DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  9 maart 2019 

Advent

 

Zo 2 dec         Mc 13, 35-37              Nuchter en waakzaam

 

Ma 3 dec        Rom 13, 11-12           De nacht de rug toekeren en het

 

                                                           licht tegemoet gaan

 

Di 4 dec          2 Petr 3, 11-13           De dag van de Heer verhaasten

 

Wo 5 dec        Jer 31, 23-25              Samen leven en samen loven met

 

                                                           hernieuwde kracht

 

Do 6 dec         Jer 23, 5-6                  Gerechtigheid in Gods naam

 

Vr 7 dec          Rom 15, 4-6               Eensgezind volharden geeft troost

 

                                                           en ruimte om te loven

 

Za 8 dec         2 Kron 6, 1-2              In de diepste duisternis slaat het

 

                                                           Licht zijn tent op

 

 

 

Zo 9 dec         Sef 3, 14-15               Wees vrolijk: de bevrijding is in

 

                                                           aantocht!        

 

Ma 10 dec      Lc 3, 3-6                     Maak ruimte voor de Komende

 

Di 11 dec        Ps 130, 5-7                 God verwachten met je hart

 

Wo 12 dec      Jes 56, 1                     Voorbereiding op wat gaat komen

 

Do 13 dec       Jes 12, 1-4                 De bron van bevrijding bezingen

 

Vr 14 dec        Lc 3, 16-17                 Wij zullen met vuur gezuiverd

 

                                                           worden

 

Za 15 dec       Baruch 5, 1-4             Na verdriet komt met recht vreugde

 

 

 

Zo 16 dec       Filip 4, 4-7                   Verblijdt u want de Heer is nabij en

 

                                                           bevrijdt

 

Ma 17 dec      Spr 8, 12+22+30        O Wijsheid, toon ons de weg van de

 

                                                           wijsheid

 

Di 18 dec        1 Kron 29,11               De ware koning

 

 

 

Wo 19 dec      Jes 11, 1-2                 O kom Gij wortel Isai, vol van gaven

 

                                                           van de Geest

 

Do 20 dec       Op 3, 7-8                    De sleutel van David opent de deur

 

                                                           van het leven

 

Vr 21 dec        Lc 1, 78-79                 De morgenster verlicht de weg van

 

                                                           de vrede

 

Za 22 dec       Zach 10, 3b-4             De hoeksteen komt uit het arme

 

                                                           volk voort

 

 

 

Zo 23 dec       Jes 7, 14                     Immanuel, Hoop en Redder

 

Ma 24 dec      Gen 1, 26-27              Geschapen naar Gods beeld

 

 

 

Kerst

 

Di 25 dec        Titus 2, 11-14             Maak de genade zichtbaar

 

Wo 26 dec      Joh 1, 10-12               Het Woord is niet vanzelfsprekend

 

Do 27 dec       Joh 1, 14                    De volle heerlijkheid is verschenen

 

Vr 28 dec        Lc 2, 22-24                 Het bijzondere in het gewone

 

Za 29 dec       Lc 2, 25-26                 De Geest leidt naar de Gezalfde

 

 

 

Zo 30 dec       Lc 2, 36-38                 Uitzien naar bevrijding

 

Ma 31 dec      Lc 2, 39-40                 Sterk en wijs worden met Gods hulp

 

 

 

Di 1 jan 2019  Lc 2, 21                      De Naam die boven alle namen is

 

Wo 2 jan         Joh 1, 12-13               Verwantschap met God

 

Do 3 jan          Joh 3, 5-8                   Opnieuw geboren worden uit de     Geest

 

Vr 4 jan           Joh 1, 16-18               Jezus laat Gods ware aanschijn zien

 

Za 5 jan           1 Joh 4, 7-9                Liefde die liefde wekt

 


Epifanie

 

Zo 6 jan          Ps 72, 17-19               Een licht stralend als de zon over heel de aarde

 

Ma 7 jan          Mt 2, 13-15                Jezus moet de weg van zijn volk gaan

 

Di 8 jan           Mt 2, 19-21                Aandacht en zorg voor wat zwak is

 

Wo 9 jan         Mc 1, 1-3                    Wegbereider zijn

 

Do 10 jan        Hand 10, 34-36          Gods criteria zijn anders dan de onze

 

Vr 11 jan         Ps 45, 1-3                   Gezegend voor altijd

 

Za 12 jan         Jes 62, 1-5                  Kroon van de nieuwe schepping

 

 

 

Zo 13 jan        Lc 3, 21-22                 Jezus’ ware aard wordt onthuld

 

Ma 14 jan        Jes 45, 1-3                  De Gezalfde wordt bij  name gekend

 

Di 15 jan         Wijsheid 1,11             Woorden keren niet leeg weerom

 

Wo 16 jan       Jak 1, 13-14                De oorzaak ligt in jou !

 

Do 17 jan        Ps 138, 1-3                 Loof Gods naam van liefde en trouw

 

Vr 18 jan         Deut 5, 33                  Gods weg gaan geeft levenskracht

 

Za 19 jan         Mc 1, 14-15                De opdracht voor ons en voor de wereld

 

 

 

Gebedsweek voor de eenheid

 

Zo 20 jan        Ef 4, 3-6                     Eenheid staat voorop

 

Ma 21 jan        1 Kor 1, 9-10              Eenheid via eenwording met Christus

 

Di 22 jan         Joh 13, 34-35              Eenheid als teken van leerling-zijn

 

Wo 23 jan       1 Kor 12, 4-7              Eenheid in verscheidenheid

 

Do 24 jan        Joh 17, 22-23              Echte liefde leidt tot eenheid

 

Vr 25 jan         Hand 9, 3-6                Een ontmoeting kan alles veranderen

 

Za 26 jan         Fil 2, 5-7                     Eenheid als opdracht

 

 

 

Zo 27 jan        Spr 14, 26-27              Bron van leven en vertrouwen

 

Ma 28 jan        Ps 74, 16-17               God heeft het kader voor ons leven gemaakt

 

Di 29 jan         Lc 12, 33-34               Je zwaartepunt verleggen naar wat gehalte en duur heeft

 

Wo 30 jan       Jer 31, 23-25               Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

 

Do 31 jan        Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

 

Vr 1 feb          Joh 1, 14                     De volle heerlijkheid is verschenen

 

Za 2 feb          Mal 3, 1-4                   De komst van de Heer werkt zuiverend

 

 

 

Zo 3 feb          Joh 3, 20-21                Wie in het licht gaat staan kan tot zegen worden

 

Ma 4 feb         Jes 42, 1-3                  God doet het recht overwinnen

 

Di 5 feb          Jes 43, 1-3a                 Je hoeft de Weg niet alleen te gaan

 

Wo 6 feb         Job 42, 1-3                  Wonderen zijn niet in woorden te vatten

 

Do 7 feb         Ps 106, 1-3                 God verheerlijken door daden van gerechtigheid

 

Vr 8 feb          Ps 127, 1-2                 Het welslagen komt van de andere kant

 

Za 9 feb          Sirach 17, 1-3             Wij zijn beeld van de Eeuwige

 

 

 

Zo 10 feb        1 Kron 29, 15             Wij mogen bij God te gast zijn

 

Ma 11 feb       1 Joh 1, 2-3                 Vertrouwen in de traditie

 

Di 12 feb        Ef 1, 5-6                     Onze bestemming ligt al vast

 

Wo 13 feb       Deut 4,27-29              Wie zoekt met heel zijn hart, zal het vinden!

 

Do 14 feb       Ex 3,2-5                      Helend vuur als teken van het Heilige

 

Vr 15 feb        Jer 16, 19-20               De volle Waarheid openbaart zich

 

Za 16 feb        Lev 16,1-3                  Gods huis is geen openbare ruimte

 

 

 

Zo 17 feb        Gen 1, 1-3                  Alles begint met licht

 

Ma 18 feb       Ef 5, 19-20                 Zing het uit!

 

Di 19 feb        Gal 3, 13-14               Wij zijn vrije mensen

 

Wo 20 feb       Jak 1, 16-18                Alles wat je hebt is je geschonken door het Licht

 

Do 21 feb       Hebr 13, 1-3               Kiezen voor het weerloze

 

Vr 22 feb        Pred 5,18-19               Al het Goede is ons gegeven

 

Za 23 feb        Ps 19, 2-5b                 De Schepping is een loflied zonder woorden

 

 

 

Zo 24 feb        Gen 9, 16-17              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

Ma 25 feb       Ps 31, 4-6                    Als je geest bij God is verdwaal je niet zo snel                       

 

Di 26 feb        Joh 3, 17-19                Ons eigen oordeel verduistert het licht

 

Wo 27 feb       Ps 34, 19-20               De bodem van de put is de hand van God

 

Do 28 feb       Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

 

Vr 1 mrt          Ps 40, 17                     Instemmen met de wereldwijde eeuwenoude lofzang

 

Za 2 mrt          Heb 11, 13-16            Als gelovige vreemdeling op weg naar de stad van God

 

 

 

Zo 3 mrt          Gen 12, 1-3                De zegen doorgeven

 

Ma 4 mrt         Deut 4, 7-9                 Wie Gods trouw ervaren heeft, vergeet dat nooit meer

 

Di 5 mrt          Ps 133,1-3                  De zegen van de gemeenschap

 

Wo 6 mrt        Ps 51, 12-15               Bede om zuiverheid

 

Do 7 mrt         Deut 30, 16                De weg volgen doet leven

 

Vr 8 mrt          Lc 5, 27-28                 Gehoor geven bevrijdt van ballast

 

Za 9 mrt          1 Joh 4, 1-2                 De dingen proeven om valse schijn te ontmaskeren                                     

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit