DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

Dagthema's t/m  6 mei 2017           

 Zo 19 mrt        Heb 12, 12-14a           Heiliging vereist moed

 

Ma 20 mrt       Hosea 12, 6-7             Terugkeer in vertrouwen

 

Di 21 mrt        Lc 10, 25-27               Waar het op aankomt

 

Wo 22 mrt      Ps 25, 15-17+20-21    De blikrichting is bepalend

 

Do 23 mrt       Hosea 6, 1-3               Als wij tot God terugkeren, keert zich ook ons lot

 

Vr 24 mrt        Ps 10, 12-15               Roepen om gerechtigheid

 

Za 25 mrt        Lc 1, 37-38                 Je overgeven aan iets wat je niet begrijpt

 

 Zo 26 mrt        Jes 66, 10                    Vreugde en troost

 

Ma 27 mrt       Micha 7, 18-20           Bevrijding uit gebondenheid

 

Di 28 mrt        Judit 9, 11                  Niemand is te gering voor Gods genade

 

Wo 29 mrt      Jes 42, 1-3                  God doet het recht overwinnen

 

Do 30 mrt       Klaagl 3, 28-32           Gods laatste woord is altijd ontferming

 

Vr 31 mrt        Mt 23, 25-26              Reiniging begint van binnen

 

Za 1 apr          Jona 2, 4-5                  Gered door het water heen

 

 Zo 2 apr          Mt 19, 29                    Wie loslaat, ontvangt

 

Ma 3 apr         Ps 38, 22-23               Noodkreet om hulp in vertrouwen

 

Di 4 apr           Pred 7, 8-9                  Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

 

Wo 5 apr         1 Joh 2, 5-6                 In Christus blijven vervolmaakt de liefde

 

Do 6 apr          Ef 2, 10                      God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

 

Vr 7 apr          Ps 16, 11                     Een weg uit de dood

 

Za 8 apr          Joh 11, 25-27              Geloof geeft leven

 

 Zo 9 apr          Ps 24, 9-10                 De poorten wijd open voor de koning

 

Ma 10 apr       Ps 51, 10-11               Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

 

Di 11 apr         Sirach 25, 10-12         Ontzag voor de Heer doet leven

 

Wo 12 apr       Ps 51, 16-17               Vragen om bevrijding

 

Do 13 apr        Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

 

Vr 14 apr        Klaagl 5, 19-21           Bidden om mededogen

 

Za 15 apr        Wijsheid 3, 1-4           Hopen tot het uiterste toe

 

 Pasen

 Zo 16 apr        Ps 117                         Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

 

Ma 17 apr       1 Kor 15, 42-43          Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

 

Di 18 apr         Gal 4, 4-7                   Kindschap schept ook verplichtingen

 

Wo 19 apr       Ps 37, 27-28a              Wie het goede kiest, wordt beloond

 

Do 20 apr        Jer 31, 23-25               Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

 

Vr 21 apr        Ps 31, 20                     Geluk kan niet verborgen blijven

 

Za 22 apr        Ps 119, 162-164         Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

 

 Zo 23 apr        Ps 136, 1-4                 Een loflied voor de Eeuwige Trouw

 

Ma 24 apr       Jes 30, 20-21              Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

 

Di 25 apr         Hand 26, 15-16          Wie ooggetuige is, mag getuigen

 

Wo 26 apr       Jes 40, 30-31              Hoop zet in beweging

 

Do 27 apr        Ps 119, 105-106         Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

 

Vr 28 apr        Jer 30, 19a + 22          Het verbond vieren

 

Za 29 apr        Sirach 34, 19-20         Gods liefde richt ons weer op

 

 Zo 30 apr        Joh 21, 15-17              Liefde is geduldig en vol goedheid

 

Ma 1 mei         Ez 34, 11-12               God is zorgzaam als een herder

 

Di 2 mei          Ps 37, 30-31                Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

 

Wo 3 mei        Ez 34, 24-26               Gezegende vrede

 

Do 4 mei         Jer 31, 16-17               Heb goede hoop, in je hart en in je ogen

 

Vr 5 mei          Ex 33, 18-19               Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

 

Za 6 mei          Sirach 50, 22-24         Gods trouw was, is en zal zijn

 

 


 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit