DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  5 januari 2020

Zo 29 sept       Lc 3, 7-9                     Vrucht dragen

Ma 30 sept      Ps 100, 3                     De vreugde van het verbond

Di 1 okt          Rom 14, 7-8               Begin en einde zijn geborgen in Gods hand

Wo 2 okt         Jes 58, 7-8                  Gerechtigheid gaat voorop

Do 3 okt         Mc 16, 15 + 20           Woorden en daden zijn Een

Vr 4 okt          Ps 8, 4-9                     De glans van de schepping

Za 5 okt          Jer 17, 7-8                   Wie goed gevoed wordt, brengt goede vruchten voort

 

Zo 6 okt          Ps 122, 1-2                 In vreugde opgaan naar Gods huis

Ma 7 okt         Lev 20, 7-8                 Met Gods hulp je heelheid bewaren

Di 8 okt          Jes 54, 7-8                  Gods ontferming is sterker dan zijn toorn

Wo 9 okt         1 Joh 1, 8-9                 Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

Do 10 okt       Ps 27,8                          God in alle dingen zoeken

Vr 11 okt        Ef 6, 10-12                 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

Za 12 okt        Deut 5, 6-8                 Wij zelf zijn beelddragers van de Ene God

 

Zo 13 okt        Jes 12, 1-4                  De bron van bevrijding bezingen

Ma 14 okt       Ps 20, 7-8                   De gezalfde koning zal overwinnen

Di 15 okt        Jes 42, 8-9                  “Ik”, zegt God, “ga iets nieuws beginnen”

Wo 16 okt       2 Kor 12, 7b-9                        Kwetsbaarheid wordt kracht door Gods genade

Do 17 okt       Jes 55, 1-3                  Leven vanuit het verbond van liefde

Vr 18 okt        Lc 10, 1-2                   In het Koninkrijk van God is werk voor iedereen

Za 19 okt        Ef 2, 19-22                 Laat je Zelf opbouwen tot huis en huisgenoot van God

 

Zo 20 okt        Gal 4, 3-7                   Dankzij Christus zijn wij kinderen van God

Ma 21 okt       Ps 112, 5-6                 Wie goed is, hoeft in eeuwigheid niet bang te zijn

Di 22 okt        Jes 55, 12-13              Heel de schepping looft de roem van God

Wo 23 okt       Ps 17, 6-9                   In de nabijheid van God verliest het kwaad zijn kracht

Do 24 okt       2 Kron 5, 13b-14        Gods heerlijkheid is te groot voor mensenogen

Vr 25 okt        Jak 1, 2-4                    Beproeving maakt sterk

Za 26 okt        Ps 103, 6-8                 Onvergelijkelijke liefde

 

Zo 27 okt        Ps 22, 23-25               Elkaar inspireren tot dankbaarheid

Ma 28 okt       1 Tim 6, 6-7                Geloof zal zich zeker lonen

Di 29 okt        1 Kron 17,16+19-20   Wees je bewust van Gods grote daden

Wo 30 okt       Jes 55, 1-3                  Overvloed van leven voor wie luistert

Do 31 okt       Gal 5, 25                     Trouw blijven aan de bron

Vr 1 nov         1 Joh 3, 1-2                 Vertrouwen in de Liefde van God

Za 2 nov         Deut 32, 1-3               Stromen van levend water

 

Zo 3 nov         Kol 2, 6-7                   De mogelijkheden in dankbaarheid aanvaarden

Ma 4 nov        1 Joh 4, 20-21             Liefde zichtbaar maken

Di 5 nov          Gen 1, 31a                  Wat zie ik als ik met Gods ogen kijk?

Wo 6 nov        Joh 3, 20-21                Breng je daden aan het licht!

Do 7 nov         Ef 1, 5-6                     Onze bestemming ligt al vast

Vr 8 nov         Kol 3, 13                    Genade doorgeven

Za 9 nov         Rom 13, 12                 Het licht is je sterkste wapen 

 

  

 

Zo 10 nov       Deut 4, 27-29             Wie zoekt met heel het hart, zal vinden!~

 

Ma 11 nov      1 Sam 2,8                   Armen worden gered door Gods almacht

 

Di 12 nov        Zach 8, 16-17             Liefde voor waarheid en recht

 

Wo 13 nov      Deut 31, 8                  Gods nabijheid bemoedigt je

 

Do 14 nov       Jer 33, 10-11               De moed bewaren

 

Vr 15 nov       1 Joh 1, 2-3                 Vertrouwen in de traditie

 

Za 16 nov       Gal 3, 13-14               Wij zijn vrije mensen

 

 

 

Zo 17 nov       Judas 17-21                Spirituele groei

 

Ma 18 nov      Hand 17, 24-25          Gods initiatief draait de rollen om

 

Di 19 nov        Gen 1, 1-4                  Creatief omgaan met chaos

 

Wo 20 nov      Joh 3, 16                     Gods liefde is grenzeloos

 

Do 21 nov       Ex 3, 13-15                 God is een wijze van ZIJN in de ik-vorm

 

Vr 22 nov       Jak 1, 23-24                Weet je nog wie je werkelijk bent?

 

Za 23 nov       Joh 6, 27                     Voedsel voor het hart

 

 

 

Zo 24 nov       Psalm 93, 1-2              Gods koningschap is met de wereld verbonden

 

Ma 25 nov      Gen 2, 7                      Wij mogen met God mee ademen

 

Di 26 nov        Jer 15, 16                    Vervuld worden van het woord

 

Wo 27 nov      Rom 8, 18                   De balans slaat door naar de goede kant

 

Do 28 nov       Titus 3, 4-5a               Gerechtvaardigd door Gods barmhartigheid

 

Vr 29 nov       Jer 31, 37                    Gods liefde is onpeilbaar

 

Za 30 nov       Kol 1, 17-19               Christus is begin en voltooiing

 

 

 

Advent

 

Zo 1 dec         Mc 13, 35-37              Nuchter en waakzaam

 

Ma 2 dec         Rom 13, 11-12           De nacht de rug toekeren en het licht tegemoet gaan

 

Di 3 dec          2 Petr 3, 11-13            De dag van de Heer verhaasten

 

Wo 4 dec        Jer 31, 23-25               Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

 

Do 5 dec         Rom 15, 4-6               Eensgezind volharden geeft troost en ruimte om te loven

 

Vr 6 dec          Jer 23, 5-6                   Gerechtigheid in Gods naam

 

Za 7 dec          Micha 4, 3                  Omgevormd tot instrument van vrede

 

 

 

Zo 8 dec         2 Kron 6, 1-2              In de diepste duisternis slaat het Licht zijn tent op

 

Ma 9 dec         Lc 3, 3-6                     Maak ruimte voor de Komende

 

Di 10 dec        Ps 130, 5-7                 God verwachten met je hart

 

Wo 11 dec      Jes 56, 1                      Voorbereiding op wat gaat komen

 

Do 12 dec       Sef 3, 14-15                Wees vrolijk: de bevrijding is in aantocht!

 

Vr 13 dec        Lc 3, 16-17                 Wij zullen met vuur gezuiverd worden

 

Za 14 dec        Baruch 5, 1-4              Na verdriet komt met recht vreugde

 

 

 

Zo 15 dec       Filip 4, 4-7                  Verblijdt u want de Heer is nabij en bevrijdt

 

Ma 16 dec       Jes 12, 1-4                  De bron van bevrijding bezingen

 

Di 17 dec        Spr 8, 12+22+30        O Wijsheid, toon ons de weg van de wijsheid

 

Wo 18 dec      1 Kron 29, 11             De ware koning

 

Do 19 dec       Jes 11, 1-2                  O kom Gij wortel Isai, vol van gaven van de Geest

 

Vr 20 dec        Openb 3, 7-8              De sleutel van David opent de deur van het leven

 

Za 21 dec        Lc 1, 78-79                 De morgenster verlicht de weg van de vrede

 

 

 

Zo 22 dec       Zach 10, 3b-4             De hoeksteen komt uit het arme volk voort

 

Ma 23 dec       Jes 7, 14                      Immanuel, Hoop en Redder

 

Di 24 dec        Gen 1, 26-27              Geschapen naar Gods beeld

 

 

 

Kerst

 

Wo 25 dec      Titus 2, 11-14             Maak de genade zichtbaar

 

Do 26 dec       Joh 1, 10-12                Het Woord is niet vanzelfsprekend

 

Vr 27 dec        Joh 1, 14                     De volle heerlijkheid is verschenen

 

Za 28 dec        Lc 2, 22-24                 Het bijzondere in het gewone

 

 

 

Zo 29 dec       Lc 2, 25-26                 De Geest leidt naar de Gezalfde

 

Ma 30 dec       Lc 2, 36-38                 Uitzien naar bevrijding

 

Di 31 dec        Lc 2, 39-40                 Sterk en wijs worden met Gods hulp

 

 

 

Wo 1 jan 2020  Lc 2, 21                    De Naam die boven alle namen is

 

Do 2 jan          Joh 1, 12-13               Verwantschap met God

 

Vr 3 jan           Joh 3, 5-8                    Opnieuw geboren worden uit de Geest

 

Za 4 jan           Joh 1, 16-18                Jezus laat Gods ware aanschijn zien

 

 

 

Zo 5 jan          1 Joh 4, 7-9                 Liefde die liefde wekt                                                                           

 

                                           

 

                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit