DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  9 november 2019      

Zo 11 aug       Jes 60, 1-3                  Licht ontvangen en doorgeven

Ma 12 aug       Jer 29, 11                    Heil en hoop voor nu en altijd

Di 13 aug        2 Petr 3, 13                 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Wo 14 aug      Joh 15, 12-14              Je leven inzetten uit liefde

Do 15 aug       Jes 61, 10-11              Vreugde om de bevrijding

Vr 16 aug        Jer 20, 11-13               De kwade macht gaat zijn nederlaag tegemoet

Za 17 aug        Jes 55, 10-11              God zaait en zal oogsten

 

Zo 18 aug       Rom 13, 8-10             Met de liefde is alles gegeven

Ma 19 aug       Joh 15, 9-11                Trouw blijven in liefde en vreugde

Di 20 aug        1 Sam 2, 9-10             Wie messiaans leeft, deelt in de messiaanse vreugde

Wo 21 aug      Gal 5, 22-23               De vruchten van de Geest zijn goed voor allen

Do 22 aug       Ef 5, 8-9                     Het licht is zuiver

Vr 23 aug        Jer 1, 9-10                   Verantwoording afleggen

Za 24 aug        Gen 3, 8-9                  God verlangt naar ons gezelschap

 

Zo 25 aug       Zach 7, 9-10               Hart hebben voor elkaar

Ma 26 aug       Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

Di 27 aug        Jes 25, 8-9                  De bevrijding zal voltooid worden

Wo 28 aug      1 Kor 1, 9-10              Eenheid via eenwording met Christus

Do 29 aug       Ps 32, 8-9                   God wil een herder en geen heerser voor ons zijn

Vr 30 aug        Jes 52, 7-8                  Goed nieuws om door te geven

Za 31 aug        Lc 11, 9-13                 Gebruik wat je gegeven is

 

Zo 1 sept         Joh 10, 7-10                “Ik ben de Deur”, zegt de Heer

Ma 2 sept        Ef 1, 7-10                   Meewerken aan de volheid van de tijd

Di 3 sept         Job 5, 8-9                    Alles toevertrouwen aan de Eeuwige

Wo 4 sept       1 Tim 6, 7-8 + 11b      Te doen gerechtigheid

Do 5 sept        Gen 3, 9-10                De angst om gezien te worden

Vr 6 sept         Gen 4, 9-10                Vervreemding

Za 7 sept         1 Tes 5, 9-10               Bevrijding is onze bestemming

Zo 8 sept         2 Kor 6, 3-7a              De omstandigheden hebben niet het laatste woord

Ma 9 sept        Gen 13, 8-9                 Soms is scheiding nodig

Di 10 sept       1 Petr 4, 8-10              Onderlinge gemeenschap

Wo 11 sept     Ps 31, 8-9                   Leed blijft niet ongezien: dat schept ruimte!

Do 12 sept      Jes 25, 6-8                  Een feest om naar uit te zien

Vr 13 sept       2 Tim 1, 7-9b              Breken met halfheid en valse schaamte

Za 14 sept       1 Kor 13, 8-9              De dingen naar hun waarde schatten

 

Zo 15 sept       Deut 6, 4-9                 God in je hart dragen

Ma 16 sept      Jes 55, 8-9                  Vergeet je eigen mens-zijn niet!

Di 17 sept       Ps 32, 8-9                   God wil een herder en geen heerser voor ons zijn

Wo 18 sept     Gen 1, 14-15              Het Licht omspant dag en nacht

Do 19 sept      2 Tim 2, 8-9                Woorden kun je niet opsluiten

Vr 20 sept       Jer 30, 7-9                   Dwars door alle angsten heen wordt het juk gebroken

Za 21 sept       1 Petr 3, 8-9                De zegen doorgeven

 

Zo 22 sept       Jak 1, 5-8                    Vertrouwen als basis

Ma 23 sept      Jes 49, 8-9                  Bevrijding en hulp op de weg terug

Di 24 sept       Ps 84, 2-3                   Schuilen bij de Levende

Wo 25 sept     Jer 31, 7-9c                 God brengt ons in vreugde en vrijheid bijeen

Do 26 sept      Rom 12, 6-8               Iedereen is uniek

Vr 27 sept       Micha 7, 7-9               Je schuld open onder ogen zien

Za 28 sept       Sirach 2, 7-9               Vertrouwen, ontferming en vriendschap gaan hand in hand

 

Zo 29 sept       Lc 3, 7-9                     Vrucht dragen

Ma 30 sept      Ps 100, 3                     De vreugde van het verbond

Di 1 okt          Rom 14, 7-8               Begin en einde zijn geborgen in Gods hand

Wo 2 okt         Jes 58, 7-8                  Gerechtigheid gaat voorop

Do 3 okt         Mc 16, 15 + 20           Woorden en daden zijn Een

Vr 4 okt          Ps 8, 4-9                     De glans van de schepping

Za 5 okt          Jer 17, 7-8                   Wie goed gevoed wordt, brengt goede vruchten voort

 

Zo 6 okt          Ps 122, 1-2                 In vreugde opgaan naar Gods huis

Ma 7 okt         Lev 20, 7-8                 Met Gods hulp je heelheid bewaren

Di 8 okt          Jes 54, 7-8                  Gods ontferming is sterker dan zijn toorn

Wo 9 okt         1 Joh 1, 8-9                 Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

Do 10 okt       Ps 27,8                          God in alle dingen zoeken

Vr 11 okt        Ef 6, 10-12                 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

Za 12 okt        Deut 5, 6-8                 Wij zelf zijn beelddragers van de Ene God

 

Zo 13 okt        Jes 12, 1-4                  De bron van bevrijding bezingen

Ma 14 okt       Ps 20, 7-8                   De gezalfde koning zal overwinnen

Di 15 okt        Jes 42, 8-9                  “Ik”, zegt God, “ga iets nieuws beginnen”

Wo 16 okt       2 Kor 12, 7b-9                        Kwetsbaarheid wordt kracht door Gods genade

Do 17 okt       Jes 55, 1-3                  Leven vanuit het verbond van liefde

Vr 18 okt        Lc 10, 1-2                   In het Koninkrijk van God is werk voor iedereen

Za 19 okt        Ef 2, 19-22                 Laat je Zelf opbouwen tot huis en huisgenoot van God

 

Zo 20 okt        Gal 4, 3-7                   Dankzij Christus zijn wij kinderen van God

Ma 21 okt       Ps 112, 5-6                 Wie goed is, hoeft in eeuwigheid niet bang te zijn

Di 22 okt        Jes 55, 12-13              Heel de schepping looft de roem van God

Wo 23 okt       Ps 17, 6-9                   In de nabijheid van God verliest het kwaad zijn kracht

Do 24 okt       2 Kron 5, 13b-14        Gods heerlijkheid is te groot voor mensenogen

Vr 25 okt        Jak 1, 2-4                    Beproeving maakt sterk

Za 26 okt        Ps 103, 6-8                 Onvergelijkelijke liefde

 

Zo 27 okt        Ps 22, 23-25               Elkaar inspireren tot dankbaarheid

Ma 28 okt       1 Tim 6, 6-7                Geloof zal zich zeker lonen

Di 29 okt        1 Kron 17,16+19-20   Wees je bewust van Gods grote daden

Wo 30 okt       Jes 55, 1-3                  Overvloed van leven voor wie luistert

Do 31 okt       Gal 5, 25                     Trouw blijven aan de bron

Vr 1 nov         1 Joh 3, 1-2                 Vertrouwen in de Liefde van God

Za 2 nov         Deut 32, 1-3               Stromen van levend water

 

Zo 3 nov         Kol 2, 6-7                   De mogelijkheden in dankbaarheid aanvaarden

Ma 4 nov        1 Joh 4, 20-21             Liefde zichtbaar maken

Di 5 nov          Gen 1, 31a                  Wat zie ik als ik met Gods ogen kijk?

Wo 6 nov        Joh 3, 20-21                Breng je daden aan het licht!

Do 7 nov         Ef 1, 5-6                     Onze bestemming ligt al vast

Vr 8 nov         Kol 3, 13                    Genade doorgeven

Za 9 nov         Rom 13, 12                 Het licht is je sterkste wapen      

                                                          

 

                                           

 

                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit