DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 
                                                    
              Dagthema's t/m  7 maart 2020
 De opdracht van de Heer in de tempel

Zo 2 feb      Mal 3, 1-4            De komst van de Heer werkt zuiverend

Ma 3 feb     Jes 42, 1-3           God doet het recht overwinnen

Di 4 feb      Jes 43, 1-3a          Je hoeft de Weg niet alleen te gaan

Wo 5 feb    Job 42, 1-3          Wonderen zijn niet in woorden te vatten

Do 6 feb     Ps 106, 1-3          God verheerlijken door daden van gerechtigheid

Vr 7 feb      Ps 127, 1-2          Het welslagen komt van de andere kant

Za 8 feb      Sirach 17, 1-3      Wij zijn beeld van de Eeuwige

 

Zo 9 feb      Gen 1, 1-3            Alles begint met licht

Ma 10 feb   Ef 5, 19-20          Zing het uit!

Di 11 feb    Gal 3, 13-14                  Wij zijn vrije mensen

Wo 12 feb  Jak 1, 16-18                  Alles wat je hebt is je geschonken door het Licht

Do 13 feb   Hebr 13, 1-3        Kiezen voor het weerloze

Vr 14 feb    Pred 5, 18-19       Al het Goede is ons gegeven

Za 15 feb    Ps 19, 2-5b          De Schepping is een loflied zonder woorden

 

Zo 16 feb    Gen 9, 16-17        Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

Ma 17 feb   Ps 31, 4-6            Als je geest bij God is verdwaal je niet zo snel

Di 18 feb    Joh 3, 17-19                  Ons eigen oordeel verduistert het licht

Wo 19 feb  Ps 34, 19-20                  De bodem van de put is de hand van God

Do 20 feb   Mc 9, 38-40                  Onverwachte bondgenoten

Vr 21 feb    Ps 40, 17    Instemmen met de wereldwijde eeuwenoude lofzang

Za 22 feb    Hebr 11, 13-16 Als gelovige vreemdeling op weg naar de stad van God

 

Zo 23 feb    Gen 12, 1-3                   De zegen doorgeven

Ma 24 feb   Deut 4, 7-9 Wie Gods trouw ervaren heeft, vergeet dat nooit meer

Di 25 feb    Ps 133, 1-3          De zegen van de gemeenschap

Aswoensdag

Wo 26 feb  Ps 51, 12-15                  Bede om zuiverheid

Do 27 feb   Deut 30, 16          De weg volgen doet leven

Vr 28 feb    Lc 5, 27-28          Gehoor geven bevrijdt van ballast

Za 29 feb    1 Joh 4, 1-2                   De dingen proeven om valse schijn te ontmaskeren

 

Zo 1 mrt     Hebr 2, 17-18      Christus staat ons bij in de beproeving

Ma 2 mrt     Deut 4, 1-2           Goed luisteren en in zuiverheid bewaren

Di 3 mrt      Spr 16, 1-3           Bekijk jezelf eens met de ogen van God

Wo 4 mrt    Micha 4, 2-3        Vrede als gave en opgave

Do 5 mrt     Ps 145, 14-17      God helpt en voedt ons

Vr 6 mrt      2 Tim 4, 1-2                  Niet zwijgen over de bron van je bevrijding

Za 7 mrt      1 Joh 3, 1-2                   Je mag zijn zoals God je ziet

        

                                                                          

 

                                                            

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit