DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en orientatiepunt. 
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
                                                    
              Dagthemaas t/m  februari 2021  

Za 19 dec    Jes 11, 1-2           O kom gij wortel Isai, vol van gaven van de Geest 

Zo 20 dec   Openb 3, 7-8        De sleutel van David opent de deur van het leven 

Ma 21 dec   Lc 1, 78-79          De morgenster verlicht de weg van de vrede 

Di 22 dec    Zach 10, 3b-4       De hoeksteen komt uit het arme volk voort 

Wo 23 dec  Jes 7, 14               Immanuel, Hoop en Redder 

Do 24 dec   Gen 1, 26-27        Geschapen naar Gods beeld 

Kerst 

Vr 25 dec    Titus 2, 11-14      Maak de genade zichtbaar 

Za 26 dec    Joh 1, 10-12                  Het Woord is niet vanzelfsprekend 

Zo 27 dec   Joh 1, 14              De volle heerlijkheid is verschenen 

Ma 28 dec   Lc 2, 22-24          Het bijzondere in het gewone 

Di 29 dec    Lc 2, 25-26          De Geest leidt naar de Gezalfde 

Wo 30 dec  Lc 2, 36-38          Uitzien naar bevrijding 

Do 31 dec   Lc 2, 39-40          Sterk en wijs worden met Gods hulp 

 Vr 1 jan 2021  Lc 2, 21           De Naam die boven alle namen is

Za 2 jan      Joh 1, 12-13                  Verwantschap met God 

 

Zo 3 jan      Joh 3, 5-8            Opnieuw geboren worden uit de Geest 

Ma 4 jan     Joh 1, 16-18                  Jezus laat Gods ware aanschijn zien 

Di 5 jan      1 Joh 4, 7-9                   Liefde die liefde wekt 

Epifanie 

Wo 6 jan     Ps 72, 17-19                  Een licht stralend als de zon over heel de aarde 

Do 7 jan     Mt 2, 13-15                   Jezus moet de weg van zijn volk gaan 

Vr 8 jan      Mt 2, 19-21                   Aandacht en zorg voor wat zwak is 

Za 9 jan      Mc 1, 1-3             Wegbereider zijn 

 

Zo 10 jan    Hand 10, 34-36    Gods criteria zijn anders dan de onze 

Ma 11 jan   Ps 45, 1-3            Gezegend voor altijd 

Di 12 jan    Jes 62, 1-5           Kroon van de nieuwe schepping 

Wo 13 jan   Lc 3, 21-22          Jezus' ware aard wordt onthuld 

Do 14 jan   Jes 45, 1-3           De Gezalfde wordt bij name gekend 

Vr 15 jan    Wijsheid 1,11       Woorden keren niet leeg weerom 

Za 16 jan    Ps 138, 1-3          Loof Gods naam van liefde en trouw 

 

Zo 17 jan    Deut 5, 33            Gods weg gaan geeft levenskracht 

Ma 18 jan   Jak 1, 13-14                  De oorzaak ligt in jou! 

Gebedsweek voor de eenheid 

Di 19 jan    Ef 4, 3-6              Eenheid staat voorop 

Wo 20 jan   1 Kor 1, 9-10       Eenheid via eenwording met Christus 

Do 21 jan   Joh 13, 34-35      Eenheid als teken van leerling-zijn 

Vr 22 jan    1 Kor 12, 4-7       Eenheid in verscheidenheid 

Za 23 jan    Joh 17, 22-23      Echte liefde leidt tot eenheid 

 

Zo 24 jan    Fil 2, 5-7              Eenheid als opdracht 

Roeping van Paulus: 

Ma 25 jan   Hand 9, 3-6                   Een ontmoeting kan alles veranderen 

Di 26 jan    Spr 14, 26-27       Bron van leven en vertrouwen 

Wo 27 jan   Ps 74, 16-17                  God heeft het kader voor ons leven gemaakt 

Do 28 jan   Lc 12, 33-34 Je zwaartepunt verleggen naar wat gehalte en duur heeft 

Vr 29 jan    Jer 31, 23-25        Samen loven met hernieuwde kracht 

Za 30 jan    Kol 3, 1-4            Je richten op wat verborgen is 


Septuagesima: 

Zo 31 jan    Gen 1,1-3             Alles begint met licht 

Ma 1 feb     Joh 1, 14              De volle heerlijkheid is verschenen 

De opdracht van de Heer in de tempel: 

Di 2 feb      Mal 3, 1-4            De komst van de Heer werkt zuiverend 

Wo 3 feb    Jes 42, 1-3           God doet het recht overwinnen 

Do 4 feb     Jes 43, 1-3a          Je hoeft de Weg niet alleen te gaan 

Vr 5 feb      Job 42, 1-3          Wonderen zijn niet in woorden te vatten 

Za 6 feb      Ps 106, 1-3          God verheerlijken door daden van gerechtigheid 

 

Zo 7 feb      Gen 9, 16-17        Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft 

Ma 8 feb     Sirach 17, 1-3      Wij zijn beeld van de Eeuwige 

Di 9 feb      Jak 1, 16-18                  Alles wat je hebt is je geschonken door het Licht 

Wo 10 feb  Hebr 13, 1-3        Kiezen voor het weerloze 

Do 11 feb   Gal 3, 13-14                  Wij zijn vrije mensen 

Vr 12 feb    Pred 5, 18-19       Al het goede is ons gegeven 

Za 13 feb    Ps 19, 2-5b          De Schepping is een loflied zonder woorden 

 

Zo 14 feb    Gen 12, 1-3                   De zegen doorgeven 

Ma 15 feb   Deut 4, 7-9 Wie Gods trouw ervaren heeft, vergeet dat nooit meer 

Di 16 feb    Ps 133, 1-3          De zegen van de gemeenschap 

Aswoensdag 

Wo 17 feb  Ps 51, 12-15                  Bede om zuiverheid 

Do 18 feb   Deut 30, 16          De weg volgen doet leven 

Vr 19 feb    Lc 5, 27-28          Gehoor geven bevrijdt van ballast 

Za 20 feb    1 Joh 4, 1-2                   De dingen proeven om valse schijn te ontmaskeren 

Invocabit

 Zo 21 feb    Hebr 2, 17-18      Christus staat ons bij in de beproeving 

Ma 22 feb   Deut 4, 1-2           Goed luisteren en in zuiverheid bewaren 

Di 23 feb    Spr 16, 1-3           Bekijk jezelf eens met de ogen van God 

Wo 24 feb  Micha 4, 2-3        Vrede als gave en opgave 

Do 25 feb   Ps 145, 14-17      God helpt en voedt ons 

Vr 26 feb    2 Tim 4, 1-2                  Niet zwijgen over de bron van je bevrijding 

Za 27 feb    1 Joh 3, 1-2                   Je mag zijn zoals God je ziet