DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

Dagthema's t/m  8 september 2017              

Zo 4 juni         Psalm 50, 1-3              Stralend licht, laaiend vuur

Ma 5 juni        Psalm 68, 20-21          Elke dag is er bevrijding bij God

Di 6 juni          Psalm 104, 1-4            Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 7 juni        Rom 8, 14-17             De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 8 juni         Psalm 103, 1-2            God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 9 juni         Rom 8, 26-28             Woordloos zuchten is al gebed

Za 10 juni       1 Joh 5,5-9                  Drie getuigen zijn het eens

 

Zo 11 juni       Gen 18, 1-5                Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 12 juni      Psalm 56, 13-14          Ware offers brengen

Di 13 juni        1 Joh 3, 18-20             Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 14 juni      Psalm 42, 3                 Verlangen naar ontmoeting

Do 15 juni       Jes 44, 23                    Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 16 juni       Rom 12, 13-15           Een stukje meewandelen op de Weg

Za 17 juni       1 Joh 4, 7-8                 Alleen de liefde doet ons God kennen

 

Zo 18 juni       Jak 5, 7-8                    Van God moeten wij het hebben

Ma 19 juni      Psalm 42, 6                 Hoop, sterker dan je gevoelens

Di 20 juni        Psalm 145, 15-16        De Heer helpt en voedt ons

Wo 21 juni      Psalm 5, 12-13            Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

Do 22 juni       Hand 17, 24-27          God niet bedienen, maar zoeken

Vr 23 juni       Jes 51, 7                      Je kern blijft onaangetast

Za 24 juni       Jer 1, 4-5                     Totaal afhankelijk van God in de opdracht

 

Zo 25 juni       Joh 15, 12-13              Geroepen tot onderlinge liefde

Ma 26 juni      Jes 45, 18                    Het fundament is in volheid gelegd

Di 27 juni        Psalm 90, 13-14          Bidden om herstel en vervulling

Wo 28 juni      Sirach 1, 26-27           Wijsheid begint met eerbied en trouw

Do 29 juni       Kol 1, 12                    Wij mogen delen in het licht van Gods genade

Vr 30 juni       Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

Za 1 juli          Jes 66, 18                    Samen Gods glorie aanschouwen

 

Zo 2 juli          Psalm 85, 10-12          Elkaar herkennen en op zien bloeien

Ma 3 juli         Psalm 139, 23-24        De Geest laat ons zien welke weg wij gaan

Di 4 juli           Gen 9, 12-13              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

Wo 5 juli         Psalm 119, 17-20        Het wonder van de wet doet leven

Do 6 juli          Psalm 111, 10             Nederigheid als poort naar wijsheid

Vr 7 juli          Jer 33, 10-11               De moed bewaren

Za 8 juli          Psalm 116, 12-14        Je beloften waarmaken

 

Zo 9 juli          Jes 40, 12-14             Blijf je verwonderen

 

Ma 10 juli        Psalm 139, 11-12       Gods Licht maakt zelfs de

 

                                                           duisternis doorzichtig

 

Di 11 juli          1 Tim 6, 11b-12          Maak je woorden waar

 

Wo 12 juli        Jes 45, 8                     De dynamiek van het heil

 

Do 13 juli         Joh 1, 11-12               Je kunt worden wat je wilt zijn

 

Vr 14 juli          1 Joh 4, 10-12            Met Gods liefde voor de mensen

 

begint het echte leven

 

Za 15 juli         Mt 21, 12-13               Wie het heilige ontwijdt, haalt

 

                                                           zich woede op de hals

 

 

 

Zo 16 juli        Psalm 139, 13-14       Wij komen uit zijn handen

 

Ma 17 juli        Jes 40, 10-11             Kracht en tederheid

 

Di 18 juli          Tobit 13, 9-11             Samenkomen in de vreugde

 

van het Licht

 

Wo 19 juli        Kol 1, 12                     Wij mogen delen in het licht van

 

Gods genade

 

Do 20 juli         Ex 4, 10-12                 Zelfonderschatting staat

 

                                                           vertrouwen in de weg

 

Vr 21 juli          Psalm 84, 12-13         Wandelen op de weg van het

 

                                                           Licht

 

Za 22 juli         Lc 8, 1-3                     Weldoende rondgaan

 

 

 

Zo 23 juli        Psalm 119, 111-112   Wat je liefhebt, verliest zijn

 

                                                           glans niet

 

Ma 24 juli        Jak 4, 11-12               Niet boven je stand handelen

 

Di 25 juli          Ef 6, 10-12                 Weet waarvoor je je inzet en

 

                                                           waar je kracht vandaan komt

 

Wo 26 juli        Psalm 67, 2-3             Verlicht om te verlichten

 

Do 27 juli         1 Kor 13, 8-10            Weten en kennen is slechts

 

                                                           voorbereiding op wat komt

 

Vr 28 juli          Jes 41, 10 + 13          Je hoeft nooit bang te zijn

 

Za 29 juli         Joh 11, 25-27             Geloof geeft leven

 

 

 

Zo 30 juli        Psalm 84, 2-3             Vurig verlangen blijft niet

 

                                                           verborgen

 

Ma 31 juli        Ef 2, 19-22                 Een gebouw dat groeit in de

 

                                                           Geest

 

Di 1 aug          Sirach 4, 11-12           De zegen van de wijsheid

 

Wo 2 aug        Psalm 100, 3              Je afkomst niet verloochenen

 

Do 3 aug         Jer 30, 10-11a            God maakt geborgenheid

 

mogelijk

 

Vr 4 aug          Psalm 25, 10 + 12      Wie de weg van het woord gaat,

 

                                                           ervaart Gods goedheid

 

Za 5 aug         Jes 43, 10-11             Wij mogen getuigen van de

 

                                                           enige God

 

 

 

Zo 6 aug         2 Petrus 1, 16-19        Licht in de duisternis

 

Ma 7 aug        Psalm 119, 15-16       Gods Woord als wegwijzer

 

Di 8 aug          Psalm 57, 10-11         De wereld betrekken bij je

 

                                                           dankbaarheid

 

Wo 9 aug        Joh 12, 24-25             Het Woord van het begin bergt

 

                                                           eeuwigheidsleven in zich

 

Do 10 aug       Jer 29,11                    Heil en hoop voor nu en altijd

 

Vr 11 aug        Jes 60, 1-3                 Licht ontvangen en doorgeven

 

Za 12 aug       2 Petrus 3, 13             Een nieuwe hemel en een

 

                                                           nieuwe aarde

 

 

 

Zo 13 aug       Mt 23, 8-12                 De juiste verhoudingen in acht

 

                                                           nemen

 

Ma 14 aug      Joh 15, 12-14             Je leven inzetten uit liefde

 

Di 15 aug        Jes 61, 10-11             Vreugde om de bevrijding

 

Wo 16 aug      Jer 20, 11-13              De kwade macht gaat zijn

 

nederlaag tegemoet

 

Do 17 aug       Jes 55, 10-11             God zaait en zal oogsten

 

Vr 18 aug        Rom 13, 8-10             Met de liefde is alles gegeven

 

Za 19 aug       Joh 15, 9-11               Trouw blijven in liefde en vreugde

 

 

 

Zo 20 aug       1 Sam 2, 9-10            Wie messiaans leeft, deelt in de

 

                                                           messiaanse vreugde

 

Ma 21 aug      1 Joh 2, 10                 Het licht is daar, waar de liefde

 

woont

 

Di 22 aug        Gal 5, 22-23               De vruchten van de Geest zijn

 

                                                           goed voor allen

 

Wo 23 aug      Ef 5, 8-9                     Het Licht is zuiver

 

Do 24 aug       Jer 1, 9-10                  Verantwoording afleggen

 

Vr 25 aug        Gen 3, 8-9                  God verlangt naar ons gezelschap

 

Za 26 aug       Zach 7, 9-10               Hart hebben voor elkaar

 

 

 

Zo 27 aug       Jes 25, 8-9                 De bevrijding zal voltooid worden

 

Ma 28 aug      1 Kor 1, 9-10              Eenheid via eenwording met

 

                                                           Christus

 

Di 29 aug        Jes 52, 7-8                 Goed nieuws om door te geven

 

Wo 30 aug      Mt 23, 8-10                 Er is er slechts Een die je

 

                                                           Meester kan zijn

 

Do 31 aug       Lc 11, 9-13                 Gebruik wat je gegeven is

 

Vr 1 sept         Ef 1, 7-10                   Meewerken aan de volheid van

 

                                                           de tijd

 

Za 2 sept         1 Tim 6, 7-8 + 11b      Te doen gerechtigheid

 

 

 

Zo 3 sept        Joh 10, 7-10               “Ik ben de Deur” zegt de Heer

 

Ma 4 sept        Job 5, 8-9                   Alles toevertrouwen aan de

 

                                                           Eeuwige

 

Di 5 sept         Gen 3, 9-10                De angst om gezien te worden

 

Wo 6 sept       Gen 4, 9-10                Vervreemding

 

Do 7 sept        Gen 13, 8-9                Soms is scheiding nodig

 

Vr 8 sept         1 Tes 5, 9-10              Bevrijding is onze bestemming

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit