DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 
                                                    
              Dagthema's t/m  7 maart 2020
Advent

 Zo 1 dec         Mc 13, 35-37              Nuchter en waakzaam
 

Ma 2 dec         Rom 13, 11-12           De nacht de rug toekeren en het licht tegemoet gaan

 

Di 3 dec          2 Petr 3, 11-13            De dag van de Heer verhaasten

 

Wo 4 dec        Jer 31, 23-25               Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

 

Do 5 dec         Rom 15, 4-6               Eensgezind volharden geeft troost en ruimte om te loven

 

Vr 6 dec          Jer 23, 5-6                   Gerechtigheid in Gods naam

 

Za 7 dec          Micha 4, 3                  Omgevormd tot instrument van vrede

   

Zo 8 dec         2 Kron 6, 1-2              In de diepste duisternis slaat het Licht zijn tent op

 

Ma 9 dec         Lc 3, 3-6                     Maak ruimte voor de Komende

 

Di 10 dec        Ps 130, 5-7                 God verwachten met je hart

 

Wo 11 dec      Jes 56, 1                      Voorbereiding op wat gaat komen

 

Do 12 dec       Sef 3, 14-15                Wees vrolijk: de bevrijding is in aantocht!

 

Vr 13 dec        Lc 3, 16-17                 Wij zullen met vuur gezuiverd worden

 

Za 14 dec        Baruch 5, 1-4              Na verdriet komt met recht vreugde

   

Zo 15 dec       Filip 4, 4-7                  Verblijdt u want de Heer is nabij en bevrijdt

 

Ma 16 dec       Jes 12, 1-4                  De bron van bevrijding bezingen

 

Di 17 dec        Spr 8, 12+22+30        O Wijsheid, toon ons de weg van de wijsheid

 

Wo 18 dec      1 Kron 29, 11             De ware koning

 

Do 19 dec       Jes 11, 1-2                  O kom Gij wortel Isai, vol van gaven van de Geest

 

Vr 20 dec        Openb 3, 7-8              De sleutel van David opent de deur van het leven

 

Za 21 dec        Lc 1, 78-79                 De morgenster verlicht de weg van de vrede

   

Zo 22 dec       Zach 10, 3b-4             De hoeksteen komt uit het arme volk voort

 

Ma 23 dec       Jes 7, 14                      Immanuel, Hoop en Redder

 

Di 24 dec        Gen 1, 26-27              Geschapen naar Gods beeld
 Kerst

 Wo 25 dec      Titus 2, 11-14             Maak de genade zichtbaar

 

Do 26 dec       Joh 1, 10-12                Het Woord is niet vanzelfsprekend

 

Vr 27 dec        Joh 1, 14                     De volle heerlijkheid is verschenen

 

Za 28 dec        Lc 2, 22-24                 Het bijzondere in het gewone

 

 Zo 29 dec       Lc 2, 25-26                 De Geest leidt naar de Gezalfde

 

Ma 30 dec       Lc 2, 36-38                 Uitzien naar bevrijding

 

Di 31 dec        Lc 2, 39-40                 Sterk en wijs worden met Gods hulp

  Wo 1 jan 2020  Lc 2, 21                  De Naam die boven alle namen is

Do 2 jan     Joh 1, 12-13       Verwantschap met God

Vr 3 jan      Joh 3, 5-8            Opnieuw geboren worden uit de Geest

Za 4 jan      Joh 1, 16-18                  Jezus laat Gods ware aanschijn zien

 

Zo 5 jan      1 Joh 4, 7-9                   Liefde die liefde wekt

 

Epifanie

Ma 6 jan     Ps 72, 17-19                  Een licht stralend als de zon over heel de aarde

Di 7 jan      Mt 2, 13-15                   Jezus moet de weg van zijn volk gaan

Wo 8 jan     Mt 2, 19-21                   Aandacht en zorg voor wat zwak is

Do 9 jan     Mc 1, 1-3             Wegbereider zijn

Vr 10 jan    Hand 10, 34-36    Gods criteria zijn anders dan de onze

Za 11 jan    Ps 45, 1-3            Gezegend voor altijd

 

Zo 12 jan    Jes 62, 1-5           Kroon van de nieuwe schepping

Ma 13 jan   Lc 3, 21-22          Jezus’ ware aard wordt onthuld

Di 14 jan    Jes 45, 1-3           De Gezalfde wordt bij name gekend

Wo 15 jan   Wijsheid 1,11       Woorden keren niet leeg weerom

Do 16 jan   Ps 138, 1-3          Loof Gods naam van liefde en trouw

Vr 17 jan    Deut 5, 33            Gods weg gaan geeft levenskracht

Za 18 jan    Jak 1, 13-14                  De oorzaak ligt in jou!

