DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  13 juli 2019  

Zo 31 mrt        Jesaja 66, 10               Vreugde en troost

Ma 1 apr         Judit 9, 11                  Niemand is te gering voor Gods genade

Di 2 apr           Jes 42, 1-3                  God doet het recht overwinnen

Wo 3 apr         Ps 10, 12-15               Roepen om gerechtigheid

Do 4 apr          Jona 2, 4-5                  Gered door het water heen

Vr 5 apr          Mt 23, 25-26              Reiniging begint van binnen

Za 6 apr          Ps 38, 22-23               Noodkreet om hulp in vertrouwen

 

Zo 7 apr          Mt 19, 29                    Wie loslaat, ontvangt

Ma 8 apr         Pred 7, 8-9                  Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

Di 9 apr           1 Joh 2, 5-6                 In Christus blijven vervolmaakt de liefde

Wo 10 apr       Ef 2, 10                      God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

Do 11 apr        Ps 16, 11                     Een weg uit de dood

Vr 12 apr        Joh 14, 11-13              Overgave en inzet geeft vreugde

Za 13 apr        Joh 11, 25-27              Geloof geeft leven

 

Zo 14 apr        Ps 24, 9-10                 De poorten wijd open voor de koning

Ma 15 apr       Ps 51, 10-11               Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

Di 16 apr         Sirach 25, 10-12         Ontzag voor de Heer doet leven

Wo 17 apr       Ps 51, 16-17               Vragen om bevrijding

Do 18 apr        Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

Vr 19 apr        Klaagl 5, 19-21           Bidden om mededogen

Za 20 apr        Wijsheid 3, 1-4           Hopen tot het uiterste toe

 

Pasen

Zo 21 apr        Ps 117                         Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

Ma 22 apr       1 Kor 15, 42-43          Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

Di 23 apr         Gal 4, 4-7                   Kindschap schept ook verplichtingen

Wo 24 apr       Ps 37, 27-28a              Wie het goede kiest, wordt beloond

Do 25 apr        Hand 12, 24-25          Meewerken aan de goede zaak

Vr 26 apr        Ps 31, 20                     Geluk kan niet verborgen blijven

Za 27 apr        Ps 119, 162-164         Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

 

Zo 28 apr        Ps 136, 1-4                 Een loflied voor de Eeuwige Trouw

Ma 29 apr       Jes 30, 20-21              Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

Di 30 apr         Hand 26, 15-16          Wie ooggetuige is, mag getuigen

Wo 1 mei        Jes 40, 30-31              Hoop zet in beweging

Do 2 mei         Ps 119, 105-106         Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

Vr 3 mei          Jer 30, 19a + 22          Het verbond vieren

Za 4 mei          Sirach 34, 19-20         Gods liefde richt ons weer op

 

Zo 5 mei         Joh 21, 15-17              Liefde is geduldig en vol goedheid

Ma 6 mei         Ez 34, 11-12               God is zorgzaam als een herder

Di 7 mei          Ps 37, 30-31              Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

Wo 8 mei        Ez 34, 24-26               Gezegende vrede

Do 9 mei         Jer 31, 16-17               Heb goede hoop, in je hart en in je ogen

Vr 10 mei        Ex 33, 18-19               Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

Za 11 mei        Sirach 50, 22-24         Gods trouw was, is en zal zijn

 

Zo 12 mei       Ps 66, 14                     Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Ma 13 mei       Sirach 43, 25-26         God is groter dan wij durven dromen

Di 14 mei        Jes 38, 16-17              Het kwade kan zich ten goede keren

Wo 15 mei      Sirach 34, 16-17         Ontzag voor de Heer sluit angs buiten

Do 16 mei       Jes 40, 25-26              Ook ik word bij name gekend

Vr 17 mei        Jes 44, 21-23              Terugkeer laat de schepping juichen

Za 18 mei        Ps 119, 96-97             Dagelijkse overweging van Gods oneindigheid

 

Zo 19 mei       Ps 98, 1-2                   Zing een nieuw lied van overwinning

Ma 20 mei       Mc 16,15                    Het goede nieuws is voor heel de schepping

Di 21 mei        Ez 47, 12                    Levend water geneest en geeft leven

Wo 22 mei      Jes 45, 21-22              God laat zich kennen

Do 23 mei       Spr 25,15                    Niet te snel wanhopen aan de macht van de zachte krachten

Vr 24 mei        1 Kron 29, 15             Wij mogen bij God te gast zijn

Za 25 mei        Jak 1, 16-18                De waarheid als volmaakt geschenk dat leven geeft

 

Zo 26 mei       Spr 24,3-5                   Wonen in wijsheid en inzicht

Ma 27 mei       Neh 9, 6                      Ere wie ere toekomt

Di 28 mei        Jes 54, 10                    Onwankelbaar is het verbond van vrede

Wo 29 mei      Ps 93, 1 + 3 + 5          Gods troon staat vast in alle eeuwen

Do 30 mei       Lc 24, 50-53               Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

Vr 31 mei        Hand 1, 12-14             Zo verschillende mannen en vrouwen, eensgezind in gebed

Za 1 juni         Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

 

Zo 2 juni         Joh 14, 15-18              Wat in je woont kan je ook nog gegeven worden

Ma 3 juni        Ps 96, 1-3                   Zing voor de Heer die ons redt

Di 4 juni          Joh 15, 4-5                  Blijf verbonden om vrucht te kunnen dragen

Wo 5 juni        Joh 16, 5-7                  Ruimte geven aan een ander

Do 6 juni         Ez 36, 26-28               Vernieuwing herstelt de verhoudingen

Vr 7 juni         Joh 7, 37-39                De Geest laat enthousiasme opborrelen

Za 8 juni         Joel 3, 1-2                   Iedereen mag delen in de gaven van de Geest

 

Zo 9 juni         Ps 50, 1-3                   Stralend licht, laaiend vuur

Ma 10 juni      Ps 68, 20-21               Elke dag is er bevrijding bij God

Di 11 juni        Ps 104, 1-4                 Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 12 juni      Rom 8, 14-17             De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 13 juni       Ps 103, 1-2                 God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 14 juni       Rom 8, 26-28             Woordloos zuchten is al gebed

Za 15 juni       1 Joh 5, 5-9                 Drie getuigen zijn het eens

 

Zo 16 juni       Gen 18, 1-5                Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 17 juni      Ps 56, 13-14               Ware offers brengen

Di 18 juni        1 Joh 3, 18-20             Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 19 juni      Ps 42, 3                       Verlangen naar ontmoeting

Do 20 juni       Jes 44, 23                    Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 21 juni       Rom 12, 13-15           Een stukje meewandelen op de Weg

Za 22 juni       1 Joh 4, 7-8                 Alleen de liefde doet ons God kennen

 

Zo 23 juni       Jak 5, 7-8                    Van God moeten wij het hebben

Ma 24 juni      Jer 1, 4-5                     Totaal afhankelijk van God in de opdracht

Di 25 juni        Ps 42, 6                       Hoop, sterker dan je gevoelens

Wo 26 juni      Ps 145, 15-16             De Heer helpt en voedt ons

Do 27 juni       Ps 5, 12-13                 Gods zegen zorgt voor onophoudelijke lofzang

Vr 28 juni       Jes 51, 7                      Je kern blijft onaangetast

Za 29 juni       Hand 17, 24-27          God niet bedienen, maar zoeken

 

Zo 30 juni       Joh 15, 12-13              Geroepen tot onderlinge liefde

Ma 1 juli         Mc 9, 38-40                Onverwachte bondgenoten

Di 2 juli           Jes 45, 18                    Het fundament is in volheid gelegd

Wo 3 juli         Ps 90, 13-14               Bidden om herstel en vervulling

Do 4 juli          Sirach 1, 26-27           Wijsheid begint met eerbied en trouw

Vr 5 juli          Jes 66, 18                    Samen Gods glorie aanschouwen

Za 6 juli          Gen 9, 12-13              Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft

 

Zo 7 juli          Ps 119, 17-20             Het wonder van de wet doet leven

Ma 8 juli         Ps 111, 10                   Nederigheid als poort naar wijsheid

Di 9 juli           Jer 33, 10-11               De moed bewaren

Wo 10 juli       Joh 1, 11-12                Je kunt worden wat je wilt zijn

Do 11 juli        1 Tim 6, 11b-12          Maak je woorden waar

Vr 12 juli        Mt 21, 12-13              Wie het heilige ontwijdt, haalt zich woede op de hals

Za 13 juli        1 Joh 4, 10-12             Met Gods liefde voor de mensen begint het echte leven                                                              

                     

 

                                           

 

                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit