DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

Dagthema's t/m  8 juli 2017            

Za 1 apr          Jona 2, 4-5                  Gered door het water heen

 Zo 2 apr          Mt 19, 29                    Wie loslaat, ontvangt

 Ma 3 apr         Ps 38, 22-23               Noodkreet om hulp in vertrouwen

Di 4 apr           Pred 7, 8-9                  Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

 Wo 5 apr         1 Joh 2, 5-6                 In Christus blijven vervolmaakt de liefde

 Do 6 apr          Ef 2, 10                      God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

 Vr 7 apr          Ps 16, 11                     Een weg uit de dood

 Za 8 apr          Joh 11, 25-27              Geloof geeft leven

 Zo 9 apr          Ps 24, 9-10                 De poorten wijd open voor de koning

 Ma 10 apr       Ps 51, 10-11               Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

 Di 11 apr         Sirach 25, 10-12         Ontzag voor de Heer doet leven

 Wo 12 apr       Ps 51, 16-17               Vragen om bevrijding

 Do 13 apr        Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

 Vr 14 apr        Klaagl 5, 19-21           Bidden om mededogen

 Za 15 apr        Wijsheid 3, 1-4           Hopen tot het uiterste toe

 

Pasen

 Zo 16 apr        Ps 117                         Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

 Ma 17 apr       1 Kor 15, 42-43          Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

 Di 18 apr         Gal 4, 4-7                   Kindschap schept ook verplichtingen

 Wo 19 apr       Ps 37, 27-28a              Wie het goede kiest, wordt beloond

 Do 20 apr        Jer 31, 23-25               Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

 Vr 21 apr        Ps 31, 20                     Geluk kan niet verborgen blijven

 Za 22 apr        Ps 119, 162-164         Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

 Zo 23 apr        Ps 136, 1-4                 Een loflied voor de Eeuwige Trouw

 Ma 24 apr       Jes 30, 20-21              Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

 Di 25 apr         Hand 26, 15-16          Wie ooggetuige is, mag getuigen

 Wo 26 apr       Jes 40, 30-31              Hoop zet in beweging

 Do 27 apr        Ps 119, 105-106         Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

 Vr 28 apr        Jer 30, 19a + 22          Het verbond vieren

 Za 29 apr        Sirach 34, 19-20         Gods liefde richt ons weer op

 Zo 30 apr        Joh 21, 15-17              Liefde is geduldig en vol goedheid

 Ma 1 mei         Ez 34, 11-12               God is zorgzaam als een herder

Di 2 mei          Ps 37, 30-31                Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

 Wo 3 mei        Ez 34, 24-26               Gezegende vrede

 Do 4 mei         Jer 31, 16-17               Heb goede hoop, in je hart en in je ogen

 Vr 5 mei          Ex 33, 18-19               Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

 Za 6 mei          Sirach 50, 22-24         Gods trouw was, is en zal zijn 

Zo 7 mei         Psalm 66, 14               Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Ma 8 mei         Jes 40, 25-26              Ook ik word bij name gekend

Di 9 mei          Sirach 43, 27-29         God is groter dan wij durven dromen

Wo 10 mei      Jes 38, 16-17              Het kwade kan zich ten goede keren

Do 11 mei       Sirach 34, 16-17         Ontzag voor de Heer sluit angst buiten

Vr 12 mei        Jes 44, 21-23              Terugkeer laat de schepping juichen

Za 13 mei        Psalm 119, 96-97        Dagelijkse overweging van Gods oneindigheid

 

Zo 14 mei       Psalm 98, 1-2              Zingt een nieuw lied van overwinning

Ma 15 mei       Mc 16, 15                   Het goede nieuws is voor heel de schepping

Di 16 mei        Ez 47, 12                    Levend water geneest en geeft leven

Wo 17 mei      Jes 45, 21-22              God laat zich kennen

Do 18 mei       Spr 25, 15                   Niet te snel wanhopen aan de macht van de zachte krachten

Vr 19 mei        1 Kron 29, 15             Wij mogen bij God te gast zijn

Za 20 mei        Jak 1, 16-18                De waarheid als volmaakt geschenk dat leven geeft