 

Gebedsweek voor de eenheid

Zo 19 jan    Ef 4, 3-6              Eenheid staat voorop

Ma 20 jan   1 Kor 1, 9-10       Eenheid via eenwording met Christus

Di 21 jan    Joh 13, 34-35      Eenheid als teken van leerling-zijn

Wo 22 jan   1 Kor 12, 4-7       Eenheid in verscheidenheid

Do 23 jan   Joh 17, 22-23      Echte liefde leidt tot eenheid

Vr 24 jan    Fil 2, 5-7              Eenheid als opdracht

Za 25 jan    Hand 9, 3-6                   Een ontmoeting kan alles veranderen

 

Zo 26 jan    Spr 14, 26-27       Bron van leven en vertrouwen

Ma 27 jan   Ps 74, 16-17                  God heeft het kader voor ons leven gemaakt

Di 28 jan    Lc 12, 33-34 Je zwaartepunt verleggen naar wat gehalte en duur heeft

Wo 29 jan   Jer 31, 23-25 Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

Do 30 jan   Kol 3, 1-4            Je richten op wat verborgen is

Vr 31 jan    Joh 3, 20-21                  Wie in het licht gaat staan kan tot zegen worden

Za 1 feb      Joh 1, 14              De volle heerlijkheid is verschenen

De opdracht van de Heer in de tempel

Zo 2 feb      Mal 3, 1-4            De komst van de Heer werkt zuiverend

Ma 3 feb     Jes 42, 1-3           God doet het recht overwinnen

Di 4 feb      Jes 43, 1-3a          Je hoeft de Weg niet alleen te gaan

Wo 5 feb    Job 42, 1-3          Wonderen zijn niet in woorden te vatten

Do 6 feb     Ps 106, 1-3          God verheerlijken door daden van gerechtigheid

Vr 7 feb      Ps 127, 1-2          Het welslagen komt van de andere kant

Za 8 feb      Sirach 17, 1-3      Wij zijn beeld van de Eeuwige

 

Zo 9 feb      Gen 1, 1-3            Alles begint met licht

Ma 10 feb   Ef 5, 19-20          Zing het uit!

Di 11 feb    Gal 3, 13-14                  Wij zijn vrije mensen

Wo 12 feb  Jak 1, 16-18                  Alles wat je hebt is je geschonken door het Licht

Do 13 feb   Hebr 13, 1-3        Kiezen voor het weerloze

Vr 14 feb    Pred 5, 18-19       Al het Goede is ons gegeven

Za 15 feb    Ps 19, 2-5b          De Schepping is een loflied zonder woorden

 

Zo 16 feb    Gen 9, 16-17        Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

Ma 17 feb   Ps 31, 4-6            Als je geest bij God is verdwaal je niet zo snel

Di 18 feb    Joh 3, 17-19                  Ons eigen oordeel verduistert het licht

Wo 19 feb  Ps 34, 19-20                  De bodem van de put is de hand van God

Do 20 feb   Mc 9, 38-40                  Onverwachte bondgenoten

Vr 21 feb    Ps 40, 17    Instemmen met de wereldwijde eeuwenoude lofzang

Za 22 feb    Hebr 11, 13-16 Als gelovige vreemdeling op weg naar de stad van God

 

Zo 23 feb    Gen 12, 1-3                   De zegen doorgeven

Ma 24 feb   Deut 4, 7-9 Wie Gods trouw ervaren heeft, vergeet dat nooit meer

Di 25 feb    Ps 133, 1-3          De zegen van de gemeenschap

Aswoensdag

Wo 26 feb  Ps 51, 12-15                  Bede om zuiverheid

Do 27 feb   Deut 30, 16          De weg volgen doet leven

Vr 28 feb    Lc 5, 27-28          Gehoor geven bevrijdt van ballast

Za 29 feb    1 Joh 4, 1-2                   De dingen proeven om valse schijn te ontmaskeren

 

Zo 1 mrt     Hebr 2, 17-18      Christus staat ons bij in de beproeving

Ma 2 mrt     Deut 4, 1-2           Goed luisteren en in zuiverheid bewaren

Di 3 mrt      Spr 16, 1-3           Bekijk jezelf eens met de ogen van God

Wo 4 mrt    Micha 4, 2-3        Vrede als gave en opgave

Do 5 mrt     Ps 145, 14-17      God helpt en voedt ons

Vr 6 mrt      2 Tim 4, 1-2                  Niet zwijgen over de bron van je bevrijding

Za 7 mrt      1 Joh 3, 1-2                   Je mag zijn zoals God je ziet

        

                                                                          

 

                                                            

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit