DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  8 september 2018               

Vr 1 juni         Rom 12, 13-15           Een stukje meewandelen op de Weg

 

Za 2 juni         1 Joh 4, 7-8                 Alleen de liefde doet ons God kennen

 

 Zo 3 juni         Jak 5, 7-8                    Van God moeten wij het hebben

 

Ma 4 juni        Ps 42, 6                       Hoop, sterker dan je gevoelens

 

Di 5 juni          Ps 145, 15-16             De Heer helpt en voedt ons

 

Wo 6 juni        Ps 5, 12-13                 Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

 

Do 7 juni         Hand 17, 24-27          God niet bedienen, maar zoeken

 

Vr 8 juni         Jes 51, 7                      Je kern blijft onaangetast

 

Za 9 juni         Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

 

 Zo 10 juni       Joh 15, 12-13              Geroepen tot onderlinge liefde

 

Ma 11 juni      Jes 45, 18                    Het fundament is in volheid gelegd

 

Di 12 juni        Ps 90, 13-14               Bidden om herstel en vervulling

 

Wo 13 juni      Sirach 1, 26-27           Wijsheid begint met eerbied en trouw

 

Do 14 juni       Jes 66, 18                    Samen Gods glorie aanschouwen

 

Vr 15 juni       Ps 139, 23-24             De Geest laat ons zien welke weg wij gaan

 

Za 16 juni       Gen 9, 12-13              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

 Zo 17 juni       Ps 119, 17-20             Het wonder van de wet doet leven

 

Ma 18 juni      Ps 111, 10                   Nederigheid als poort naar wijsheid

 

Di 19 juni        Jer 33, 10-11               De moed bewaren

 

Wo 20 juni      Ps 116, 12-14             Je beloften waarmaken

 

Do 21 juni       Joh 1, 11-12                Je kunt worden wat je wilt zijn

 

Vr 22 juni       Mt 21, 12-13              Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

 

Za 23 juni       1 Joh 4, 10-12             Met Gods liefde voor de mensen begint het echte leven

 

 Zo 24 juni       Jer 1, 4-5                     Totaal afhankelijk van God in de opdracht

 

Ma 25 juni      Ps 139, 11-12             Gods Licht maakt zelfs de duisternis doorzichtig

 

Di 26 juni        Jes 45, 8                      De dynamiek van het heil

 

Wo 27 juni      Jes 40, 10-11              Kracht en tederheid

 

Do 28 juni       Tobit 13, 9-11             Samenkomen in de vreugde van het Licht

 

Vr 29 juni       Kol 1, 12                    Wij mogen delen in het licht van Gods genade

 

Za 30 juni       Ex 4, 10-12                 Zelfonderschatting staat vertrouwen in de weg 

 

Zo 1 juli          Jes 40, 12-14              Blijf je verwonderen

 

Ma 2 juli         Ps 85, 10-12               Elkaar herkennen en op zien bloeien

 

Di 3 juli           Ps 139, 13-14             Wij komen uit zijn handen

 

Wo 4 juli         Ps 84, 12-13               Wandelen op de weg van het Licht

 

Do 5 juli          Jak 4, 11-12                Niet boven je stand handelen

 

Vr 6 juli          Ef 6, 10-12                 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

 

Za 7 juli          Ps 119, 111-112         Wat je liefhebt, verliest zijn glans niet

 

 

 

Zo 8 juli          Ps 67, 2-3                   Verlicht om te verlichten

 

Ma 9 juli         1 Kor 13, 8-10                        Weten en kennen is slechts voorbereiding op wat komt

 

Di 10 juli         Jes 41, 10 + 13           Je hoeft nooit bang te zijn

 

Wo 11 juli       1 Tim 6, 11b-12          Maak je woorden waar

 

Do 12 juli        Ps 84, 2-3                   Vurig verlangen blijft niet verborgen

 

Vr 13 juli        Ef 2, 19-22                 Een gebouw dat groeit in de Geest

 

Za 14 juli        Sirach 4, 11-12           De zegen van de wijsheid

 

 

 

Zo 15 juli        Ps 100, 3                     Je afkomst niet verloochenen

 

Ma 16 juli       Jer 30, 10-11a             God maakt geborgenheid mogelijk

 

Di 17 juli         Ps 25, 10 + 12            Wie de weg van het woord gaat, ervaart Gods goedheid

 

Wo 18 juli       Jes 43, 10-11              Wij mogen getuigen van de enige God

 

Do 19 juli        Ps 119, 15-16             Gods Woord als wegwijzer

 

Vr 20 juli        Joh 12, 24-25              Het Woord van het begin bergt eeuwigheidsleven in zich

 

