DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 
                                                    
              Dagthema's t/m  juni 2020  
    
Ma 27 apr   Ez 34, 11-12        God is zorgzaam als een herder

 

Di 28 apr Ps 37,30-31Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

 

Wo 29 apr  Ez 34, 24-26        Gezegende vrede

 

Do 30 apr   Jer 31, 16-17        Heb goede hoop in je hart en in je ogen

 

Vr 1 mei     Ex 33, 18-19        Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

 

Za 2 mei     Sirach 50, 22-24  Gods trouw was, is en zal zijn

Zo 3 mei     Ps 66, 14              Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Ma 4 mei    Sirach 43, 25-26  God is groter dan wij durven dromen

Di 5 mei     Jes 38, 16-17       Het kwade kan zich ten goede keren

Wo 6 mei    Sirach 34, 16-17  Ontzag voor de Heer sluit angst buiten

Do 7 mei    Jes 40, 25-26       Ook ik word bij name gekend

Vr 8 mei     Jes 44, 21-23       Terugkeer laat de schepping juichen

Za 9 mei     Ps 119, 96-97      Dagelijkse overweging van Gods goedheid

 

Zo 10 mei   Ps 98, 1-2            Zing een nieuw lied van overwinning

Ma 11 mei  Mc 16, 15            Het goede nieuws is voor heel de schepping

Di 12 mei   Ez 47, 12             Levend water geneest en geeft leven

Wo 13 mei  Jes 45, 21-22       God laat zich kennen

Do 14 mei  Spr 25, 15 Niet te snel wanhopen aan de macht van de zachte krachten

Vr 15 mei   1 Kron 29, 15      Wij mogen bij God te gast zijn

Za 16 mei   Jak 1, 16-18                  De waarheid als volmaakt geschenk dat leven geeft

 

Zo 17 mei   Spr 24, 3-5           Wonen in wijsheid en inzicht

Ma 18 mei  Neh 9, 6               Ere wie ere toekomt

Di 19 mei   Jes 54, 10             Onwankelbaar is het verbond van vrede

Wo 20 mei  Ps 93, 1+3+5       Gods troon staat vast in alle eeuwen

Do 21 mei  Lc 24, 50-53        Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

Vr 22 mei        Hand 1,12-14            Zo verschillende mannen en vrouwen, eensgezind in gebed

Za 23 mei   Kol 3, 1-4            Je richten op wat verborgen is

 

Zo 24 mei   Joh 14, 15-18      Wat in je woont kan je ook nog gegeven worden

Ma 25 mei  Ps 96, 1-3            Zing voor de Heer die ons redt

Di 26 mei   Joh 15, 4-5          Blijf verbonden om vrucht te kunnen dragen

Wo 27 mei  Joh 16, 5-7          Ruimte geven aan een ander

Do 28 mei  Ez 36, 26-28        Vernieuwing herstelt de verhoudingen

Vr 29 mei   Joh 7, 37-39                  De Geest laat enthousiasme opborrelen

Za 30 mei   Joel 3, 1-2            Iedereen mag delen in de gaven van de Geest

 

Zo 31 mei   Ps 50, 1-3            Stralend licht, laaiend vuur

Ma 1 juni    Ps 68, 20-21                  Elke dag is er bevrijding bij God

Di 2 juni     Ps 104, 1-4          Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 3 juni   Rom 8, 14-17      De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 4 juni    Ps 103, 1-2          God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 5 juni     Rom 8, 26-28      Woordloos zuchten is al gebed

Za 6 juni     1 Joh 5, 5-9                   Drie getuigen zijn het eens

 

Zo 7 juni     Gen 18, 1-5                   Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 8 juni    Ps 56, 13-14                  Ware offers brengen

Di 9 juni     1 Joh 3, 18-20     Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 10 juni Ps 42, 3                Verlangen naar ontmoeting

Do 11 juni  Jes 44, 23             Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 12 juni   Rom 12, 13-15    Een stukje meewandelen op de Weg

Za 13 juni   1 Joh 4, 7-8                   Alleen de liefde doet ons God kennen

 

Zo 14 juni   Jak 5, 7-8             Van God moeten wij het hebben

Ma 15 juni  Ps 42, 6                Hoop, sterker dan je gevoelens

Di 16 juni   Ps 145, 15-16      De Heer helpt en voedt ons

Wo 17 juni Ps 5, 12-13          Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

Do 18 juni  Jes 51, 7               Je kern blijft onaangetast

Vr 19 juni   Ps 111, 10            Nederigheid als poort naar wijsheid

Za 20 juni   Mc 9, 38-40                  Onverwachte bondgenoten

 

Zo 21 juni   Joh 15, 12-13      Geroepen tot onderlinge liefde

Ma 22 juni  Jes 45, 18             Het fundament is in volheid gelegd

Di 23 juni   Ps 90, 13-14                  Bidden om herstel en vervulling

Wo 24 juni Jer 1, 4-5              Totaal afhankelijk van God in de opdracht

Do 25 juni  Sirach 1, 26-27    Wijsheid begint met eerbied en trouw

Vr 26 juni   Jes 66, 18             Samen Gods glorie aanschouwen

Za 27 juni   Gen 9, 12-13        Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

Zo 28 juni   Ps 119, 17-20      Het wonder van de wet doet leven

Ma 29 juni  Hand 17, 24-27    God niet bedienen, maar zoeken

Di 30 juni   Jer 33, 10-11        De moed bewaren

Wo 1 juli    Joh 1, 11-12                  Je kunt worden wat je wilt zijn

Do 2 juli     Ps 85, 10-12                  Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar

Vr 3 juli      Mt 21, 12-13 Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

Za 4 juli      1 Joh 4, 10-12 Met Gods liefde voor de mensen begint het echte leven                                                                          

 

                                                            

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit