DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en orientatiepunt. 
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
                                                    
              Dagthemaas t/m  11 september 2021  

Pinksteren  

 Zo 23 mei   Ps 50, 1-3            Stralend licht, laaiend vuur

 Ma 24 mei  Ps 68, 20-21                  Elke dag is er bevrijding bij God

 Di 25 mei   Ps 104, 1-4          Gods grootheid maakt de tongen los

 Wo 26 mei  Rom 8, 14-17      De Heilige Geest stemt onze geest af op God

 Do 27 mei  Ps 103, 1-2          God loven om wie Hij is en wat Hij doet

 Vr 28 mei   Rom 8, 26-28      Woordloos zuchten is al gebed

 Za 29 mei   1 Joh 5, 5-9                   Drie getuigen zijn het eens

 Trinitatis

 Zo 30 mei   Gen 18, 1-5                   Gastvrijheid voor drie vreemden

 Ma 31 mei  Ps 56, 13-14                  Ware offers brengen

 Di 1 juni     1 Joh 3, 18-20     Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

 Wo 2 juni   Ps 42, 3                Verlangen naar ontmoeting

 Do 3 juni    Jes 44, 23             Heel de aarde mag in de bevrijding delen

 Vr 4 juni     Rom 12, 13-15    Een stukje meewandelen op de Weg 

   Za 5 juni     1 Joh 4, 7-8                   Alleen de liefde doet ons God kennen

 

 

 

Zo 6 juni     Jak 5, 7-8             Van God moeten wij het hebben

 

 

Ma 7 juni    Ps 42, 6                Hoop, sterker dan je gevoelens

 

 

Di 8 juni     Ps 145, 15-16      De Heer helpt en voedt ons

 

 

Wo 9 juni   Ps 5, 12-13          Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

 

 

Do 10 juni  Hand 17, 24-27    God niet bedienen, maar zoeken

 

 

Vr 11 juni   Jes 51, 7               Je kern blijft onaangetast

 

 

Za 12 juni   Ps 116, 12-14      Je beloften waarmaken

 

 

 

Zo 13 juni   Joh 15, 12-13      Geroepen tot onderlinge liefde

 

 

Ma 14 juni  Jes 45, 18             Het fundament is in volheid gelegd

 

 

Di 15 juni   Ps 90, 13-14                  Bidden om herstel en vervulling

 

 

Wo 16 juni Sirach 1, 26-27    Wijsheid begint met eerbied en trouw

 

 

Do 17 juni  Ps 119, 17-20      Het wonder van de Wet doet leven

 

 

Vr 18 juni   Mc 9, 38-40                  Onverwachte bondgenoten

 

 

Za 19 juni   Jes 66, 18             Samen Gods glorie aanschouwen

 

 

 

Zo 20 juni   Ps 85, 13-14                  Waar recht heerst, kun je groeien tot volheid

 

 

Ma 21 juni  Ps 139, 23-24      De Geest laat ons zien welke weg wij gaan

 

 

Di 22 juni   Gen 9, 12-13        Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

 

Wo 23 juni Kol 1, 11-12        Ons zijn rijke gaven toevertrouwd

 

 

Do 24 juni  Jer 1, 4-5              Totaal afhankelijk van God in de opdracht

 

 

Vr 25 juni   Jer 33, 10-11        De moed bewaren

 

 

Za 26 juni   Joh 1, 14              Verwantschap met God

 

 

 

Zo 27 juni   Jes 40, 12-14       Blijf je verwonderen

 

 

Ma 28 juni  Ps 139, 11-12      Gods licht maakt zelfs de duisternis doorzichtig

 

 

Di 29 juni   Kol 1, 12             Wij mogen delen in het licht van Gods genade

 

 

Wo 30 juni Jes 45, 8               De dynamiek van het heil

 

 

Do 1 juli     Joh 1, 11-12                  Je kunt worden wat je wilt zijn

 

 

Vr 2 juli      Ps 85, 10-12                  Elkaar herkennen en op zien bloeien

 

 

Za 3 juli      Mt 21, 12-13 Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

 

 

 

Zo 4 juli      Ps 139, 13-14      Wij komen uit zijn handen

 

 

Ma 5 juli     Jes 40, 10-11       Kracht en tederheid

 

 

Di 6 juli      Tobit 13, 9-11      Samenkomen in de vreugde van het Licht

 

 

Wo 7 juli    1 Joh 4, 11-12 Met Gods liefde voor mensen begint het echte leven

 

 

Do 8 juli     Ex 4, 10-12                   Zelfonderschatting staat vertrouwen in de weg

 

 

Vr 9 juli      Ps 84, 12-13                  Wandelen op de weg van het Licht

 

 

Za 10 juli    Ps 111, 10            Nederigheid als poort naar wijsheid

 

 

 

Zo 11 juli    1 Tim 6, 11b-12   Maak je woorden waar

 

 

Ma 12 juli   Jak 4, 11-12                  Niet boven je stand handelen

 

 

Di 13 juli    Ef 6, 10-12 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

 

 

Wo 14 juli  Ps 67, 2-3   Verlicht om te verlichten

 

 

Do 15 juli   Ef 2, 19-22 Een gebouw dat groeit in de Geest

 

 

Vr 16 juli    Jes 41, 10 + 13    Je hoeft nooit bang te zijn

 

 

Za 17 juli    Gen 2, 7     Je adem brengt je bij je oorsprong

 

 

 

Zo 18 juli    Ps 119, 111-112  Wat je liefhebt, verliest zijn glans niet

 

 

Ma 19 juli   Ps 84, 2-3   Vurig verlangen blijft niet verborgen

 

 

Di 20 juli    Sirach 4, 11-12    De zegen van de wijsheid

 

 

Wo 21 juli  Ps 100, 3    Je afkomst niet verloochenen

 

 

Do 22 juli   Luc 8, 1-3   Weldoende rondgaan

 

 

Vr 23 juli    Jer 30, 10-11a      God maakt geborgenheid mogelijk

 

 

Za 24 juli    Ps 25, 10 + 12 Wie de weg van het woord gaat, ervaart Gods goedheid

 

 

 

Zo 25 juli    Rom, 12, 9-12     Volhouden vanuit de vreugde

 

 

Ma 26 juli   Jer 33, 10-11        De moed bewaren

 

 

Di 27 juli    Ps 119, 15-16      Gods Woord als wegwijzer

 

 

Wo 28 juli  Jes 43, 10-11       Wij mogen getuigen van de enige God

 

 

Do 29 juli   Joh 11, 25-27      Geloof geeft leven

 

 

Vr 30 juli    Ps 57, 10-11                  De wereld betrekken bij je dankbaarheid

 

 

Za 31 juli    Joh 12, 24-25 Het Woord van het begin bergt eeuwigheidsleven in zich

 

 

 

Zo 1 aug     Ps 119, 10-13      Zoeken, leren kennen en verkondigen

 

 

Ma 2 aug    2 Petr 3, 13          Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

 

 

Di 3 aug      Jer 20, 11-13        De kwade macht gaat zijn nederlaag tegemoet

 

 

Wo 4 aug    1 Kor 13, 8-10 Weten en kennen is slechts voorbereiding op wat komt

 

 

Do 5 aug     Jes 55, 10-11       God zaait en zal oogsten

 

 

Vr 6 aug     2 Petr 1, 16-19     Licht in de duisternis

 

 

Za 7 aug      Rom 13, 8-10      Met de liefde is alles gegeven

 

 

 

Zo 8 aug     Mt 23, 8-12                   De juiste verhoudingen in acht nemen

 

 

Ma 9 aug    Joh 15, 9-11                  Trouw blijven in liefde en vreugde

 

 

Di 10 aug    1 Sam 2, 9-10      Wie messiaans leeft, deelt in de messiaanse vreugde

 

 

Wo 11 aug  Jes 60, 1-3           Licht ontvangen en doorgeven

 

 

Do 12 aug   1 Joh 2, 10           Het Licht is daar, waar de liefde woont

 

 

Vr 13 aug   Gal 5, 22-23                  De vruchten van de Geest zijn goed voor allen

 

 

Za 14 aug    Joh 15, 12-14      Je leven inzetten uit liefde

 

 

 

Zo 15 aug   Jes 61, 10-11       Vreugde om de bevrijding

 

 

Ma 16 aug  Ef 5, 8-9              Het Licht is zuiver

 

 

Di 17 aug    Jer 1, 9-10            Verantwoording afleggen

 

 

Wo 18 aug  Gen 3, 8-9            God verlangt naar ons gezelschap

 

 

Do 19 aug   Zach 7, 9-10         Hart hebben voor elkaar

 

 

Vr 20 aug   Jes 25, 8-9           De bevrijding zal voltooid worden

 

 

Za 21 aug    1 Kor 1, 9-10       Eenheid via eenwording met Christus

 

 

 

Zo 22 aug   Jes 52, 7-8           Goed nieuws om door te geven

 

 

Ma 23 aug  Mt 23, 8-10                   Er is er slechts Een die je Meester kan zijn

 

 

Di 24 aug    Luc 11, 9-13        Gebruik wat je gegeven is

 

 

Wo 25 aug  Ef 1, 7-10            Meewerken aan de volheid van de tijd

 

 

Do 26 aug   1 Tim 6, 7-8 + 11b                 Te doen gerechtigheid

 

 

Vr 27 aug   Job 5, 8-9            Alles toevertrouwen aan de Eeuwige

 

 

Za 28 aug    2 Kor 6, 3-7a       De omstandigheden hebben niet het laatste woord

 

 

 

Zo 29 aug   Joh 10, 7-10                  "Ik ben de Deur" zegt de Heer

 

 

Ma 30 aug  Gen 3, 9-10                   De angst om gezien te worden

 

 

Di 31 aug    Gen 4, 9-10                   Vervreemding

 

 

Wo 1 sept   Gen 13, 8-9                   Soms is scheiding nodig

 

 

Do 2 sept    1 Tes 5, 9-10        Bevrijding is onze bestemming

 

 

Vr 3 sept     1 Petr 4, 8-10       Onderlinge gemeenschap

 

 

Za 4 sept     Jes 25, 6-8           Een feest om naar uit te zien

 

 

 

Zo 5 sept     Deut 6, 4-9           God in je hart dragen

 

 

Ma 6 sept    Ps 31, 8-9            Leed blijft niet ongezien: dat schept ruimte!

 

 

Di 7 sept     Jes 55, 8-9           Vergeet je eigen mens-zijn niet!

 

 

Wo 8 sept   Ps 32, 8-9            God wil een herder en geen heerser voor ons zijn

 

 

Do 9 sept    Jes 49, 8-9           Bevrijding en hulp op de weg terug

 

 

Vr 10 sept   1 Kor 13, 8-9       De dingen naar hun waarde schatten

 

 

Za 11 sept   Gen 1, 14-15        Het Licht omspant dag en nacht