DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en orientatiepunt. 
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
                                                    
              Dagthemaas t/m  2 juli 2022  

 Zo 15 mei Ps 98, 1-2 Zing een nieuw lied van overwinning

Ma 16 mei Mc 16, 15 Het goede nieuws is voor heel de schepping

Di 17 mei Ez 47, 12 Levend water geneest en geeft leven

Wo 18 mei Jes 45, 21-22 God laat zich kennen

Do 19 mei Spr 25, 15 Niet te snel wanhopen aan de macht van de zachte krachten

Vr 20 mei 1 Kron 29, 15 Wij mogen bij God te gast zijn

Za 21 mei Jak 1, 16-18 De waarheid als volmaakt geschenk dat leven geeft


Zo 22 mei Spr 24, 3-5 Wonen in wijsheid en inzicht

Ma 23 mei Neh 9, 6 Ere wie ere toekomt

Di 24 mei Jes 54, 10 Onwankelbaar is het verbond van vrede

Wo 25 mei Ps 93, 1+3+5 Gods troon staat vast in alle eeuwen

Do 26 mei Lc 24, 50-53 Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

Vr 27 mei Hand 1,12-14 Zo verschillende mannen en vrouwen eensgezind in gebed

Za 28 mei Kol 3, 1-4 Je richten op wat verborgen is


Zo 29 mei Joh 14, 15-18 Wat in je woont kan je ook nog gegeven worden

Ma 30 mei Ps 96, 1-3 Zing voor de Heer die ons redt

Di 31 mei Joh 15, 4-5 Blijf verbonden om vrucht te kunnen dragen

Wo 1 juni Joh 16, 5-7 Ruimte geven aan een ander

Do 2 juni Ez 36, 26-28 Vernieuwing herstelt de verhoudingen

Vr 3 juni Joh 7, 37-39 De Geest laat enthousiasme opborrelen

Za 4 juni Joel 3, 1-2 Iedereen mag delen in de gaven van de Geest


Zo 5 juni Ps 50, 1-3 Stralend licht, laaiend vuur

Ma 6 juni Ps 68, 20-21 Elke dag is er bevrijding bij God

Di 7 juni Ps 104, 1-4 Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 8 juni Rom 8, 14-17 De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 9 juni Ps 103, 1-2 God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 10 juni Rom 8, 26-28 Woordloos zuchten is al gebed

Za 11 juni 1 Joh 5, 5-9 Drie getuigen zijn het eens


Zo 12 juni Gen 18, 1-5 Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 13 juni Ps 56, 13-14 Ware offers brengen

Di 14 juni 1 Joh 3, 18-20 Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 15 juni Ps 42, 3 Verlangen naar ontmoeting

Do 16 juni Jes 44, 23 Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 17 juni Rom 12, 13-15 Een stukje meewandelen op de Weg

Za 18 juni 1 Joh 4, 7-8 Alleen de liefde doet ons God kennen


Zo 19 juni Jak 5, 7-8 Van God moeten wij het hebben

Ma 20 juni Ps 42, 6 Hoop, sterker dan je gevoelens

Di 21 juni Ps 145, 15-16 De Heer helpt en voedt ons

Wo 22 juni Ps 5, 12-13 Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

Do 23 juni Jes 51, 7 Je kern blijft onaangetast

Vr 24 juni Jer 1, 4-5 Totaal afhankelijk van God in de opdracht

Za 25 juni Mc 9, 38-40 Onverwachte bondgenoten


Zo 26 juni Joh 15, 12-13 Geroepen tot onderlinge liefde

Ma 27 juni Jes 45, 18 Het fundament is in volheid gelegd

Di 28 juni Ps 90, 13-14 Bidden om herstel en vervulling

Wo 29 juni Hand 17, 24-27 God niet bedienen, maar zoeken

Do 30 juni Sirach 1, 26-27 Wijsheid begint met eerbied en trouw

Vr 1 juli Jes 66, 18 Samen Gods glorie aanschouwen

Za 2 juli Ps 85, 10-12 Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar