DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

Dagthema's t/m  8 juli 2017             

Zo 21 mei       Spr 24, 3-5                  Wonen in wijsheid en inzicht

Ma 22 mei       Neh 9, 6                      Ere wie ere toekomt

Di 23 mei        Jes 54, 10                    Onwankelbaar is het verbond van vrede

Wo 24 mei      Psalm 93, 1+3+5        Gods troon staat vast in alle eeuwen

Do 25 mei       Lc 24, 50-53               Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

Vr 26 mei        Hand 1, 12-14              Zo verschillende mannen en vrouwen, eensgezind in gebed

Za 27 mei        Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

 

Zo 28 mei       Joh 14, 15-18              Wat in je woont kan je ook nog gegeven worden

Ma 29 mei       Psalm 96, 1-3              Zing voor de Heer die ons redt

Di 30 mei        Joh 15, 4-5                  Blijf verbonden om vrucht te kunnen dragen

Wo 31 mei      Joh 16, 5-7                  Ruimte geven aan een ander

Do 1 juni         Ez 36, 26-28               Vernieuwing herstelt de verhoudingen

Vr 2 juni         Joh 7, 37-39                De Geest laat enthousiasme opborrelen

Za 3 juni         Joel 3, 1-2                   Iedereen mag delen in de gaven van de Geest

 

Zo 4 juni         Psalm 50, 1-3              Stralend licht, laaiend vuur

Ma 5 juni        Psalm 68, 20-21          Elke dag is er bevrijding bij God

Di 6 juni          Psalm 104, 1-4            Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 7 juni        Rom 8, 14-17             De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 8 juni         Psalm 103, 1-2            God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 9 juni         Rom 8, 26-28             Woordloos zuchten is al gebed

Za 10 juni       1 Joh 5,5-9                  Drie getuigen zijn het eens

 

Zo 11 juni       Gen 18, 1-5                Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 12 juni      Psalm 56, 13-14          Ware offers brengen

Di 13 juni        1 Joh 3, 18-20             Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 14 juni      Psalm 42, 3                 Verlangen naar ontmoeting

Do 15 juni       Jes 44, 23                    Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 16 juni       Rom 12, 13-15           Een stukje meewandelen op de Weg

Za 17 juni       1 Joh 4, 7-8                 Alleen de liefde doet ons God kennen

 

Zo 18 juni       Jak 5, 7-8                    Van God moeten wij het hebben

Ma 19 juni      Psalm 42, 6                 Hoop, sterker dan je gevoelens

Di 20 juni        Psalm 145, 15-16        De Heer helpt en voedt ons

Wo 21 juni      Psalm 5, 12-13            Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

Do 22 juni       Hand 17, 24-27          God niet bedienen, maar zoeken

Vr 23 juni       Jes 51, 7                      Je kern blijft onaangetast

Za 24 juni       Jer 1, 4-5                     Totaal afhankelijk van God in de opdracht

 

Zo 25 juni       Joh 15, 12-13              Geroepen tot onderlinge liefde

Ma 26 juni      Jes 45, 18                    Het fundament is in volheid gelegd

Di 27 juni        Psalm 90, 13-14          Bidden om herstel en vervulling

Wo 28 juni      Sirach 1, 26-27           Wijsheid begint met eerbied en trouw

Do 29 juni       Kol 1, 12                    Wij mogen delen in het licht van Gods genade

Vr 30 juni       Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

Za 1 juli          Jes 66, 18                    Samen Gods glorie aanschouwen

 

Zo 2 juli          Psalm 85, 10-12          Elkaar herkennen en op zien bloeien

Ma 3 juli         Psalm 139, 23-24        De Geest laat ons zien welke weg wij gaan

Di 4 juli           Gen 9, 12-13              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

Wo 5 juli         Psalm 119, 17-20        Het wonder van de wet doet leven

Do 6 juli          Psalm 111, 10             Nederigheid als poort naar wijsheid

Vr 7 juli          Jer 33, 10-11               De moed bewaren

Za 8 juli          Psalm 116, 12-14        Je beloften waarmaken

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit