Activiteiten van de Nikola-Kommuniteit

Nieuw!

Wij maken sinds kort ook deel uit van het Coventryberaad Nederland.

Dat zijn al die kerken in Nederland die 2 maal per jaar samen komen, en elke vrijdag het Coventrygebed bidden.

Zie: www.coventryberaad.nl 

____________________________________________________________________________

Universeel avondgebed Op de 1e donderdag van elke maand vindt een universeel avondgebed plaats. Soms wordt gebruik gemaakt van enkele elementen uit de traditie van de Soefi’s uit hun universele eredienst. Het gaat om een respectvolle omgang met andere tradities en de keuze van materiaal dat zo min mogelijk woorden bevat die een uit–sluitend karakter hebben.

Vieringen van  Woord en tafel / Eucharistie: 

Oecumenische vieringen waarin voorgangers uit de Doopsgezinde gemeente, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse gemeente, de Rooms-Katholieke kerk en de Oudkatholieke Kerk de dienst (mede) leiden. Tijdstip 21.00u.  zie verder 'actueel'

Dagelijkse korte diensten als pijlers van de dag: Stilte, psalm en/of lied, tekst, gebeden.

Ochtendgebed van 8.00u – 08.15u in de huiskapel, niet op zon- en feestdagen.

Middaggebed in de Domkerk dagelijks van 12.30u tot 12.55u. Het is een samenwerkingsproject van de Nikola-kommuniteit en het Citypastoraat. Niet op zondag en feestdagen.

Avondgebed van 19.30-19.55 uur,  in de huiskapel. Let op: dit is een gewijzigde tijd!

Deze diensten gaan altijd door, behalve op de avond vóór Pasen.

Stiltemeditatie

25 minuten stilte in de huiskapel waaraan ieder naar eigen inzicht invulling kan geven. 

Vrijdagmiddag 17.30u tot 17.55u.   Gaat altijd door. 

- Meditatief avondgebed

Elke dinsdagavond:    tekst – 20 min. stilte - lied: 19.30- 19.55 uur

 Ontmoeting bij koffie of thee                      

10.30 – 11.15 uur: dagelijks, behalve op vrijdag en zondag en sommige zaterdagen                        

 20.00 –21.00 uur: dagelijks behalve op woensdag en zaterdag.                              

Niet in de gesloten periodes

Maaltijden

Samen eten: Iedere dag, behalve woensdag en zaterdag, om 18.00 uur

Opgave noodzakelijk minstens 24 uur van tevoren en voor de zondag uiterlijk vrijdagavond. Opgave via: tel. 030 2314184 tijdens de Open-Huis tijden.

Niet in de gesloten periodes.

 Zangoefening

Samen zingen: alle even weken op zondagavond vanaf 8 april van 20.30u tot 21.00u onder leiding van Marja Jager.

(Niet in kerst- en paasvakanties en zomer periode)

 

 Voor meer informatie over activiteiten  zie 'Actueel

               De banken in de kapel