DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  8 november 2018               

Ma 24 sept      Ef 6, 10-12                 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

 

Di 25 sept       Deut 5, 6-8                 Wij zelf zijn beelddragers van de Ene God

 

Wo 26 sept     Jes 42, 8-9                  “Ik”, zegt God, “ga iets nieuws beginnen”

 

Do 27 sept      Ps 20, 7-8                   De gezalfde koning zal overwinnen

 

Vr 28 sept       2 Kor 12, 7b-9             Kwetsbaarheid wordt kracht door Gods genade

 

Za 29 sept       Ps 103, 20-22             Alle schepselen loven de Schepper

 

 Zo 30 sept       Gal 4, 3-7                   Dankzij Christus zijn wij kinderen van God

 

Ma 1 okt         Jes 55, 1-3                  Leven vanuit het verbond van liefde

 

Di 2 okt          Ef 2, 19-22                 Laat je Zelf opbouwen tot huis en huisgenoot van God

 

Wo 3 okt         Ps 17, 6-9                   In de nabijheid van God verliest het kwaad zijn kracht

 

Do 4 okt         Ps 8, 4-9                     De glans van de schepping

 

Vr 5 okt          Ps 112, 5-6                 Wie goed is, hoeft in eeuwigheid niet bang te zijn

 

Za 6 okt          Jes 55, 12-13              Heel de schepping looft de roem van God

 

 Zo 7 okt          Ps 22, 23-25               Elkaar inspireren tot dankbaarheid

 

Ma 8 okt         Ps 103, 6-8                 Onvergelijkelijke liefde

 

Di 9 okt          2 Kron 5, 13b-14        Gods heerlijkheid is te groot voor mensenogen

 

Wo 10 okt       1 Tim 6, 6-7                Geloof zal zich zeker lonen

 

Do 11 okt       1 Kron 17, 16 + 19-20 Wees je bewust van Gods grote daden

 

Vr 12 okt        1 Joh 4, 20-21            Liefde zichtbaar maken

 

Za 13 okt        Jes 55, 1-3                  Overvloed van leven voor wie luistert

 

 Zo 14 okt        Kol 2, 6-7                   De mogelijkheden in dankbaarheid aanvaarden

 

Ma 15 okt       Joh 3, 20-21                Breng je daden aan het licht !

 

Di 16 okt        Jak 1, 2-4                    Beproeving maakt sterk

 

Wo 17 okt       Gen 1, 31a                  Wat zie ik als ik met Gods ogen kijk?

 

Do 18 okt       Lc 10, 1-2                   In het Koninkrijk van God is werk voor iedereen

 

Vr 19 okt        Gal 5, 25                     Trouw blijven aan de bron

 

Za 20 okt        Kol 3, 13                    Genade doorgeven

 

 Zo 21 okt        2 Kor 3, 18                 Het onvoorstelbare zal ons gegeven worden

 

Ma 22 okt       Haggai 2, 4d-5           “Ga aan het werk” zegt de Heer

 

Di 23 okt        Judit 16,16                 Ontzag als offer

 

Wo 24 okt       Hebr 11, 1                  Het onzichtbare krijgt vaste grond

 

Do 25 okt       Lev 22, 1-2                 Eens gegeven blijft gegeven

 

Vr 26 okt        Rom 13, 12                 Het licht is je sterkste wapen

 

Za 27 okt        Mc 9, 49-50                Niet vaag of halfhartig zijn

 

 Zo 28 okt        Ps 9, 2-3                     Waar het hart vol van is

 

Ma 29 okt       Rom 8,26                    De Geest laten spreken

 

Di 30 okt        Pred 2, 24-25              Wij zijn gekend in alle omstandigheden

 

Wo 31 okt       Micha 4, 6-7               Het lijden heeft grenzen

 

Do 1 nov         1 Joh 3, 1-2                 Vertrouwen in de Liefde van God

 

Vr 2 nov         Deut 32, 1-3               Stromen van levend water

 

Za 3 nov         Zach 8, 16-17             Liefde voor waarheid en recht

 

 Zo 4 nov         Deut 31,8                   Gods nabijheid bemoedigt je

 

Ma 5 nov        Jer 33, 10-11               De moed bewaren

 

Di 6 nov          1 Joh 1, 2-3                 Vertrouwen in de traditie

 

Wo 7 nov        Ef 1, 5-6                     Onze bestemming ligt al vast

 

Do 8 nov         Gal 3, 13-14               Wij zijn vrije mensen

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit