DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  14 juli 2018                

 Zo 8 apr          Ps 136, 1-4                 Een loflied voor de Eeuwige Trouw

 

Ma 9 apr         Jes 30, 20-21              Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

 

Di 10 apr         Hand 26, 15-16          Wie ooggetuige is, mag getuigen

 

Wo 11 apr       Jes 40, 30-31              Hoop zet in beweging

 

Do 12 apr        Ps 119, 105-106         Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

 

Vr 13 apr        Jer 30, 19a + 22          Het verbond vieren

 

Za 14 apr        Sirach 34, 19-20         Gods liefde richt ons weer op

 

 Zo 15 apr        Joh 21, 15-17              Liefde is geduldig en vol goedheid

 

Ma 16 apr       Ez 34, 11-12               God is zorgzaam als een herder

 

Di 17 apr         Ps 37, 30-31    Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

 

Wo 18 apr       Ez 34, 24-26               Gezegende vrede

 

Do 19 apr        Jer 31, 16-17               Heb goede hoop, in je hart en in je ogen

 

Vr 20 apr        Ex 33, 18-19               Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

 

Za 21 apr        Sirach 50, 22-24         Gods trouw was, is en zal zijn

 

 Zo 22 apr        Ps 66, 14                     Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

 

Ma 23 apr       Jes 40, 25-26              Ook ik word bij name gekend

 

Di 24 apr         Sirach 43, 27-29         God is groter dan wij durven dromen

 

Wo 25 apr       Jes 38, 16-17              Het kwade kan zich ten goede keren

 

Do 26 apr        Sirach 34, 16-17         Ontzag voor de Heer sluit angst buiten

 

Vr 27 apr        Jes 44, 21-23              Terugkeer laat de schepping juichen

 

Za 28 apr        Ps 119, 96-97             Dagelijkse overweging van Gods oneindigheid

 

 Zo 29 apr        Ps 98, 1-2                   Zingt een nieuw lied van overwinning

 

Ma 30 apr       Mc 16, 15                   Het goede nieuws is voor heel de schepping

 

Di 1 mei          Ez 47, 12                    Levend water geneest en geeft leven

 

Wo 2 mei        Jes 45, 21-22              God laat zich kennen

 

Do 3 mei         Spr 25, 15                   Niet te snel wanhopen aan de macht van de zachte krachten

 

Vr 4 mei          1 Kron 29, 15             Wij mogen bij God te gast zijn

 

Za 5 mei          Jak 1, 16-18                De waarheid als volmaakt geschenk dat leven geeft

 

 Zo 6 mei         Spr 24, 3-5                  Wonen in wijsheid en inzicht

 

Ma 7 mei         Neh 9, 6                      Ere wie ere toekomt

 

Di 8 mei          Jes 54, 10                    Onwankelbaar is het verbond van vrede

 

Wo 9 mei        Ps 93, 1+3+5              Gods troon staat vast in alle eeuwen

 

Do 10 mei       Lc 24, 50-53               Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

 

Vr 11 mei        Hand 1, 12-14              Zo verschillende mannen en vrouwen, eensgezind in gebed

 

Za 12 mei        Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

 Zo 13 mei       Joh 14, 15-18              Wat in je woont kan je ook nog gegeven worden

 

Ma 14 mei       Ps 96, 1-3                   Zing voor de Heer die ons redt

 

Di 15 mei        Joh 15, 4-5                  Blijf verbonden om vrucht te kunnen dragen

 

Wo 16 mei      Joh 16, 5-7                  Ruimte geven aan een ander

 

Do 17 mei       Ez 36, 26-28               Vernieuwing herstelt de verhoudingen

 

Vr 18 mei        Joh 7, 37-39                De Geest laat enthousiasme opborrelen

 

Za 19 mei        Joel 3, 1-2                   Iedereen mag delen in de gaven van de Geest

 

 Zo 20 mei       Ps 50, 1-3                   Stralend licht, laaiend vuur

 

Ma 21 mei       Ps 68, 20-21               Elke dag is er bevrijding bij God

 

Di 22 mei        Ps. 104, 1-4                Gods grootheid maakt de tongen los

 

Wo 23 mei      Rom 8, 14-17             De Heilige Geest stemt onze geest af op God

 

Do 24 mei       Ps 103, 1-2                 God loven om wie Hij is en wat Hij doet

 

Vr 25 mei        Rom 8, 26-28             Woordloos zuchten is al gebed

 

Za 26 mei        1 Joh 5, 5-9                 Drie getuigen zijn het eens

 

 Zo 27 mei       Gen 18, 1-5                Gastvrijheid voor drie vreemden

 

Ma 28 mei       Ps 56, 13-14               Ware offers brengen

 

Di 29 mei        1 Joh 3, 18-20             Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

 

Wo 30 mei      Ps 42, 3                       Verlangen naar ontmoeting

 

Do 31 mei       Jes 44, 23                    Heel de aarde mag in de bevrijding delen

 

Vr 1 juni         Rom 12, 13-15           Een stukje meewandelen op de Weg

 

Za 2 juni         1 Joh 4, 7-8                 Alleen de liefde doet ons God kennen

 

 Zo 3 juni         Jak 5, 7-8                    Van God moeten wij het hebben

 

Ma 4 juni        Ps 42, 6                       Hoop, sterker dan je gevoelens

 

Di 5 juni          Ps 145, 15-16             De Heer helpt en voedt ons

 

Wo 6 juni        Ps 5, 12-13                 Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

 

Do 7 juni         Hand 17, 24-27          God niet bedienen, maar zoeken

 

Vr 8 juni         Jes 51, 7                      Je kern blijft onaangetast

 

Za 9 juni         Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

 

 Zo 10 juni       Joh 15, 12-13              Geroepen tot onderlinge liefde

 

Ma 11 juni      Jes 45, 18                    Het fundament is in volheid gelegd

 

Di 12 juni        Ps 90, 13-14               Bidden om herstel en vervulling

 

Wo 13 juni      Sirach 1, 26-27           Wijsheid begint met eerbied en trouw

 

Do 14 juni       Jes 66, 18                    Samen Gods glorie aanschouwen

 

Vr 15 juni       Ps 139, 23-24             De Geest laat ons zien welke weg wij gaan

 

Za 16 juni       Gen 9, 12-13              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

 Zo 17 juni       Ps 119, 17-20             Het wonder van de wet doet leven

 

Ma 18 juni      Ps 111, 10                   Nederigheid als poort naar wijsheid

 

Di 19 juni        Jer 33, 10-11               De moed bewaren

 

Wo 20 juni      Ps 116, 12-14             Je beloften waarmaken

 

Do 21 juni       Joh 1, 11-12                Je kunt worden wat je wilt zijn

 

Vr 22 juni       Mt 21, 12-13              Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

 

Za 23 juni       1 Joh 4, 10-12             Met Gods liefde voor de mensen begint het echte leven

 

 Zo 24 juni       Jer 1, 4-5                     Totaal afhankelijk van God in de opdracht

 

Ma 25 juni      Ps 139, 11-12             Gods Licht maakt zelfs de duisternis doorzichtig

 

Di 26 juni        Jes 45, 8                      De dynamiek van het heil

 

Wo 27 juni      Jes 40, 10-11              Kracht en tederheid

 

Do 28 juni       Tobit 13, 9-11             Samenkomen in de vreugde van het Licht

 

Vr 29 juni       Kol 1, 12                    Wij mogen delen in het licht van Gods genade

 

Za 30 juni       Ex 4, 10-12                 Zelfonderschatting staat vertrouwen in de weg

 

 Zo 1 juli          Jes 40, 12-14              Blijf je verwonderen

 

Ma 2 juli         Ps 85, 10-12               Elkaar herkennen en op zien bloeien

 

Di 3 juli           Ps 139, 13-14             Wij komen uit zijn handen

 

Wo 4 juli         Ps 84, 12-13               Wandelen op de weg van het Licht

 

Do 5 juli          Jak 4, 11-12                Niet boven je stand handelen

 

Vr 6 juli          Ef 6, 10-12                 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

 

Za 7 juli          Ps 119, 111-112         Wat je liefhebt, verliest zijn glans niet

 

 

 

Zo 8 juli          Ps 67, 2-3                   Verlicht om te verlichten

 

Ma 9 juli         1 Kor 13, 8-10              Weten en kennen is slechts voorbereiding op wat komt

 

Di 10 juli         Jes 41, 10 + 13           Je hoeft nooit bang te zijn

 

Wo 11 juli       1 Tim 6, 11b-12          Maak je woorden waar

 

Do 12 juli        Ps 84, 2-3                   Vurig verlangen blijft niet verborgen

 

Vr 13 juli        Ef 2, 19-22                 Een gebouw dat groeit in de Geest

 

Za 14 juli        Sirach 4, 11-12           De zegen van de wijsheid

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit