DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  11 mei 2019 

 Zo 27 jan        Spr 14, 26-27              Bron van leven en vertrouwen

 

Ma 28 jan        Ps 74, 16-17               God heeft het kader voor ons leven gemaakt

 

Di 29 jan         Lc 12, 33-34               Je zwaartepunt verleggen naar wat gehalte en duur heeft

 

Wo 30 jan       Jer 31, 23-25               Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

 

Do 31 jan        Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

 

Vr 1 feb          Joh 1, 14                     De volle heerlijkheid is verschenen

 

Za 2 feb          Mal 3, 1-4                   De komst van de Heer werkt zuiverend

 

 

 

Zo 3 feb          Joh 3, 20-21                Wie in het licht gaat staan kan tot zegen worden

 

Ma 4 feb         Jes 42, 1-3                  God doet het recht overwinnen

 

Di 5 feb          Jes 43, 1-3a                 Je hoeft de Weg niet alleen te gaan

 

Wo 6 feb         Job 42, 1-3                  Wonderen zijn niet in woorden te vatten

 

Do 7 feb         Ps 106, 1-3                 God verheerlijken door daden van gerechtigheid

 

Vr 8 feb          Ps 127, 1-2                 Het welslagen komt van de andere kant

 

Za 9 feb          Sirach 17, 1-3             Wij zijn beeld van de Eeuwige

 

 

 

Zo 10 feb        1 Kron 29, 15             Wij mogen bij God te gast zijn

 

Ma 11 feb       1 Joh 1, 2-3                 Vertrouwen in de traditie

 

Di 12 feb        Ef 1, 5-6                     Onze bestemming ligt al vast

 

Wo 13 feb       Deut 4,27-29              Wie zoekt met heel zijn hart, zal het vinden!

 

Do 14 feb       Ex 3,2-5                      Helend vuur als teken van het Heilige

 

Vr 15 feb        Jer 16, 19-20               De volle Waarheid openbaart zich

 

Za 16 feb        Lev 16,1-3                  Gods huis is geen openbare ruimte

 

 

 

Zo 17 feb        Gen 1, 1-3                  Alles begint met licht

 

Ma 18 feb       Ef 5, 19-20                 Zing het uit!

 

Di 19 feb        Gal 3, 13-14               Wij zijn vrije mensen

 

Wo 20 feb       Jak 1, 16-18                Alles wat je hebt is je geschonken door het Licht

 

Do 21 feb       Hebr 13, 1-3               Kiezen voor het weerloze

 

Vr 22 feb        Pred 5,18-19               Al het Goede is ons gegeven

 

Za 23 feb        Ps 19, 2-5b                 De Schepping is een loflied zonder woorden

 

 

 

Zo 24 feb        Gen 9, 16-17              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

Ma 25 feb       Ps 31, 4-6                    Als je geest bij God is verdwaal je niet zo snel                       

 

Di 26 feb        Joh 3, 17-19                Ons eigen oordeel verduistert het licht

 

Wo 27 feb       Ps 34, 19-20               De bodem van de put is de hand van God

 

Do 28 feb       Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

 

Vr 1 mrt          Ps 40, 17                     Instemmen met de wereldwijde eeuwenoude lofzang

 

Za 2 mrt          Heb 11, 13-16            Als gelovige vreemdeling op weg naar de stad van God

 

 

 

Zo 3 mrt          Gen 12, 1-3                De zegen doorgeven

 

Ma 4 mrt         Deut 4, 7-9                 Wie Gods trouw ervaren heeft, vergeet dat nooit meer

 

Di 5 mrt          Ps 133,1-3                  De zegen van de gemeenschap

 

Wo 6 mrt        Ps 51, 12-15               Bede om zuiverheid

 

Do 7 mrt         Deut 30, 16                De weg volgen doet leven

 

Vr 8 mrt          Lc 5, 27-28                 Gehoor geven bevrijdt van ballast

 

Za 9 mrt          1 Joh 4, 1-2                 De dingen proeven om valse schijn te ontmaskeren    

 Zo 10 mrt        Heb 2, 17-18              Christus staat ons bij in de beproeving

Ma 11 mrt       Deut 4, 1-2                 Goed luisteren en in zuiverheid bewaren

Di 12 mrt        Spr 16, 1-3                  Bekijk jezelf eens met de ogen van God

Wo 13 mrt      Heb 13,1-3                 Kiezen voor het weerloze

Do 14 mrt       Ps 145, 14-17             God helpt en voedt ons

Vr 15 mrt        2 Tim 4, 1-2                Niet zwijgen over de bron van je bevrijding

Za 16 mrt        1 Joh 3, 1-2                 Je mag zijn zoals God je ziet

 

Zo 17 mrt        2 Petr 1, 16-17            Licht in de duisternis

Ma 18 mrt       Micha 4, 1-2               Het samen hogerop zoeken

Di 19 mrt        Ez 20, 42-44               God blijft trouw aan zijn naam

Wo 20 mrt      1 Joh 1, 8-9                 Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

Do 21 mrt       Ps 25, 6-7                   Gods liefde is altijd groter

Vr 22 mrt        Ps 142, 6-8                 We worden niet overvraagd

Za 23 mrt        Gal 5, 16-18               Wie uit de geest van liefde leeft, volvoert de wet

 

Zo 24 mrt        Heb 12, 12-14a           Heiliging vereist moed

Ma 25 mrt       Lc 1,26-28                  Gezegend om te ontvangen

Di 26 mrt        Hosea 12, 6-7             Terugkeer in vertrouwen

Wo 27 mrt      Lc 10, 25-27               Waar het op aan komt

Do 28 mrt       Ps 25, 15-17+20-21    De blikrichting is bepalend

Vr 29 mrt        Hosea 6, 1-3               Als wij tot God terugkeren, keert zich ook ons lot

Za 30 mrt        Micha 7, 18-20           Bevrijding uit gebondenheid

 

Zo 31 mrt        Jesaja 66, 10               Vreugde en troost

Ma 1 apr         Judit 9, 11                  Niemand is te gering voor Gods genade

Di 2 apr           Jes 42, 1-3                  God doet het recht overwinnen

Wo 3 apr         Ps 10, 12-15               Roepen om gerechtigheid

Do 4 apr          Jona 2, 4-5                  Gered door het water heen

Vr 5 apr          Mt 23, 25-26              Reiniging begint van binnen

Za 6 apr          Ps 38, 22-23               Noodkreet om hulp in vertrouwen

 

Zo 7 apr          Mt 19, 29                    Wie loslaat, ontvangt

Ma 8 apr         Pred 7, 8-9                  Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

Di 9 apr           1 Joh 2, 5-6                 In Christus blijven vervolmaakt de liefde

Wo 10 apr       Ef 2, 10                      God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

Do 11 apr        Ps 16, 11                     Een weg uit de dood

Vr 12 apr        Joh 14, 11-13              Overgave en inzet geeft vreugde

Za 13 apr        Joh 11, 25-27              Geloof geeft leven

 

Zo 14 apr        Ps 24, 9-10                 De poorten wijd open voor de koning

Ma 15 apr       Ps 51, 10-11               Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

Di 16 apr         Sirach 25, 10-12         Ontzag voor de Heer doet leven

Wo 17 apr       Ps 51, 16-17               Vragen om bevrijding

Do 18 apr        Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

Vr 19 apr        Klaagl 5, 19-21           Bidden om mededogen

Za 20 apr        Wijsheid 3, 1-4           Hopen tot het uiterste toe

 

Pasen

Zo 21 apr        Ps 117                         Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

Ma 22 apr       1 Kor 15, 42-43          Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

Di 23 apr         Gal 4, 4-7                   Kindschap schept ook verplichtingen

Wo 24 apr       Ps 37, 27-28a              Wie het goede kiest, wordt beloond

Do 25 apr        Hand 12, 24-25          Meewerken aan de goede zaak

Vr 26 apr        Ps 31, 20                     Geluk kan niet verborgen blijven

Za 27 apr        Ps 119, 162-164         Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

 

Zo 28 apr        Ps 136, 1-4                 Een loflied voor de Eeuwige Trouw

Ma 29 apr       Jes 30, 20-21              Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

Di 30 apr         Hand 26, 15-16          Wie ooggetuige is, mag getuigen

Wo 1 mei        Jes 40, 30-31              Hoop zet in beweging

Do 2 mei         Ps 119, 105-106         Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

Vr 3 mei          Jer 30, 19a + 22          Het verbond vieren

Za 4 mei          Sirach 34, 19-20         Gods liefde richt ons weer op

 

Zo 5 mei         Joh 21, 15-17              Liefde is geduldig en vol goedheid

Ma 6 mei         Ez 34, 11-12               God is zorgzaam als een herder

Di 7 mei          Ps 37, 30-31    Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

Wo 8 mei        Ez 34, 24-26               Gezegende vrede

Do 9 mei         Jer 31, 16-17               Heb goede hoop, in je hart en in je ogen

Vr 10 mei        Ex 33, 18-19               Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

Za 11 mei        Sirach 50, 22-24         Gods trouw was, is en zal zijn                     

 

                                           

 

                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit