DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

Dagthema's t/m  10 maart 2018              

 
Zo 3 dec         Mc 13, 35-37              Nuchter en waakzaam

Ma 4 dec        Rom 13, 11-12           De nacht de rug toekeren en het

                                                           licht tegemoet gaan

Di 5 dec          2 Petr 3, 11-13           De dag van de Heer verhaasten

Wo 6 dec        Jer 31, 23-25              Samen leven en samen loven met

                                                           hernieuwde kracht

Do 7 dec         Jer 23, 5-6                  Gerechtigheid in Gods naam

Vr 8 dec          2 Kron 6, 1-2              In de diepste duisternis slaat het

                                                           Licht zijn tent op

Za 9 dec         Rom 15, 4-6               Eensgezind volharden geeft troost

                                                           en ruimte om te loven

 Zo 10 dec       Sef 3, 14-15               Wees vrolijk: de bevrijding is in

                                                          aantocht !

Ma 11 dec      Lc 3, 3-6                     Maak ruimte voor de Komende

Di 12 dec        Ps 130, 5-7                 God verwachten met je hart

Wo 13 dec      Jes 56, 1                     Voorbereiding op wat gaat komen

Do 14 dec       Jes 12, 1-4                 De bron van bevrijding bezingen

Vr 15 dec        Lc 3, 16-17                 Wij zullen met vuur gezuiverd worden

Za 16 dec       Baruch 5, 1-4             Na verdriet komt met recht vreugde

 

Zo 17 dec       Filip 4, 4-7                   Verblijdt u want de Heer is nabij en

                                                           bevrijdt

Ma 18 dec      Spr 8,12+22+30         O Wijsheid, toon ons de weg van de

                                                           wijsheid

Di 19 dec        1 Kron 29, 11              De ware koning         

Wo 20 dec      Jes 11, 1-2                 O kom Gij wortel Isai, vol van gaven

                                                           van de Geest             

Do 21 dec       Op 3, 7-8                    De sleutel van David opent de deur

                                                           van het leven             

Vr 22 dec        Lc 1, 78-79                 De morgenster verlicht de weg van de vrede                    

Za 23 dec       Zach 10, 3b-4             De hoeksteen komt uit het arme volk voort

 

Zo 24 dec       Jes 7, 14                     Immanuel, Hoop en Redder

Kerst

Ma 25 dec      Titus 2, 11-14             Maak de genade zichtbaar

Di 26 dec        Joh 1, 10-12               Het Woord is niet vanzelfsprekend

Wo 27 dec      Joh 1, 14                    De volle heerlijkheid is verschenen

Do 28 dec       Lc 2, 22-24                 Het bijzondere in het gewone

Vr 29 dec        Lc 2, 25-26                 De Geest leidt naar de Gezalfde

Za 30 dec       Lc 2, 36-38                 Uitzien naar bevrijding

 

Zo 31 dec       Lc 2, 39-40                 Sterk en wijs worden met Gods hulp

Ma 1 jan 2018 Lc 2, 21                      De Naam die boven alle namen is

Di 2 jan           Joh 1, 12-13               Verwantschap met God

Wo 3 jan         Joh 3, 5-8                   Opnieuw geboren worden uit de

                                                           Geest

Do 4 jan          Joh 1, 16-18               Jezus laat Gods ware aanschijn zien

Vr 5 jan           1 Joh 4, 7-9                Liefde die liefde wekt

 Epifanie

Za 6 jan           Ps 72, 17-19               Een licht stralend als de zon over  heel de aarde

 

Epifanie

 

Zo 7 jan          Mt 2, 13-15                 Jezus moet de weg van zijn volk

 

                                                           gaan

 

Ma 8 jan          Mt 2, 19-21                 Aandacht en zorg voor wat zwak is

 

Di 9 jan           Mc 1, 1-3                    Wegbereider zijn

 

Wo 10 jan       Hand 10, 34-36          Gods criteria zijn anders dan de

 

                                                           onze

 

Do 11 jan        Ps 45, 1-3                   Gezegend voor altijd

 

Vr 12 jan         Jes 62, 1-5                 Kroon van de nieuwe schepping

 

Za 13 jan         Lc 3, 21-22                 Jezus’ ware aard wordt onthuld

 

 

 

Zo 14 jan        Jes 45, 1-3                 De Gezalfde wordt bij name gekend

 

Ma 15 jan        Wijsheid 1,11              Woorden keren niet leeg weerom

 

Di 16 jan         Jak 1, 13-14               De oorzaak ligt in jou !

 

Wo 17 jan       Ps 138, 1-3                 Loof Gods naam van liefde en trouw

 

Do 18 jan        Deut 5,33                    Gods weg gaan geeft levenskracht

 

Vr 19 jan         Mc 1, 14-15                De opdracht voor ons en voor de

 

                                                           wereld

 

Za 20 jan         Spr 14, 26-27             Bron van leven en vertrouwen

 

 

 

Gebedsweek voor de eenheid

 

Zo 21 jan        Ef 4, 3-6                     Eenheid staat voorop

 

Ma 22 jan        1 Kor 1, 9-10              Eenheid via eenwording met

 

                                                           Christus

 

Di 23 jan         Joh 13, 34-35             Eenheid als teken van leerling-zijn

 

Wo 24 jan       1 Kor 12, 4-7              Eenheid in verscheidenheid

 

Do 25 jan        Hand 9, 3-6                Een ontmoeting kan alles

 

                                                           veranderen

 

Vr 26 jan         Joh 17, 22-23             Echte liefde leidt tot eenheid

 

Za 27 jan         Fil 2, 5-7                     Eenheid als opdracht

 

 

 

Zo 28 jan        Gen 1, 1-3                  Alles begint met licht

 

Ma 29 jan        Ps 74, 16-17               God heeft het kader voor ons leven

 

                                                           gemaakt

 

Di 30 jan         Lc 12, 33-34               Je zwaartepunt verleggen naar wat

 

                                                           gehalte en duur heeft

 

Wo 31 jan       Jer 31, 23-25              Samen leven en samen loven met

 

                                                           hernieuwde kracht

 

Do 1 feb          Joh 1, 14                    De volle heerlijkheid is verschenen

 

Vr 2 feb           Mal 3, 1-4                   De komst van de Heer werkt

 

                                                           zuiverend

 

Za 3 feb          Joh 3, 20-21               Wie in het licht gaat staan kan tot

 

                                                           zegen worden

 

 

 

Zo 4 feb          Gen 9, 16-17              Lotsverbondenheid tussen God en

 

                                                           al wat leeft

 

Ma 5 feb         Jes 42, 1-3                 God doet het recht overwinnen

 

Di 6 feb           Jes 43, 1-3a               Je hoeft de Weg niet alleen te gaan

 

Wo 7 feb         Job 42, 1-3                 Wonderen zijn niet in woorden te

 

                                                           vatten

 

Do 8 feb          Ps 106, 1-3                 God verheerlijken door daden van

 

                                                           gerechtigheid

 

Vr 9 feb           Ps 127, 1-2                 Het welslagen komt van de andere

 

                                                           kant

 

Za 10 feb        Sirach 17, 1-3             Wij zijn beeld van de Eeuwige

 

 

 

Zo 11 feb        Gen 12, 1-3                De zegen doorgeven

 

Ma 12 feb       Deut 4, 7-9                 Wie Gods trouw ervaren heeft,

 

                                                           vergeet dat nooit meer

 

Di 13 feb         Ps 133, 1-3                 De zegen van de gemeenschap

 

Wo 14 feb       Ps 51, 12-15               Bede om zuiverheid

 

Do 15 feb        Deut 30, 16                 De weg volgen doet leven

 

Vr 16 feb         Lc 5, 27-28                 Gehoor geven bevrijdt van ballast

 

Za 17 feb        1 Joh 4, 1-2                De dingen proeven om valse schijn

 

                                                           te ontmaskeren

 

 

 

 

 

Zo 18 feb        Heb 2, 17-18              Christus staat ons bij in de

 

                                                           beproeving

 

Ma 19 feb       Deut 4, 1-2                 Goed luisteren en in zuiverheid

 

                                                           bewaren

 

Di 20 feb         Spr 16, 1-3                 Bekijk jezelf eens met de ogen van

 

                                                           God

 

Wo 21 feb       Heb 13, 1-3                Kiezen voor het weerloze

 

Do 22 feb        Ps 145, 14-17             God helpt en voedt ons

 

Vr 23 feb         2 Tim 4, 1-2                Niet zwijgen over de bron van je

 

                                                           bevrijding

 

Za 24 feb        1 Joh 3, 1-2                Je mag zijn zoals God je ziet

 

 

 

Zo 25 feb        2 Petr 1, 16-17           Licht in de duisternis

 

Ma 26 feb       Micha 4, 1-2               Het samen hogerop zoeken

 

Di 27 feb         Ez 20, 42-44               God blijft trouw aan zijn naam

 

Wo 28 feb       1 Joh 1, 8-9                Je tekortkomingen erkennen maakt

 

                                                           de weg vrij

 

Do 1 mrt         Ps 25, 6-7                   Gods liefde is altijd groter

 

Vr 2 mrt          Ps 142, 6-8                 We worden niet overvraagd

 

Za 3 mrt          Gal 5, 16-18               Wie uit de geest van liefde leeft,

 

                                                           volvoert de wet

 

 

 

Zo 4 mrt         Heb 12, 12-14a          Heiliging vereist moed

 

Ma 5 mrt         Hosea 12, 6-7             Terugkeer in vertrouwen

 

Di 6 mrt           Lc 10, 25-27               Waar het op aan komt

 

Wo 7 mrt         Ps 25, 15-17+ 20-21  De blikrichting is bepalend

 

Do 8 mrt         Hosea 6, 1-3               Als wij tot God terugkeren, keert

 

                                                           zich ook ons lot

 

Vr 9 mrt          Ps 10, 12-15               Roepen om gerechtigheid

 

Za 10 mrt        Micha 7, 18-20           Bevrijding uit gebondenheid


 

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit