DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  7 september 2019     

Zo 9 juni         Ps 50, 1-3                   Stralend licht, laaiend vuur

Ma 10 juni      Ps 68, 20-21               Elke dag is er bevrijding bij God

Di 11 juni        Ps 104, 1-4                 Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 12 juni      Rom 8, 14-17             De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 13 juni       Ps 103, 1-2                 God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 14 juni       Rom 8, 26-28             Woordloos zuchten is al gebed

Za 15 juni       1 Joh 5, 5-9                 Drie getuigen zijn het eens

 

Zo 16 juni       Gen 18, 1-5                Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 17 juni      Ps 56, 13-14               Ware offers brengen

Di 18 juni        1 Joh 3, 18-20             Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 19 juni      Ps 42, 3                       Verlangen naar ontmoeting

Do 20 juni       Jes 44, 23                    Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 21 juni       Rom 12, 13-15           Een stukje meewandelen op de Weg

Za 22 juni       1 Joh 4, 7-8                 Alleen de liefde doet ons God kennen

 

Zo 23 juni       Jak 5, 7-8                    Van God moeten wij het hebben

Ma 24 juni      Jer 1, 4-5                     Totaal afhankelijk van God in de opdracht

Di 25 juni        Ps 42, 6                       Hoop, sterker dan je gevoelens

Wo 26 juni      Ps 145, 15-16             De Heer helpt en voedt ons

Do 27 juni       Ps 5, 12-13                 Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

Vr 28 juni       Jes 51, 7                      Je kern blijft onaangetast

Za 29 juni       Hand 17, 24-27          God niet bedienen, maar zoeken

 

Zo 30 juni       Joh 15, 12-13              Geroepen tot onderlinge liefde

Ma 1 juli         Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

Di 2 juli           Jes 45, 18                    Het fundament is in volheid gelegd

Wo 3 juli         Ps 90, 13-14               Bidden om herstel en vervulling

Do 4 juli          Sirach 1, 26-27           Wijsheid begint met eerbied en trouw

Vr 5 juli          Jes 66, 18                    Samen Gods glorie aanschouwen

Za 6 juli          Gen 9, 12-13              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

Zo 7 juli          Ps 119, 17-20             Het wonder van de wet doet leven

Ma 8 juli         Ps 111, 10                   Nederigheid als poort naar wijsheid

Di 9 juli           Jer 33, 10-11               De moed bewaren

Wo 10 juli       Joh 1, 11-12                Je kunt worden wat je wilt zijn

Do 11 juli        1 Tim 6, 11b-12          Maak je woorden waar

Vr 12 juli        Mt 21, 12-13              Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

Za 13 juli        1 Joh 4, 10-12             Met Gods liefde voor de mensen begint het echte leven 

 

Zo 14 juli        Ps 139, 11-12             Gods Licht maakt zelfs de duisternis doorzichtig

Ma 15 juli       Jes 45,8                       De dynamiek van het heil

Di 16 juli         Jes 40, 10-11              Kracht en tederheid

Wo 17 juli       Tobit 13, 9-11             Samenkomen in de vreugde van het Licht

Do 18 juli        Kol 1, 12                    Wij mogen delen in het licht van Gods genade

Vr 19 juli        Ex 4, 10-12                 Zelfonderschatting staat vertrouwen in de weg

Za 20 juli        Jes 40, 12-14              Blijf je verwonderen

 

Zo 21 juli        Ps 139, 13-14             Wij komen uit zijn handen

Ma 22 juli       Lc 8, 1-3                     Weldoende rondgaan

Di 23 juli         Ps 84, 12-13               Wandelen op de weg van het Licht

Wo 24 juli       Jak 4, 11-12                Niet boven je stand handelen

Do 25 juli        Ef 6, 10-12                 Weet waarvoor je je inzet en waar je kracht vandaan komt

Vr 26 juli        Ps 119, 111-112         Wat je liefhebt, verliest zijn glans niet

Za 27 juli        Ps 67, 2-3                   Verlicht om te verlichten

 

Zo 28 juli        1 Kor 13, 8-10                        Weten en kennen is slechts voorbereiding op wat komt

Ma 29 juli       Joh 12, 1-3                  Waar liefde woont…

Di 30 juli         Jes 41, 10 + 13           Je hoeft nooit bang te zijn

Wo 31 juli       Ps 84, 2-3                   Vurig verlangen blijft niet verborgen

Do 1 aug         Ef 2, 19-22                 Een gebouw dat groeit in de Geest

Vr 2 aug          Sirach 4, 11-12           De zegen van de wijsheid

Za 3 aug          Ps 100, 3                     Je afkomst niet verloochenen

 

Zo 4 aug         Jer 30, 10-11a             God maakt geborgenheid mogelijk

Ma 5 aug         Ps 25, 10 + 12            Wie de weg van het woord gaat, ervaart Gods goedheid

Di 6 aug          2 Petr 1, 16-19            Licht in de duisternis

Wo 7 aug        Ps 119, 15-16             Gods Woord als wegwijzer

Do 8 aug         Jes 43, 10-11              Wij mogen getuigen van de enige God

Vr 9 aug          Joh 12, 24-25              Het Woord van het begin bergt eeuwigheidsleven in zich

Za 10 aug        Ps 57, 10-11               De wereld betrekken bij je dankbaarheid

 

Zo 11 aug       Jes 60, 1-3                  Licht ontvangen en doorgeven

Ma 12 aug       Jer 29, 11                    Heil en hoop voor nu en altijd

Di 13 aug        2 Petr 3, 13                 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Wo 14 aug      Joh 15, 12-14              Je leven inzetten uit liefde

Do 15 aug       Jes 61, 10-11              Vreugde om de bevrijding

Vr 16 aug        Jer 20, 11-13               De kwade macht gaat zijn nederlaag tegemoet

Za 17 aug        Jes 55, 10-11              God zaait en zal oogsten

 

Zo 18 aug       Rom 13, 8-10             Met de liefde is alles gegeven

Ma 19 aug       Joh 15, 9-11                Trouw blijven in liefde en vreugde

Di 20 aug        1 Sam 2, 9-10             Wie messiaans leeft, deelt in de messiaanse vreugde

Wo 21 aug      Gal 5, 22-23               De vruchten van de Geest zijn goed voor allen

Do 22 aug       Ef 5, 8-9                     Het licht is zuiver

Vr 23 aug        Jer 1, 9-10                   Verantwoording afleggen

Za 24 aug        Gen 3, 8-9                  God verlangt naar ons gezelschap

 

Zo 25 aug       Zach 7, 9-10               Hart hebben voor elkaar

Ma 26 aug       Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

Di 27 aug        Jes 25, 8-9                  De bevrijding zal voltooid worden

Wo 28 aug      1 Kor 1, 9-10              Eenheid via eenwording met Christus

Do 29 aug       Ps 32, 8-9                   God wil een herder en geen heerser voor ons zijn

Vr 30 aug        Jes 52, 7-8                  Goed nieuws om door te geven

Za 31 aug        Lc 11, 9-13                 Gebruik wat je gegeven is

 

Zo 1 sept         Joh 10, 7-10                “Ik ben de Deur”, zegt de Heer

Ma 2 sept        Ef 1, 7-10                   Meewerken aan de volheid van de tijd

Di 3 sept         Job 5, 8-9                    Alles toevertrouwen aan de Eeuwige

Wo 4 sept       1 Tim 6, 7-8 + 11b      Te doen gerechtigheid

Do 5 sept        Gen 3, 9-10                De angst om gezien te worden

Vr 6 sept         Gen 4, 9-10                Vervreemding

Za 7 sept         1 Tes 5, 9-10               Bevrijding is onze bestemming         

                                                          

                     

 

                                           

 

                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit