DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en orientatiepunt. 
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
                                                    
              Dagthemaas t/m  29 november 2021  


Zo 1 aug     Ps 119, 10-13      Zoeken, leren kennen en verkondigen

 

 

Ma 2 aug    2 Petr 3, 13          Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

 

 

Di 3 aug      Jer 20, 11-13        De kwade macht gaat zijn nederlaag tegemoet

 

 

Wo 4 aug    1 Kor 13, 8-10 Weten en kennen is slechts voorbereiding op wat komt

 

 

Do 5 aug     Jes 55, 10-11       God zaait en zal oogsten

 

 

Vr 6 aug     2 Petr 1, 16-19     Licht in de duisternis

 

 

Za 7 aug      Rom 13, 8-10      Met de liefde is alles gegeven

 

 

 

Zo 8 aug     Mt 23, 8-12                   De juiste verhoudingen in acht nemen

 

 

Ma 9 aug    Joh 15, 9-11                  Trouw blijven in liefde en vreugde

 

 

Di 10 aug    1 Sam 2, 9-10      Wie messiaans leeft, deelt in de messiaanse vreugde

 

 

Wo 11 aug  Jes 60, 1-3           Licht ontvangen en doorgeven

 

 

Do 12 aug   1 Joh 2, 10           Het Licht is daar, waar de liefde woont

 

 

Vr 13 aug   Gal 5, 22-23                  De vruchten van de Geest zijn goed voor allen

 

 

Za 14 aug    Joh 15, 12-14      Je leven inzetten uit liefde

 

 

 

Zo 15 aug   Jes 61, 10-11       Vreugde om de bevrijding

 

 

Ma 16 aug  Ef 5, 8-9              Het Licht is zuiver

 

 

Di 17 aug    Jer 1, 9-10            Verantwoording afleggen

 

 

Wo 18 aug  Gen 3, 8-9            God verlangt naar ons gezelschap

 

 

Do 19 aug   Zach 7, 9-10         Hart hebben voor elkaar

 

 

Vr 20 aug   Jes 25, 8-9           De bevrijding zal voltooid worden

 

 

Za 21 aug    1 Kor 1, 9-10       Eenheid via eenwording met Christus

 

 

 

Zo 22 aug   Jes 52, 7-8           Goed nieuws om door te geven

 

 

Ma 23 aug  Mt 23, 8-10                   Er is er slechts Een die je Meester kan zijn

 

 

Di 24 aug    Luc 11, 9-13        Gebruik wat je gegeven is

 

 

Wo 25 aug  Ef 1, 7-10            Meewerken aan de volheid van de tijd

 

 

Do 26 aug   1 Tim 6, 7-8 + 11b                 Te doen gerechtigheid

 

 

Vr 27 aug   Job 5, 8-9            Alles toevertrouwen aan de Eeuwige

 

 

Za 28 aug    2 Kor 6, 3-7a       De omstandigheden hebben niet het laatste woord

 

 

 

Zo 29 aug   Joh 10, 7-10                  "Ik ben de Deur" zegt de Heer

 

 

Ma 30 aug  Gen 3, 9-10                   De angst om gezien te worden

 

 

Di 31 aug    Gen 4, 9-10                   Vervreemding

 

 

Wo 1 sept   Gen 13, 8-9                   Soms is scheiding nodig

 

 

Do 2 sept    1 Tes 5, 9-10        Bevrijding is onze bestemming

 

 

Vr 3 sept     1 Petr 4, 8-10       Onderlinge gemeenschap

 

 

Za 4 sept     Jes 25, 6-8           Een feest om naar uit te zien

 

Zo 5 sept     Deut 6, 4-9           God in je hart dragen

Ma 6 sept    Ps 31, 8-9            Leed blijft niet ongezien: dat schept ruimte!

 

 

Di 7 sept     Jes 55, 8-9           Vergeet je eigen mens-zijn niet!

