De boeken in de bibliotheek van de Nikola Kommuniteit, zijn ingedeeld in Rubrieken. Zij zijn in 49 Rubrieken ingedeeld.

We hebben daarin een beetje een internationale indeling gevolgd, maar ook onze eigen idee toegepast.

 Zo hebben we een Rubriek Wijsbegeerte, Theologie, Dogmatiek, Spiritualiteit, Woestijn vaders en kerkvaders, Heiligen, Liturgie, enzovoorts.

Alle Rubrieken hebben wij in lijst 1 opgeschreven.

Er zijn een paar Rubrieken bij, zoals Nederlandse Literatuur, Bouwkunst, Politicologie en Ecologie bijvoorbeeld, die niet direct te maken hebben met religie en spiritualiteit in brede zin.

 De Rubrieken , die daar wel mee te maken hebben, (onze corebusiness als het ware!), zijn de rubrieken 2 tot en met 37 (in lijst 1).

We hebben daarom ook een lijst gemaakt, waarin van deze Rubrieken ( 2 - 37) alle boeken en geschriften zijn vermeld. Dat is lijst 2 geworden.

 Per Rubriek kun je dus de boeken vinden, die daarin zijn opgenomen, en ook andere geschriften, zoals readers, themanummers, verslagen van workshops etcetera over dat onderwerp.

 Als je wil weten, wat voor boeken de Nikola Kommuniteit heeft bijvoorbeeld over het onderwerp Geestelijke Begeleiding, dan zoek je het Rubrieknummer op in lijst 1.

Dat is Rubriek 22. Dan kun je in lijst 2 zien, welke boeken en welke andere geschriften er zijn over dit onderwerp.

Om nu makkelijk een bepaald boek te kunnen terugvinden, hebben we een lijst 3 gemaakt.

Daarin staan alle schrijvers van Rubriek 2 tot en met 37, op alfabet, met Rubrieknummer, en titel van het betreffende boek.

Als je nu wil weten, of de Nikola Kommuniteit, bijvoorbeeld "Zien, soms even", van Huub Oosterhuis , in bezit heeft, kijk je eerst in lijst 3.

Daarin zoek je Oosterhuis op en kijk je of die titel er bij staat. Zo ja, dan zie je gelijk het Rubrieknummer (36G), en kun je het boek uit de kast pakken.

Lijst 1, 2 en 3, vind je in de bibliotheek.Bibliotheek met Paul

 

Paul de Roy, onze bibliothecaris