 

Zo 21 mei       Spr 24, 3-5                  Wonen in wijsheid en inzicht

Ma 22 mei       Neh 9, 6                      Ere wie ere toekomt

Di 23 mei        Jes 54, 10                    Onwankelbaar is het verbond van vrede

Wo 24 mei      Psalm 93, 1+3+5        Gods troon staat vast in alle eeuwen

Do 25 mei       Lc 24, 50-53               Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

Vr 26 mei        Hand 1, 12-14                        Zo verschillende mannen en vrouwen, eensgezind in gebed

Za 27 mei        Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

 

Zo 28 mei       Joh 14, 15-18              Wat in je woont kan je ook nog gegeven worden

Ma 29 mei       Psalm 96, 1-3              Zing voor de Heer die ons redt

Di 30 mei        Joh 15, 4-5                  Blijf verbonden om vrucht te kunnen dragen

Wo 31 mei      Joh 16, 5-7                  Ruimte geven aan een ander

Do 1 juni         Ez 36, 26-28               Vernieuwing herstelt de verhoudingen

Vr 2 juni         Joh 7, 37-39                De Geest laat enthousiasme opborrelen

Za 3 juni         Joel 3, 1-2                   Iedereen mag delen in de gaven van de Geest

 

Zo 4 juni         Psalm 50, 1-3              Stralend licht, laaiend vuur

Ma 5 juni        Psalm 68, 20-21          Elke dag is er bevrijding bij God

Di 6 juni          Psalm 104, 1-4            Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 7 juni        Rom 8, 14-17             De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 8 juni         Psalm 103, 1-2            God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 9 juni         Rom 8, 26-28             Woordloos zuchten is al gebed

Za 10 juni       1 Joh 5,5-9                  Drie getuigen zijn het eens

 

Zo 11 juni       Gen 18, 1-5                Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 12 juni      Psalm 56, 13-14          Ware offers brengen

Di 13 juni        1 Joh 3, 18-20             Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 14 juni      Psalm 42, 3                 Verlangen naar ontmoeting

Do 15 juni       Jes 44, 23                    Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 16 juni       Rom 12, 13-15           Een stukje meewandelen op de Weg

Za 17 juni       1 Joh 4, 7-8                 Alleen de liefde doet ons God kennen

 

Zo 18 juni       Jak 5, 7-8                    Van God moeten wij het hebben

Ma 19 juni      Psalm 42, 6                 Hoop, sterker dan je gevoelens

Di 20 juni        Psalm 145, 15-16        De Heer helpt en voedt ons

Wo 21 juni      Psalm 5, 12-13            Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

Do 22 juni       Hand 17, 24-27          God niet bedienen, maar zoeken

Vr 23 juni       Jes 51, 7                      Je kern blijft onaangetast

Za 24 juni       Jer 1, 4-5                     Totaal afhankelijk van God in de opdracht

 

Zo 25 juni       Joh 15, 12-13              Geroepen tot onderlinge liefde

Ma 26 juni      Jes 45, 18                    Het fundament is in volheid gelegd

Di 27 juni        Psalm 90, 13-14          Bidden om herstel en vervulling

Wo 28 juni      Sirach 1, 26-27           Wijsheid begint met eerbied en trouw

Do 29 juni       Kol 1, 12                    Wij mogen delen in het licht van Gods genade

Vr 30 juni       Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

Za 1 juli          Jes 66, 18                    Samen Gods glorie aanschouwen

 

Zo 2 juli          Psalm 85, 10-12          Elkaar herkennen en op zien bloeien

Ma 3 juli         Psalm 139, 23-24        De Geest laat ons zien welke weg wij gaan

Di 4 juli           Gen 9, 12-13              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

Wo 5 juli         Psalm 119, 17-20        Het wonder van de wet doet leven

Do 6 juli          Psalm 111, 10             Nederigheid als poort naar wijsheid

Vr 7 juli          Jer 33, 10-11               De moed bewaren

Za 8 juli          Psalm 116, 12-14        Je beloften waarmaken

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit