DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en orientatiepunt. 
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
                                                    
Dagthemaas t/m 6 mei 2023    

 Zo 6 nov     Ef 1, 7-10   Meewerken aan de volheid van de tijd

 Ma 7 nov    1 Joh 1, 2-3         Vertrouwen in de traditie

 Di 8 nov     Jer 33, 10-11  De moed bewaren

 Wo 9 nov   Rom 14, 6  Leven als voortdurende dankzegging

 Do 10 nov  Joh 6, 27  Voedsel voor het hart

 Vr 11 nov   2 Kor 3, 18 Het onvoorstelbare zal ons gegeven worden

 Za 12 nov   Haggai 2, 4d-5  "Ga aan het werk" zegt de Heer

 

 Zo 13 nov   Gen 1, 1-4  Creatief omgaan met chaos

 Ma 14 nov  Ps 56, 13-14          Ware offers brengen

 Di 15 nov   1 Joh 3, 18-20  Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart 

Wo 16 nov Ps 42, 3  Verlangen naar ontmoeting

 Do 17 nov  Jes 44, 23  Heel de aarde mag in de bevrijding delen

 Vr 18 nov   Rom 12, 13-15  Een stukje meewandelen op de Weg

 Za 19 nov   1 Joh 4, 7-8         Alleen de liefde doet ons God kennen

 

Zo 20 nov   Ps 93, 1-3 Gods koningschap is met de wereld verbonden

 Ma 21 nov  Gen 2, 7  Wij mogen met God mee ademen

 Di 22 nov   Jer 15, 16  Vervuld worden van het woord

 Wo 23 nov Rom 8, 18  De balans slaat door naar de goede kant

 Do 24 nov  Titus 3, 4-5a  Gerechtvaardigd door Gods barmhartigheid

 Vr 25 nov   Jer 31, 37  Gods liefde is onpeilbaar

Za 26 nov   Kol 1, 17-19  Christus is begin en voltooiing

 Advent

Zo 27 nov      Mc 13, 35-37             Nuchter en waakzaam

Ma 28 nov     Rom 13, 11-12          De nacht de rug toekeren en het licht tegemoet gaan

Di 29 nov       2 Petr 3, 11-13          De dag van de Heer verhaasten

Wo 30 nov     Jer 31, 23-25             Samen loven met hernieuwde kracht

Do 1 dec        Rom 15, 4-6   Eensgezind volharden geeft troost en ruimte om te loven

Vr 2 dec         Jer 23, 5-6                 Gerechtigheid in Gods naam

Za 3 dec         Micha 4, 3                  Omgevormd tot instrument van vrede

 

Zo 4 dec         Sef 3, 14-15               Wees vrolijk : de bevrijding is in aantocht!

Ma 5 dec        Lc 3, 3-6                     Maak ruimte voor de Komende

Di 6 dec          Ps 130, 5-7                God verwachten met je hart

Wo 7 dec       Jes 56, 1                     Voorbereiding op wat gaat komen

Do 8 dec        2 Kron 6, 1-2             In de diepste duisternis slaat het Licht zijn tent op

Vr 9 dec         Lc 3, 16-17                Wij zullen met vuur gezuiverd worden

Za 10 dec       Baruch 5, 1-4                        Na verdriet komt met recht vreugde

 

Zo 11 dec       Filip 4, 4-7                 Verblijdt u want de Heer is nabij en bevrijdt

Ma 12 dec      Jes 12, 1-4                 De bron van bevrijding bezingen

Di 13 dec       Rom 12, 11                God dienen is licht ontvlambaar zijn

Wo 14 dec     Ps 63, 2                      Hartstochtelijk naar God verlangen

Do 15 dec      Openb 19, 5-7           Loven met woord en daad

Vr 16 dec       Ex 14, 15-16              Roepen alleen maakt de weg nog niet vrij

Za 17 dec       Spr 8, 12+22+30      O Wijsheid, toon ons de weg van de wijsheid

 

Zo 18 dec       1 Kron 29, 11                       De ware koning

Ma 19 dec      Jes 11, 1-2                 O kom gij wortel Isai, vol van gaven van de Geest

Di 20 dec       Openb 3, 7-8             De sleutel van David opent de deur van het leven

Wo 21 dec     Lc 1, 78-79                De morgenster verlicht de weg van de vrede

Do 22 dec      Zach 10, 3b-4                        De hoeksteen komt uit het arme volk voort

Vr 23 dec       Jes 7, 14                     Immanuel, Hoop en Redder

Za 24 dec       Gen 1, 26-27             Geschapen naar Gods beeld

 

Kerst

Zo 25 dec       Titus 2, 11-14           Maak de genade zichtbaar

Ma 26 dec      Joh 1, 10-12              Het Woord is niet vanzelfsprekend

Di 27 dec       Joh 1, 14                    De volle heerlijkheid is verschenen

Wo 28 dec     Lc 2, 22-24                Het bijzondere in het gewone

Do 29 dec      Lc 2, 25-26                De Geest leidt naar de Gezalfde

Vr 30 dec       Lc 2, 36-38                Uitzien naar de bevrijding

Za 31 dec       Lc 2, 39-40                Sterk en wijs worden met Gods hulp

 

Zo 1 jan 2023           Lc 2, 21          De Naam die boven alle namen is

Ma 2 jan         Joh 1, 12-13              Verwantschap met God

Di 3 jan          Joh 3, 5-8                   Opnieuw geboren worden uit de Geest

Wo 4 jan        Joh 1, 16-18              Jezus laat Gods ware aanschijn zien

Do 5 jan         1 Joh 4, 7-9                Liefde die liefde wekt

 

Epifanie

Vr 6 jan          Ps 72, 17-19              Een licht stralend als de zon over heel de aarde

Za 7 jan          Mt 2, 13-15                Jezus moet de weg van zijn volk gaan

 

Zo 8 jan          Mt 2, 19-21                Aandacht en zorg voor wat zwak is

Ma 9 jan         Mc 1, 1-3                    Wegbereider zijn

Di 10 jan        Hand 10, 34-36         Gods criteria zijn anders dan de onze

Wo 11 jan      Ps 45, 1-3                  Gezegend voor altijd

Do 12 jan       Jes 62, 1-5                 Kroon van de nieuwe schepping

Vr 13 jan        Lc 3, 21-22                Jezus' ware aard wordt onthuld

Za 14 jan        Jes 45, 1-3                 De Gezalfde wordt bij name gekend

 

Zo 15 jan       Wijsheid 1, 11           Woorden keren niet leeg weerom

Ma 16 jan       Ps 138, 1-3                Loof Gods naam van liefde en trouw

Di 17 jan        Deut 5, 33                  Gods weg gaan geeft levenskracht

Wo 18 jan      Jak 1, 13-14               De oorzaak ligt in jou!

 

Gebedsweek voor de eenheid

Do 19 jan       Ef 4, 3-6                     Eenheid staat voorop

Vr 20 jan        1 Kor 1, 9-10             Eenheid via eenwording met Christus

Za 21 jan        Joh 13, 34-35                        Eenheid als teken van leerling-zijn

 

Zo 22 jan       1 Kor 12, 4-7             Eenheid in verscheidenheid

Ma 23 jan       Joh 17, 22-23                        Echte liefde leidt tot eenheid

Di 24 jan        Fil 2, 5-7                    Eenheid als opdracht

Wo 25 jan      Hand 9, 3-6               Een ontmoeting kan alles veranderen

Do 26 jan       Spr 14, 26-27                        Bron van leven en vertrouwen

Vr 27 jan        Ps 74, 16-17              God heeft het kader voor ons leven gemaakt

Za 28 jan        Lc 12, 33-34  Je zwaartepunt verleggen naar wat gehalte en duur heeft

 

Zo 29 jan       Jer 31, 23-25             Samen loven met hernieuwde kracht

Ma 30 jan       Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

Di 31 jan        Joh 3, 20-21              Wie in het licht gaat staan kan tot zegen worden

Wo 1 feb        Joh 1, 14                    De volle heerlijkheid is verschenen

 

De opdracht van de Heer in de tempel

Do 2 feb         Mal 3, 1-4                  De komst van de Heer werkt zuiverend

Vr 3 feb          Jes 42, 1-3                 God doet het recht overwinnen

Za 4 feb          Jes 43, 1-3a               Je hoeft de Weg niet alleen te gaan

 

Septuagesima

Zo 5 feb         Gen 1, 1-3                  Alles begint met licht

Ma 6 feb         Ef 5, 19-20                 Zing het uit!

Di 7 feb          Gal 3, 13-14               Wij zijn vrije mensen

Wo 8 feb        Jak 1, 16-18               Alles wat je hebt is je geschonken door het Licht

Do 9 feb         Hebr 13, 1-3              Kiezen voor het weerloze

Vr 10 feb       Pred 5, 18-19                        Al het Goede is ons gegeven

Za 11 feb       Ps 19, 2-5b                De Schepping is een loflied zonder woorden

 

Zo 12 feb       Gen 9, 16-17             Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

Ma 13 feb      Ps 31, 4-6                  Als je geest bij God is verdwaal je niet zo snel

Di 14 feb        Joh 3, 17-19              Ons eigen oordeel verduistert het licht

Wo 15 feb      Ps 34, 19-20              De bodem van de put is de hand van God

Do 16 feb       Mc 9, 38-40               Onverwachte bondgenoten

Vr 17 feb       Ps 40, 17        Instemmen met de wereldwijde eeuwenoude lofzang

Za 18 feb       Hebr 11, 13-16 Als gelovige vreemdeling op weg naar de stad van God

 

Zo 19 feb       Gen 12, 1-3                De zegen doorgeven

Ma 20 feb      Deut 4, 7-9     Wie Gods trouw ervaren heeft, vergeet dat nooit meer

Di 21 feb        Ps 133, 1-4                De zegen van de gemeenschap

Aswoensdag

Wo 22 feb      Ps 51, 12-15              Bede om zuiverheid

Do 23 feb       Deut 30, 16               De weg volgen doet leven

Vr 24 feb       Lc 5, 27-28                Gehoor geven bevrijdt van ballast

Za 25 feb       1 Joh 4, 1-2                De dingen proeven om valse schijn te ontmaskeren

 

Zo 26 feb       Hebr 2, 17-18                       Christus staat ons bij in de beproeving

Ma 27 feb      Deut 4, 1-2                Goed luisteren en in zuiverheid bewaren

Di 28 feb        Spr 16, 1-3                Bekijk jezelf eens met de ogen van God

Wo 1 mrt       Mciha 4, 2-3              Vrede als gave en opgave

Do 2 mrt        Ps 145, 14-17                       God helpt en voedt ons

Vr 3 mrt         2 Tim 4, 1-2               Niet zwijgen over de bron van je bevrijding

Za 4 mrt         1 Joh 3, 1-2                Je mag zijn zoals God je ziet

 

Zo 5 mrt         2 Petr 1, 16-17          Licht in de duisternis

Ma 6 mrt        Micha 4, 1-2              Het samen hogerop zoeken

Di 7 mrt         Ez 20, 42-44              God blijft trouw aan zijn naam

Wo 8 mrt       Ps 142, 6-8                We worden niet overvraagd

Do 9 mrt        Gal 5, 16-18               Wie uit de Geest van liefde leeft, volvoert de wet

Vr 10 mrt       1 Joh 1, 8-9                Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

Za 11 mrt       Ps 25, 6-7                  Gods liefde is altijd groter

 

Zo 12 mrt      Heb 12, 12-14a         Heiliging vereist moed

Ma 13 mrt      Ps 10, 12-15              Roepen om gerechtigheid

Di 14 mrt       Hosea 12, 6-7                       Terugkeer in vertrouwen

Wo 15 mrt     Lc 10, 25-27              Waar het op aan komt

Do 16 mrt      Ps 25, 15-17+20-21  De blikrichting is bepalend

Vr 17 mrt       Hosea 6, 1-3              Als wij tot God terugkeren, keert zich ook ons lot

Za 18 mrt       Micha 7, 18-20          Bevrijding uit gebondenheid

 

Zo 19 mrt      Jesaja 66, 10              Vreugde en troost

Ma 20 mrt      Judit 9, 11                  Niemand is te gering voor Gods genade

Di 21 mrt       Jes 42, 1-3                 God doet het recht overwinnen

Wo 22 mrt     Joha 2, 4-5                 Gered door het water heen

Do 23 mrt      Ps 38, 22-23              Noodkreet om hulp in vertrouwen

Vr 24 mrt       Mt 23, 25-26             Reiniging begint van binnen

Za 25 mrt       Lc 1, 26-28                Gezegend om te ontvangen

 

Zo 26 mrt      Mt 19, 29                   Wie loslaat, ontvangt

Ma 27 mrt      Pred 7, 8-9     Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

Di 28 mrt       1 Joh 2, 5-6                In Christus blijven vervolmaakt de liefde

Wo 29 mrt     Ef 2, 10                      God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

Do 30 mrt      Ps 16, 11                    Een weg uit de dood

Vr 31 mrt       Joh 14, 11-13                        Overgave en inzet geeft vreugde

Za 1 apr         Joh 11, 25-27                        Geloof geeft leven

 

Zo 2 apr         Ps 24, 9-10                De poort wijd open voor de koning

Ma 3 apr        Ps 51, 10-11              Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

Di 4 apr          Sirach 25, 10-12       Ontzag voor de Heer doet leven

Wo 5 apr       Ps 51, 6-7                  Vragen om bevrijding

Do 6 apr        Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

Vr 7 apr         Klaagl 5, 19-21          Bidden om mededogen

Za 8 apr         Wijsheid 3, 1-4          Hopen tot het uiterste toe

Pasen

Zo 9 apr         Ps 117                                   Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

Ma 10 apr      1 Kor 15, 42-43        Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

Di 11 apr       Gal 4, 4-7                   Kindschap schept ook verplichtingen

Wo 12 apr     Ps 37, 27-28a                        Wie het goede kiest, wordt beloond

Do 13 apr      Hand 12, 24-25         Meewerken aan de goede zaak

Vr 14 apr       Ps 31, 20                    Geluk kan niet verborgen blijven

Za 15 apr       Ps 119, 162-164 Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

 

Zo 16 apr       Ps 136, 1-4                Een lof lied voor de Eeuwige Trouw

Ma 17 apr      Jes 30, 20-21             Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

Di 18 apr       Hand 26, 15-16         Wie ooggetuige is, mag getuigen

Wo 19 apr     Jes 40, 30-31             Hoop zet in beweging

Do 20 apr      Ps 119, 105-106       Blijven bij je belijdenis : luisteren en doen

Vr 21 apr       Jer 30, 19a + 22        Het verbond vieren

Za 22 apr       Sirach 34, 19-20       Gods liefde richt ons weer op

 

Zo 23 apr       Joh 21, 15-17                        Liefde is geduldig en vol goedheid

Ma 24 apr      Ez 34, 11-12              God is zorgzaam als een herder

Di 25 apr       Ps 37, 30-31 Wie het licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

Wo 26 apr     Ez 34, 24-26              Gezegende vrede

Do 27 apr      Jer 31, 16-17             Heb goede hoop in je hart en in je ogen

Vr 28 apr       Ex 33, 18-19              Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

Za 29 apr       Sirach 50, 22-24       Gods trouw was, is en zal zijn

 

Zo 30 apr       Ps 66, 14                    Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Ma 1 mei        Sirach 43, 25-26       God is groter dan wij durven dromen

Di 2 mei         Jes 38, 16-17             Het kwade kan zich ten goede keren

Wo 3 mei       Sirach 34, 16-17       Ontzag voor de Heer sluit angst buiten

Do 4 mei        Jes 40, 25-26             Ook ik word bij name gekend

Vr 5 mei         Jes 44, 21-23             Terugkeer laat de schepping juichen

Za 6 mei         Ps 119, 96-97                       Dagelijkse overweging van Gods goedheid