Za 21 juli        Ps 57, 10-11               De wereld betrekken bij je dankbaarheid

 

 

 

Zo 22 juli        Lc 8, 1-3                     Weldoende rondgaan

 

Ma 23 juli       Jer 29,11                     Heil en hoop voor nu en altijd

 

Di 24 juli         2 Petr 3, 13                 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

 

Wo 25 juli       Jer 20, 11-13               De kwade macht gaat zijn nederlaag tegemoet

 

Do 26 juli        Jes 55, 10-11              God zaait en zal oogsten

 

Vr 27 juli        Rom 13, 8-10             Met de liefde is alles gegeven

 

Za 28 juli        Joh 15, 9-11                Trouw blijven in liefde en vreugde

 

 

 

Zo 29 juli        Joh 12, 1-3                  Waar liefde woont…

 

Ma 30 juli       1 Sam 2, 9-10             Wie messiaans leeft, deelt in de messiaanse vreugde

 

Di 31 juli         Gal 5, 22-23               De vruchten van de Geest zijn goed voor allen

 

Wo 1 aug        Ef 5, 8-9                     Het licht is zuiver

 

Do 2 aug         Jer 1, 9-10                   Verantwoording afleggen

 

Vr 3 aug          Gen 3, 8-9                  God verlangt naar ons gezelschap

 

Za 4 aug          Zach 7, 9-10               Hart hebben voor elkaar

 

 

 

Zo 5 aug         Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

 

Ma 6 aug         2 Petr 1, 16-19            Licht in de duisternis

 

Di 7 aug          Jes 25, 8-9                  De bevrijding zal voltooid worden

 

Wo 8 aug        1 Kor 1, 9-10              Eenheid via eenwording met Christus

 

Do 9 aug         Jes 52, 7-8                  Goed nieuws om door te geven

 

Vr 10 aug        Lc 11, 9-13                 Gebruik wat je gegeven is

 

Za 11 aug        Jes 60, 1-3                  Licht ontvangen en doorgeven

 

 

 

Zo 12 aug       Joh 10, 7-10                “Ik ben de Deur” zegt de Heer

 

Ma 13 aug       Mt 23, 8-10                Er is er slechts Een die je Meester kan zijn

 

Di 14 aug        Joh 15, 12-14              Je leven inzetten uit liefde

 

Wo 15 aug      Jes 61, 10-11              Vreugde om de bevrijding

 

Do 16 aug       Ef 1, 7-10                   Meewerken aan de volheid van de tijd

 

Vr 17 aug        1 Tim 6, 7-8 + 11b      Te doen gerechtigheid

 

Za 18 aug        Job 5, 8-9                    Alles toevertrouwen aan de Eeuwige

 

 

 

Zo 19 aug       1 Tes 5, 9-10               Bevrijding is onze bestemming

 

Ma 20 aug       Gen 3, 9-10                De angst om gezien te worden

 

Di 21 aug        Gen 4, 9-10                Vervreemding

 

Wo 22 aug      Gen 13, 8-9                Soms is scheiding nodig

 

Do 23 aug       1 Petr 4, 8-10              Onderlinge gemeenschap

 

Vr 24 aug        Jes 25, 6-8                  Een feest om naar uit te zien

 

Za 25 aug        Ps 31, 8-9                   Leed blijft niet ongezien: dat schept ruimte!

 

 

 

Zo 26 aug       2 Kor 6, 3-7a              De omstandigheden hebben niet het laatste woord

 

Ma 27 aug       Jes 55, 8-9                  Vergeet je eigen mens-zijn niet!

 

Di 28 aug        2 Tim 1, 7-9b              Breken met halfheid en valse schaamte

 

Wo 29 aug      Ps 32, 8-9                   God wil een herder en geen heerser voor ons zijn

 

Do 30 aug       1 Kor 13, 8-9              De dingen naar hun waarde schatten

 

Vr 31 aug        Jer 30, 7-9                   Dwars door alle angsten heen wordt het juk gebroken

 

Za 1 sept         Gen 1, 14-15              Het Licht omspant dag en nacht

 

 

 

Zo 2 sept         Deut 6, 4-9                 God in je hart dragen

 

Ma 3 sept        2 Tim 2, 8-9                Woorden kun je niet opsluiten

 

Di 4 sept         1 Petr 3, 8-9                De zegen doorgeven

 

Wo 5 sept       Jak 1, 5-8                    Vertrouwen als basis

 

Do 6 sept        Jes 49, 8-9                  Bevrijding en hulp op de weg terug

 

Vr 7 sept         Ps 84, 2-3                   Schuilen bij de Levende

 

Za 8 sept         Jer 31, 7-9c                 God brengt ons in vreugde en vrijheid bijeen


 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit