ACTUEEL

 Uitzicht op de kapel

OPEN HUIS  (koffie en thee in de huiskamer van Maliesingel 63.) Let Op de Wijzigingen!!

zo., ma., di., do. en  vr. avond van 20.00 – 21.00 uur en    za. ochtend: 10.30 – 11.15 uur (Zaterdagochtend 20 oktober gesloten, vanwege interne vergadering.)

 OPEN MAALTIJDEN  Let Op de Wijzigingen!!

Maandag-, donderdag- en vrijdagavond om 18.00 uur.  Opgave uiterlijk 24 uur tevoren, door inschrijving in het keukenboek, of telefonisch, tussen 20 en 21 uur op de avonden van “ open huis”, zie boven. Dat betekent dat je je voor de donderdagmaaltijd uiterlijk op dinsdagavond moet hebben opgegeven. Kosten € 4,50.

Welkom!!

TIJD AVONDGEBED

LET OP:Vanaf maandag 1 oktober wordt het Avondgebed verplaatst naar 21.00 uur.

Logeren

 Er is beperkt mogelijkheid tot logeren alleen voor gasten die al eerder hier logeerden. Neem contact op via telefoonnummer 030 2314184 (tijdens de open-huistijden) of mail naar: gastennikkom@gmail.com. Niet in de gesloten periode!

_________________________________________________________________________________________________

 Gastenretraite najaar 2018

  Ook dit jaar is er een retraite voor gasten en belangstellenden van de Nikola-kommuniteit, en wel van 

 vrijdagmiddag t/m zondagmiddag 9 t/m 11 november

 We verblijven net als de vorige jaren in Hof Zevenbergen, een gemeenschap van religieuzen en twee gezinnen. Meer informatie over Hof Zevenbergen is te vinden op www.hofzevenbergen.be. De locatie bevindt zich in België, vlakbij Antwerpen in Ranst. Goed met openbaar vervoer bereikbaar en een kleine anderhalf uur rijden vanaf Utrecht. 

 Prijs € 110,- Mocht dit een bezwaar vormen, dan is overleg mogelijk. Als je nog niet eerder aan een retraite van ons deelnam, zal iemand van de leiding contact met je opnemen. 

 Opgave: schriftelijk, per e-mail of telefonisch (adresgegevens zie blz. 1). Je staat als ingeschreven vermeld na betaling op bankrekening NL92RABO0384216951 t.n.v. St. Nikola-kommuniteit te Utrecht o.v.v. gastenretraite 2018. 

Van harte welkom

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de Stilte… in de kapellen van de Domkerk

In de afgelopen jaren hebben we bij de stilte-bijeenkomsten juist gebruik gemaakt van de grootte en ruimte van de stille Domkerk als deze gesloten is voor publiek. Al is er in de Domkerk altijd wel iets te horen. Er is iemand in het gebouw, de verwarming slaat aan of de koster sluit af. Toch is tijdens de stilte-bijeenkomsten de Domkerk een uur open voor ons, in alle ruimte en gewijde eeuwige stilte. Die stilte mag je laten binnenkomen. Dit jaar zullen we de intiemere plaatsen in de kerk opzoeken. Overal zijn gedeeltelijk afgesloten kapellen. Na een concentratie-oefening en een loopmeditatie in de ruimte van de kerk, zoeken we voor het zitten in stilte de beslotenheid van de kapellen op. Graag nodigen we je uit, ook zonder ervaring. Welkom!

Wat: In de Stilte… in de kapellen van de Domkerk

Waar: Domkerk, ingang bruine deur tegenover de Domstraat

Wanneer: Donderdag 18 oktober, 15 november 2018, 14 februari, 14 maart 2019

Tijd: 16.30 - 17.45 uur

Begeleiding: Claar de Roy-Brokmeier, Nikola Kommuniteit en Conny van Lier

Opgave: voor 15 oktober per mail aan connyvanlier@planet.nl

Kosten: vrijwillige bijdrage

__________________________________________________________________________________________________________________________

Op elke 1e donderdag van elke maand vindt een universeel avondgebed plaats. De orde van dienst maakt gebruik van enkele elementen uit de traditie van de Soefi’s in hun universele eredienst. Het gaat om een respectvolle omgang met andere tradities en de keuze van materiaal dat zo min mogelijk woorden bevat die een uitsluitend karakter hebben. Volgende dienst: donderdag 1 november. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open avond woensdag 14 November over Ghana, de kerk en de cultuur

Deze zomer kreeg Aline Barnhoorn  de kans om deel te nemen aan een delegatie van de Protestantse Gemeente Utrecht naar de Presbyterian Church in La, Accra, in Ghana . Zo kon zij  mee vorm geven aan een vriendschapsband die nu al 25 jaar wordt onderhouden. 

Aline  wil daar graag een aantal dingen van delen. 

Met name over de indrukwekkende religieuze tolerantie in dit land, en over wat altijd genoemd wordt ‘de oude handelsbetrekkingen’ tussen Ghana en Holland. (Een versluierende term voor vier eeuwen levendige slavenhandel.) Twee actuele thema’s! 

Iedereen is welkom. Graag wel even van tevoren doorgeven of u komt. (Nikolakommuniteit@gmail.com) 

 Hopelijk tot 14 November ! Aanvang 19.30 uur, Inloop met koffie/thee om 19.15 uur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vieringen van Woord en Tafel / Eucharistie op vrijdag 2 november om 21.00 uur Voorganger bisschop Joris Vercammen, Oud katholiek , liturg Claar de Roy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GETIJDENDIENSTEN

De hele kapel

 Dagelijkse korte diensten als pijlers van de dag. Stilte, psalm en/of led, tekst, gebeden.

 Ochtendgebed van 8.00u – 08.15u in de huiskapel, niet op zon- en feestdagen.

 Middaggebed in de Domkerk dagelijks van 12.30u tot 12.55u. Het is een samenwerkingsproject van de Nikola-kommuniteit en het Citypastoraat. Niet op zondag en feestdagen.

 Avondgebed  in de huiskapel.

Let op:Gewijzigde tijd! :vanaf maandag 1 oktober is het avondgebed van 21.00 tot 21.55 uur

 Deze gaan altijd door, behalve op de avond voor Pasen.

 Stiltemeditatie

 25 minuten stilte in de huiskapel waaraan ieder naar eigen inzicht invulling kan geven:

op vrijdagmiddag 17.30u tot 17.55u.                                                 

 EN:

Wil je een boek uit onze bibliotheek lenen?

Kijk op de link of er iets bij is voor jou en vraag dit aan via paulderoy@gmail.com. Je moet het wel zelf komen afhalen!


Van harte aanbevolen:

rimsU kunt zich abonneren op onze 2 maandelijkse periodiek, de RIM, om op de hoogte te blijven van al onze ontwikkelingen en aktiviteiten en diverse artikelen te lezen van de hand van onze leden en medewerkers.

Op verzoek wordt u ter kennismaking gratis een nummer toegestuurd.
E-mail naar nikkom@nikola-kommuniteit.nl  met naam en adres.
Kosten per jaar: 15,- euro voor 6 nummers