DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

Dagthema's t/m  6 januari 2018              

 
Zo 15 okt        Deut 5, 6-8                 Wij zelf zijn beelddragers van de Ene God

 

Ma 16 okt       Jes 42, 8-9                 “Ik”, zegt God, “ga iets nieuws beginnen”

 

Di 17 okt         Ps 20, 7-8                   De gezalfde koning zal overwinnen

 

Wo 18 okt       Lc 10, 1-2                   In het Koninkrijk van God is werk voor iedereen

 

Do 19 okt        2 Kor 12, 7b-9            Kwetsbaarheid wordt kracht door Gods genade

 

Vr 20 okt         Jak 5, 7-8                   Geduld vanuit vertrouwen

 

Za 21 okt        Ps 39, 6-8                   Ons leven is vluchtig, maar gericht op de Eeuwige

   

Zo 22 okt        Gal 4, 3-7                   Dankzij Christus zijn wij kinderen van God

 

Ma 23 okt       Jes 55, 1-3                 Leven vanuit het verbond van liefde

 

Di 24 okt         Ef 2, 19-22                 Laat je Zelf opbouwen tot huis en huisgenoot van God

 

Wo 25 okt       Ps 17, 6-9                   In de nabijheid van God verliest het kwaad zijn kracht

 

Do 26 okt        Ps 112, 5-6                 Wie goed is, hoeft in eeuwigheid niet bang te zijn

 

Vr 27 okt         Jes 55, 12-13             Heel de schepping looft de roem van God

 

Za 28 okt        Ps 103, 6-8                 Onvergelijkelijke liefde

   

Zo 29 okt        Ps 22, 23-25               Elkaar inspireren tot dankbaarheid

 

Ma 30 okt       2 Kron 5, 13b-14        Gods heerlijkheid is te groot voor mensenogen

 

Di 31 okt         1 Tim 6, 6-7                Geloof zal zich zeker lonen

 

Wo 1 nov        1 Joh 3, 1-2                Vertrouwen in de Liefde van God

 

Do 2 nov         Deut 32, 1-3               Stromen van levend water

 

Vr 3 nov          1 Kron 17, 16 + 19-20     Wees je bewust van Gods grote daden

 

Za 4 nov         1 Joh 4, 20-21                  Liefde zichtbaar maken

   

Zo 5 nov         Jes 55, 1-3                 Overvloed van leven voor wie luistert

 

Ma 6 nov        Kol 2, 6-7                    De mogelijkheden in dankbaarheid aanvaarden

 

Di 7 nov          Joh 3, 20-21               Breng je daden aan het licht !

 

Wo 8 nov        Jak 1, 2-4                   Beproeving maakt sterk

Do 9 nov         Gen 1, 31a                 Wat zie ik als ik met Gods ogen

kijk?

Vr 10 nov        Gal 5, 25                     Trouw blijven aan de bron

Za 11 nov       Kol 3, 13                     Genade doorgeven

 

Zo 12 nov       2 Kor 3, 18                  Het onvoorstelbare zal ons gegeven

                                                           worden

Ma 13 nov      Haggai 2, 4d-5            “Ga aan het werk” zegt de Heer

Di 14 nov        Judit 16, 16                 Ontzag als offer

Wo 15 nov      Hebr 11, 1                  Het onzichtbare krijgt vaste grond

Do 16 nov       Lev 22, 1-2                 Eens gegeven blijft gegeven

Vr 17 nov        Rom 13, 12                Het licht is je sterkste wapen

Za 18 nov       Mc 9, 49-50                Niet vaag of halfhartig zijn

 

Zo 19 nov       Psalm 9, 2-3               Waar het hart vol van is

Ma 20 nov      Rom 8, 26                  De Geest laten spreken

Di 21 nov        Pred 2, 24-25             Wij zijn gekend in alle omstandigheden

Wo 22 nov      Micha 4, 6-7               Het lijden heeft grenzen

Do 23 nov       Deut 31, 8                   Gods nabijheid bemoedigt je

Vr 24 nov        Zach 8, 16-17             Liefde voor waarheid en recht

Za 25 nov       Jer 33, 10-11              De moed bewaren

 Zo 26 nov       Psalm 93, 1-2             Gods koningschap is met de wereld

                                                           verbonden

Ma 27 nov      1 Joh 1, 2-3                Vertrouwen in de traditie

Di 28 nov        Ef 1, 5-6                     Onze bestemming ligt al vast

Wo 29 nov      Gal 3, 13-14               Wij zijn vrije mensen

Do 30 nov       Hand 17, 24-25          Gods initiatief draait de rollen om

Vr 1 dec          Joh 3, 16                    Gods liefde is grenzeloos

Za 2 dec         Kol 1, 17-19                Christus is begin en voltooiing

 Advent

Zo 3 dec         Mc 13, 35-37              Nuchter en waakzaam

Ma 4 dec        Rom 13, 11-12           De nacht de rug toekeren en het

                                                           licht tegemoet gaan

Di 5 dec          2 Petr 3, 11-13           De dag van de Heer verhaasten

Wo 6 dec        Jer 31, 23-25              Samen leven en samen loven met

                                                           hernieuwde kracht

Do 7 dec         Jer 23, 5-6                  Gerechtigheid in Gods naam

Vr 8 dec          2 Kron 6, 1-2              In de diepste duisternis slaat het

                                                           Licht zijn tent op

Za 9 dec         Rom 15, 4-6               Eensgezind volharden geeft troost

                                                           en ruimte om te loven

 Zo 10 dec       Sef 3, 14-15               Wees vrolijk: de bevrijding is in

                                                          aantocht !

Ma 11 dec      Lc 3, 3-6                     Maak ruimte voor de Komende

Di 12 dec        Ps 130, 5-7                 God verwachten met je hart

Wo 13 dec      Jes 56, 1                     Voorbereiding op wat gaat komen

Do 14 dec       Jes 12, 1-4                 De bron van bevrijding bezingen

Vr 15 dec        Lc 3, 16-17                 Wij zullen met vuur gezuiverd worden

Za 16 dec       Baruch 5, 1-4             Na verdriet komt met recht vreugde

 

Zo 17 dec       Filip 4, 4-7                   Verblijdt u want de Heer is nabij en

                                                           bevrijdt

Ma 18 dec      Spr 8,12+22+30         O Wijsheid, toon ons de weg van de

                                                           wijsheid

Di 19 dec        1 Kron 29, 11              De ware koning         

Wo 20 dec      Jes 11, 1-2                 O kom Gij wortel Isai, vol van gaven

                                                           van de Geest             

Do 21 dec       Op 3, 7-8                    De sleutel van David opent de deur

                                                           van het leven             

Vr 22 dec        Lc 1, 78-79                 De morgenster verlicht de weg van de vrede                    

Za 23 dec       Zach 10, 3b-4             De hoeksteen komt uit het arme volk voort

 

Zo 24 dec       Jes 7, 14                     Immanuel, Hoop en Redder

Kerst

Ma 25 dec      Titus 2, 11-14             Maak de genade zichtbaar

Di 26 dec        Joh 1, 10-12               Het Woord is niet vanzelfsprekend

Wo 27 dec      Joh 1, 14                    De volle heerlijkheid is verschenen

Do 28 dec       Lc 2, 22-24                 Het bijzondere in het gewone

Vr 29 dec        Lc 2, 25-26                 De Geest leidt naar de Gezalfde

Za 30 dec       Lc 2, 36-38                 Uitzien naar bevrijding

 

Zo 31 dec       Lc 2, 39-40                 Sterk en wijs worden met Gods hulp

Ma 1 jan 2018 Lc 2, 21                      De Naam die boven alle namen is

Di 2 jan           Joh 1, 12-13               Verwantschap met God

Wo 3 jan         Joh 3, 5-8                   Opnieuw geboren worden uit de

                                                           Geest

Do 4 jan          Joh 1, 16-18               Jezus laat Gods ware aanschijn zien

Vr 5 jan           1 Joh 4, 7-9                Liefde die liefde wekt

 Epifanie

Za 6 jan           Ps 72, 17-19               Een licht stralend als de zon over  heel de aarde

 

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit