Activiteiten van de Nikola-Kommuniteit

Universeel avondgebed Op de 1e donderdag van elke maand vindt een universeel avondgebed plaats. Soms wordt gebruik gemaakt van enkele elementen uit de traditie van de Soefi’s uit hun universele eredienst. Het gaat om een respectvolle omgang met andere tradities en de keuze van materiaal dat zo min mogelijk woorden bevat die een uit–sluitend karakter hebben.

Vieringen van  Woord en tafel / Eucharistie: 

Oecumenische vieringen waarin voorgangers uit de Doopsgezinde gemeente, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse gemeente, de Rooms-Katholieke kerk en de Oudkatholieke Kerk de dienst (mede) leiden. Tijdstip 21.00u.  zie verder 'actueel'

Dagelijkse korte diensten als pijlers van de dag: Stilte, psalm en/of lied, tekst, gebeden.

Ochtendgebed van 8.00u – 08.15u in de huiskapel, niet op zon- en feestdagen.

Middaggebed in de Domkerk dagelijks van 12.30u tot 12.55u. Het is een samenwerkingsproject van de Nikola-kommuniteit en het Citypastoraat. Niet op zondag en feestdagen.

Avondgebed  in de huiskapel : 21.00 uur

Deze diensten gaan altijd door, behalve op de avond vóór Pasen.

Stiltemeditatie

25 minuten stilte in de huiskapel waaraan ieder naar eigen inzicht invulling kan geven. 

Vrijdagmiddag 17.30u tot 17.55u.   Gaat altijd door. 

- Meditatief avondgebed

Elke dinsdagavond:    tekst – 20 min. stilte - lied: 21.00- 21.25 uur

 Ontmoeting bij koffie of thee                      

10.30 – 11.15 uur: alleen op zaterdagochtend                        

 20.00 –21.00 uur: dagelijks behalve op woensdag en zaterdag.                              

Niet in de gesloten periodes

Maaltijden

Samen eten: Op maandag, donderdag en vrijdag om 18.00 uur

Opgave noodzakelijk minstens 24 uur van tevoren en voor de donderdag uiterlijk dinsdag avond. Opgave via: tel. 030 2314184 tijdens de Open-Huis- avonden. Kosten € 4,50.

Niet in de gesloten periodes.

 Zangoefening

Samen zingen: alle oneven weken op zondagavond van 20.15u tot 20.45u onder leiding van Marja Jager.

(Niet in kerst- en paasvakanties en zomer periode)

 Voor meer informatie over activiteiten  zie 'Actueel

               De banken in de kapel