DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 
                                                    
              Dagthema's t/m  5 september 2020   

Zo 28 juni   Ps 119, 17-20      Het wonder van de wet doet leven

Ma 29 juni  Hand 17, 24-27    God niet bedienen, maar zoeken

Di 30 juni   Jer 33, 10-11        De moed bewaren

Wo 1 juli    Joh 1, 11-12                  Je kunt worden wat je wilt zijn

Do 2 juli     Ps 85, 10-12                  Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar

Vr 3 juli      Mt 21, 12-13 Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

Za 4 juli      1 Joh 4, 10-12 Met Gods liefde voor de mensen begint het echte leven   

Wo 1 juli    Joh 1, 11-12                  Je kunt worden wat je wilt zijn

Do 2 juli     Ps 85, 10-12                  Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar

Vr 3 juli      Mt 21, 12-13 Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

Za 4 juli      1 Joh 4, 10-12 Met Gods liefde voor de mensen begint het echte leven

 

Zo 5 juli      Ps 139, 11-12      Gods Licht maakt zelfs de duisternis doorzichtig

Ma 6 juli     Jes 45,8                De dynamiek van het heil

Di 7 juli      Jes 40, 10-11       Kracht en tederheid

Wo 8 juli    Tobit 13, 9-11      Samenkomen in de vreugde van het Licht

Do 9 juli     Kol 1, 12             Wij mogen delen in het licht van Gods genade

Vr 10 juli    Ex 4, 10-12                   Zelfonderschatting staat vertrouwen in de weg

Za 11 juli    1 Tim 6, 11b-12   Maak je woorden waar

 

Zo 12 juli    Ps 139, 13-14      Wij komen uit zijn handen

Ma 13 juli   Jes 40, 12-14       Blijf je verwonderen

Di 14 juli    Ps 84, 12-13                  Wandelen op de weg van het Licht

Wo 15 juli  Jak 4, 11-12                  Niet boven je stand handelen

Do 16 juli   Ef 6, 10-12 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

Vr 17 juli    Ps 119, 111-112  Wat je liefhebt, verliest zijn glans niet

Za 18 juli    Ps 67, 2-3            Verlicht om te verlichten

 

Zo 19 juli    1 Kor 13, 8-10 Weten en kennen is slechts voorbereiding op wat komt

Ma 20 juli   Jes 41, 10 + 13    Je hoeft nooit bang te zijn

Di 21 juli    Ps 84, 2-3            Vurig verlangen blijft niet verborgen

Wo 22 juli  Lc 8, 1-3              Weldoende rondgaan

Do 23 juli   Ef 2, 19-22          Een gebouw dat groeit in de Geest

Vr 24 juli    Sirach 4, 11-12    De zegen van de wijsheid

Za 25 juli    Ps 100, 3              Je afkomst niet verloochenen

 

Zo 26 juli    Jer 30, 10-11a      God maakt geborgenheid mogelijk

Ma 27 juli   Ps 25, 10 + 12 Wie de weg van het woord gaat, ervaart Gods goedheid

Di 28 juli    2 Petr 3, 13          Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Wo 29 juli  Joh 12, 1-3          Waar liefde woont …

Do 30 juli   Ps 119, 15-16      Gods Woord als wegwijzer

Vr 31 juli    Jes 43, 10-11       Wij mogen getuigen van de enige God

Za 1 aug      Ps 57, 10-11                  De wereld betrekken bij je dankbaarheid

 

Zo 2 aug     Jer 29, 11             Heil en hoop voor nu en altijd

Ma 3 aug    Jer 20, 11-13        De kwade macht gaat zijn nederlaag tegemoet

Di 4 aug      Jes 55, 10-11       God zaait en zal oogsten

Wo 5 aug    Joh 15, 9-11                  Trouw blijven in liefde en vreugde

Do 6 aug     2 Petr 1, 16-19      Licht in de duisternis

Vr 7 aug     1 Sam 2, 9-10      Wie messiaans leeft, deelt in de messiaanse vreugde

Za 8 aug      Rom 13, 8-10      Met de liefde is alles gegeven

 

Zo 9 aug     Joh 12, 24-25 Het Woord van het begin bergt eeuwigheidsleven in zich

Ma 10 aug  Gal 5, 22-23                  De vruchten van de Geest zijn goed voor allen

Di 11 aug    Jes 60, 1-3           Licht ontvangen en doorgeven

Wo 12 aug  Ef 5, 8-9              Het licht is zuiver

Do 13 aug   Jer 1, 9-10            Verantwoording afleggen

Vr 14 aug   Joh 15, 12-14      Je leven inzetten uit liefde

Za 15 aug    Jes 61, 10-11       Vreugde om de bevrijding

 

Zo 16 aug   Zach 7, 9-10         Hart hebben voor elkaar

Ma 17 aug  Gen 3, 8-9            God verlangt naar ons gezelschap

Di 18 aug    Jes 25, 8-9           De bevrijding zal voltooid worden

Wo 19 aug  1 Kor 1, 9-10       Eenheid via eenwording met Christus

Do 20 aug   Ps 32, 8-9            God wil een herder en geen heerser voor ons zijn

Vr 21 aug   Jes 52, 7-8           Goed nieuws om door te geven

Za 22 aug    Lc 11, 9-13          Gebruik wat je gegeven is

 

Zo 23 aug   Mt 23, 8-12          De juiste verhoudingen in acht nemen

Ma 24 aug  Ef 1, 7-10            Meewerken aan de volheid van de tijd

Di 25 aug    Job 5, 8-9            Alles toevertrouwen aan de Eeuwige

Wo 26 aug  Joh 10, 7-10                  “Ik ben de Deur”, zegt de Heer

Do 27 aug   1 Tim 6, 7-8 + 11b          Te doen gerechtigheid

Vr 28 aug   Gen 3, 9-10                   De angst om gezien te worden

Za 29 aug    Gen 4, 9-10                   Vervreemding

 

Zo 30 aug   2 Kor 6, 3-7a       De omstandigheden hebben niet het laatste woord

Ma 31 aug  1 Tes 5, 9-10        Bevrijding is onze bestemming

Di 1 sept     Gen 13, 8-9                   Soms is scheiding nodig

Wo 2 sept   1 Petr 4, 8-10       Onderlinge gemeenschap

Do 3 sept    Ps 31, 8-9   Leed blijft niet ongezien : dat schept ruimte!

Vr 4 sept     2 Tim 1, 7-9b       Breken met halfheid en valse schaamte

Za 5 sept     Jes 25, 6-8  Een feest om naar uit te zien                                                 

 

                                                            

 Maliesingel met aan de overkant het Nikola-huis.