DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 
                                                    
              Dagthema's t/m  2 mei 2020 

Zo 1 mrt     Hebr 2, 17-18      Christus staat ons bij in de beproeving

Ma 2 mrt     Deut 4, 1-2           Goed luisteren en in zuiverheid bewaren

Di 3 mrt      Spr 16, 1-3           Bekijk jezelf eens met de ogen van God

Wo 4 mrt    Micha 4, 2-3        Vrede als gave en opgave

Do 5 mrt     Ps 145, 14-17      God helpt en voedt ons

Vr 6 mrt      2 Tim 4, 1-2                  Niet zwijgen over de bron van je bevrijding

Za 7 mrt      1 Joh 3, 1-2                   Je mag zijn zoals God je ziet

 Zo 8 mrt     2 Petr 1, 16-17     Licht in de duisternis

 

Ma 9 mrt     Micha 4, 1-2        Het samen hogerop zoeken

 

Di 10 mrt    Ez 20, 42-44        God blijft trouw aan zijn naam

 

Wo 11 mrt  1 Joh 1, 8-9                   Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

 

Do 12 mrt   Ps 25, 6-7            Gods liefde is altijd groter

 

Vr 13 mrt    Ps 142, 6-8          We worden niet overvraagd

 

Za 14 mrt    Gal 5, 16-18                  Wie uit de geest van liefde leeft, volvoert de wet

   

Zo 15 mrt   Heb 12, 12-14a    Heiliging vereist moed

 

Ma 16 mrt   Ps 10, 12-15                  Roepen om gerechtigheid       

 

Di 17 mrt    Hosea 12, 6-7       Terugkeer in vertrouwen

 

Wo 18 mrt  Lc 10, 25-27        Waar het op aan komt

 

Do 19 mrt   Ps 25, 15-17+20-21      De blikrichting is bepalend

 

Vr 20 mrt    Hosea 6, 1-3         Als wij tot God terugkeren, keert zich ook ons lot

 

Za 21 mrt    Micha 7, 18-20    Bevrijding uit gebondenheid

 

Zo 22 mrt   Jesaja 66, 10                  Vreugde en troost

 

Ma 23 mrt   Judit 9, 11            Niemand is te gering voor Gods genade

 

Di 24 mrt    Jes 42, 1-3           God doet het recht overwinnen

 

Wo 25 mrt  Lc 1, 26-28          Gezegend om te ontvangen

 

Do 26 mrt   Jona 2, 4-5           Gered door het water heen

 

Vr 27 mrt    Mt 23, 25-26        Reiniging begint van binnen

 

Za 28 mrt    Ps 38, 22-23                  Noodkreet om hulp in vertrouwen

   

Zo 29 mrt   Mt 19, 29             Wie loslaat, ontvangt

 

Ma 30 mrt   Pred 7, 8-9  Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

 

Di 31 mrt    1 Joh 2, 5-6                   In Christus blijven vervolmaakt de liefde

 

Wo 1 apr    Ef 2, 10                God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

 

Do 2 apr     Ps 16, 11              Een weg uit de dood

 

Vr 3 apr      Joh 14, 11-13      Overgave en inzet geeft vreugde

 

Za 4 apr      Joh 11, 25-27      Geloof geeft leven

   

Zo 5 apr      Ps 24, 9-10          De poorten wijd open voor de koning

 

Ma 6 apr     Ps 51, 10-11                  Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

 

Di 7 apr      Sirach 25, 10-12  Ontzag voor de Heer doet leven

 

Wo 8 apr    Ps 51, 16-17                  Vragen om bevrijding

 

Do 9 apr     Mt 23, 8-12                   De juiste verhoudingen in acht nemen

 

Vr 10 apr    Klaagl 5, 19-21    Bidden om mededogen

 

Za 11 apr    Wijsheid 3, 1-4    Hopen tot het uiterste toe

   

Pasen

 

Zo 12 apr    Ps 117                  Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

 

Ma 13 apr   1 Kor 15, 42-43   Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

 

Di 14 apr    Gal 4, 4-7             Kindschap schept ook verplichtingen

 

Wo 15 apr  Ps 37, 27-28a       Wie het goede kiest, wordt beloond

 

Do 16 apr   Hand 12, 24-25    Meewerken aan de goede zaak

 

Vr 17 apr    Ps 31, 20              Geluk kan niet verborgen blijven

 

Za 18 apr Ps 119,162-164 Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

   

Zo 19 apr    Ps 136, 1-4          Een loflied voor de Eeuwige Trouw

 

Ma 20 apr   Jes 30, 20-21       Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

 

Di 21 apr    Hand 26, 15-16    Wie ooggetuige is, mag getuigen

 

Wo 22 apr  Jes 40, 30-31       Hoop zet in beweging

 

Do 23 apr   Ps 119, 105-106  Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

 

Vr 24 apr    Jer 30, 19a + 22   Het verbond vieren

 

Za 25 apr    Sirach 34, 19-20  Gods liefde richt ons weer op

   

Zo 26 apr    Joh 21, 15-17      Liefde is geduldig en vol goedheid

 

Ma 27 apr   Ez 34, 11-12        God is zorgzaam als een herder

 

Di 28 apr Ps 37,30-31Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

 

Wo 29 apr  Ez 34, 24-26        Gezegende vrede

 

Do 30 apr   Jer 31, 16-17        Heb goede hoop in je hart en in je ogen

 

Vr 1 mei     Ex 33, 18-19        Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

 

Za 2 mei     Sirach 50, 22-24  Gods trouw was, is en zal zijn

 

                                                                          

 

                                                            

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit