Bibliotheek met Paul

Bibliotheek van de Nikola Kommuniteit

De boeken in de bibliotheek van de Nikola Kommuniteit zijn ingedeeld in 49 Rubrieken.
We hebben daarin een beetje een internationale indeling gevolgd, maar ook ons eigen idee toegepast. Zo hebben we een Rubriek Wijsbegeerte, Theologie, Dogmatiek, Spiritualiteit, Woestijn vaders en kerkvaders, Heiligen, Liturgie, enzovoorts.

Alle Rubrieken die we in onze bibiotheek hebben staan in de lijst 'Rubrieken' opgeschreven.
Er zijn een paar Rubrieken bij, zoals Nederlandse Literatuur, Bouwkunst, Politicologie en Ecologie bijvoorbeeld, die niet direct te maken hebben met religie en spiritualiteit in brede zin. De Rubrieken die daar wel mee te maken hebben (onze core business als het ware!), zijn de rubrieken 2 tot en met 37. We hebben daarom ook een lijst gemaakt, waarin van deze Rubrieken (2 - 48) alle boeken en geschriften zijn vermeld.

Per Rubriek kunt u dus de boeken vinden die daarin zijn opgenomen, en ook andere geschriften zoals: readers, themanummers, verslagen van workshops, etcetera over dat onderwerp. Als u wilt weten wat voor boeken de Nikola Kommuniteit heeft, bijvoorbeeld over het onderwerp Geestelijke Begeleiding, dan zoekt u het Rubrieknummer op in de lijst 'Rubrieken'. Dit onderwerp blijkt onder rubriek 22 te vallen. Vervolgens kunt u in de lijst 'Titels Rubriek 2 t/m 48' zien welke boeken en welke andere geschriften er zijn over dit onderwerp.

Om gemakkelijk een bepaald boek te kunnen terugvinden hebben we een derde lijst gemaakt: Daarin staan alle schrijvers van Rubriek 2 tot en met 48, op alfabetische, met rubrieknummer, en titel van het betreffende boek.

Paul de Roy, bibliothecaris