 

 

Wo 8 sept   Ps 32, 8-9            God wil een herder en geen heerser voor ons zijn

 

 

Do 9 sept    Jes 49, 8-9           Bevrijding en hulp op de weg terug

 

 

Vr 10 sept   1 Kor 13, 8-9       De dingen naar hun waarde schatten

 

 

Za 11 sept   Gen 1, 14-15        Het Licht omspant dag en nacht

 

 

 

Zo 12 sept   Jak 1, 5-8             Vertrouwen als basis

 

 

Ma 13 sept  2 Tim 2, 8-9                  Woorden kun je niet opsluiten

 

 

Di 14 sept   Jer 30, 7-9  Dwars door alle angsten heen wordt het juk gebroken

 

 

Wo 15 sept           1 Petr 3, 8-9                  De zegen doorgeven

 

 

Do 16 sept  Jes 49, 8-9           Bevrijding en hulp op de weg terug

 

 

Vr 17 sept   Ps 84, 2-3            Schuilen bij de Levende

 

 

Za 18 sept   Jer 31, 7-9c          God brengt ons in vreugde en vrijheid bijeen

 

 

 

Zo 19 sept   Lc 3, 7-9              Vrucht dragen

 

 

Ma 20 sept  Rom 12, 6-8                  Iedereen is uniek

 

 

Di 21 sept   Jes 58, 7-8           Gerechtigheid gaat voorop

 

 

Wo 22 sept Sirach 2,7-9 Vertrouwen, ontferming en vriendschap gaan hand in hand

 

 

Do 23 sept Ps 100, 3              De vreugde van het verbond

 

 

Vr 24 sept   Micha 7, 7-9        Je schuld open onder ogen zien

 

 

Za 25 sept   Rom 14, 7-8                  Begin en einde zijn geborgen in Gods hand

 

 

Zo 26 sept   Ps 122, 1-2          In vreugde opgaan naar Gods huis

 

 

Ma 27 sept  Mc 16, 15 + 20    Woorden en daden zijn Een

 

 

Di 28 sept   Jer 17, 7-8  Wie goed gevoed wordt, brengt goede vruchten voort

 

 

Wo 29 sept Ps 103, 20-22      Alle schepselen loven de Schepper

 

 

Do 30 sept  Lev 20, 7-8          Met Gods hulp je heelheid bewaren

 

 

Vr 1 okt      Jes 54, 7-8           Gods ontferming is sterker dan zijn toorn

 

 

Za 2 okt      Ef 6, 10-12 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

 

 

 

Zo 3 okt      Deut 5, 6-8           Wij zelf zijn beelddragers van de Ene God

 

 

Ma 4 okt     Ps 8, 4-9              De glans van de schepping

 

 

Di 5 okt      Jes 42, 8-9           "Ik", zegt God, "ga iets nieuws beginnen"

 

 

Wo 6 okt    Ps 27, 8                God in alle dingen zoeken

 

 

Do 7 okt     2 Kor 12, 7b-9     Kwetsbaarheid wordt kracht door Gods genade

 

 

Vr 8 okt      1 Joh 1, 8-9                   Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

 

 

Za 9 okt      Jes 55, 1-3           Leven vanuit het verbond van liefde

 

 

 

Zo 10 okt    Jes 12, 1-4           De bron van bevrijding bezingen

 

 

Ma 11 okt   Ps 112, 5-6          Wie goed is, hoeft in eeuwigheid niet bang te zijn

 

 

Di 12 okt    2 Kron 5, 13b-14 Gods heerlijkheid is te groot voor mensenogen

 

 

Wo 13 okt  Jes 55, 12-13       Heel de schepping looft de roem van God

 

 

Do 14 okt   Ps 103, 6-8          Onvergelijkelijke liefde

 

 

Vr 15 okt    Jak 1, 2-4             Beproeving maakt sterk

 

 

Za 16 okt    Ps 22, 23-25                  Elkaar inspireren tot dankbaarheid

 

 

 

Zo 17 okt    1 Kron 17,16+19-20     Wees je bewust van Gods grote daden

 

 

Ma 18 okt   Lc 10, 1-2            In het koninkrijk van God is werk voor iedereen

 

 

Di 19 okt    1 Tim 6, 6-7                  Geloof zal zich zeker lonen

 

 

Wo 20 okt  Jes 55, 1-3           Overvloed van leven voor wie luistert

 

 

Do 21 okt   Gal 5, 25              Trouw blijven aan de bron

 

 

Vr 22 okt    Ps 17, 6-9   In de nabijheid van God verliest het kwaad zijn kracht

 

 

Za 23 okt    Kol 2, 6-7            De mogelijkheden in dankbaarheid aanvaarden

 

 

 

Zo 24 okt    Gal 4, 3-7             Dankzij Christus zijn wij kinderen van God

 

 

Ma 25 okt   1 Joh 4, 20-21     Liefde zichtbaar maken

 

 

Di 26 okt    Gen 1, 31a           Wat zie ik als ik met Gods ogen kijk?

 

 

Wo 27 okt  Joh 3, 20-21                  Breng je daden aan het licht!

 

 

Do 28 okt   Ef 1, 5-6              Onze bestemming ligt al vast

 

 

Vr 29 okt    Kol 3, 13             Genade doorgeven

 

 

Za 30 okt    Rom 13, 12                   Het Licht is je sterkste wapen

 

 

 

Zo 31 okt    Deut 32, 1-3                  Stromen van levend water

 

 

Ma 1 nov    1 Joh 3, 1-2                   Vertrouwen in de Liefde van God

 

 

Di 2 nov     Ps 39, 6-8            Ons leven is vluchtig, maar gericht op de Eeuwige

 

 

Wo 3 nov   Jak 5, 7-8             Geduld vanuit vertrouwen

 

 

Do 4 nov    Deut 4, 27-29       Wie zoekt met heel het hart, zal vinden!

 

 

Vr 5 nov     1 Sam 2, 8           Armen worden gered door Gods almacht

 

 

Za 6 nov     Zach 8, 16-17       Liefde voor waarheid en recht

 

 

 

Zo 7 nov     Deut 31, 8            Gods nabijheid bemoedigt je

 

 

Ma 8 nov    1 Joh 1, 2-3                   Vertrouwen in de traditie

 

 

Di 9 nov     Jer 33, 10-11        De moed bewaren

 

 

Wo 10 nov Gal 3, 13-14                  Wij zijn vrije mensen

 

 

Do 11 nov  Hand 17, 24-25    Gods initiatief draait de rollen om

 

 

Vr 12 nov   Joh 3, 16        Gods liefde is grenzeloos

 

 

Za 13 nov   Ex 3, 13-15          God is een wijze van ZIJN in de ik-vorm

 

 

 

Zo 14 nov   Judas 17-21                   Spirituele groei

 

 

Ma 15 nov  Jak 1, 23-24                  Weet je nog wie je werkelijk bent?

 

 

Di 16 nov   Joh 6, 27              Voedsel voor het hart

 

 

Wo 17 nov Ef 1, 7-10            Meewerken aan de volheid van de tijd

 

 

Do 18 nov  Rom 14, 6            Leven als voortdurende dankzegging

 

 

Vr 19 nov   2 Kor 3, 18          Het onvoorstelbare zal ons gegeven worden

 

 

Za 20 nov   Haggai 2, 4d-5     "Ga aan het werk" zegt de Heer

 

 

 

Zo 21 nov   Ps 93, 1-3            Gods koningschap is met de wereld verbonden

 

 

Ma 22 nov  Gen 2, 7               Wij mogen met God mee ademen

 

 

Di 23 nov   Jer 15, 16             Vervuld worden van het woord

 

 

Wo 24 nov Rom 8, 18            De balans slaat door naar de goede kant

 

 

Do 25 nov  Titus 3, 4-5a         Gerechtvaardigd door Gods barmhartigheid

 

 

Vr 26 nov   Jer 31, 37             Gods liefde is onpeilbaar

 

 

Za 27 nov   Kol 1, 17-19        Christus is begin en voltooiing

 

 

 

Advent

 

 

Zo 28 nov   Mc 13, 35-37       Nuchter en waakzaam

 

 

Ma 29 nov  Rom 13, 11-12    De nacht de rug toekeren en het licht tegemoet gaan