DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en orientatiepunt. 
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
                                                    
Dagthemaas t/m 26 november 2022   

Zo 11 sept   Gen 1, 14-15   Het Licht omspant dag en nacht

 

 

Ma 12 sept Jes 58, 7-8  Gerechtigheid gaat voorop

 

 

Di 13 sept Sirach 2, 7-9 Vertrouwen, ontferming en vriendschap gaan hand in hand

 

 

Wo 14 sept Jer 30, 7-9  Dwars door alle angsten heen wordt het juk gebroken

 

 

Do 15 sept Ps 100,3   De vreugde van het verbond

 

 

Vr 16 sept   Micha 7, 7-9  Je schuld open onder ogen zien

 

 

Za 17 sept   Rom 14, 7-8          Begin en einde zijn geborgen in Gods hand

 

 

 

Zo 18 sept   Ps 122, 1-2 In vreugde opgaan naar Gods huis

 

 

Ma 19 sept           Mc 16, 15 + 20  Woorden en daden zijn Een

 

 

Di 20 sept   Jer 17, 7-8  Wie goed gevoed wordt, brengt goede vruchten voort

 

 

Wo 21 sept           Lev 20, 7-8 Met Gods hulp je heelheid bewaren

 

 

Do 22 sept Ef 6, 10-12 Weet waarvoor je je inzeten waar je kracht vandaan komt

 

 

Vr 23 sept   Jes 54, 7-8  Gods ontferming is sterker dan zijn toorn

 

 

Za 24 sept   Deut 5, 6-8 Wij zelf zijn beelddragers van de Ene God

 

 

 

Zo 25 sept   Lc 3, 7-9   Vrucht dragen

 

 

Ma 26 sept Ps 112, 5-6 Wie goed is, hoeft in eeuwigheid niet bang te zijn

 

 

Di 27 sept   2 Kron 5, 13b-14 Gods heerlijkheid is te groot voor mensenogen

 

 

Wo 28 sept  Jes 42, 8-9  "Ik", zegt God, "ga iets nieuws beginnen".

 

 

Do 29 sept Ps 103, 20-22  Alle schepselen loven de Schepper

 

 

Vr 30 sept   1 Joh 1, 8-9         Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

 

 

Za 1 okt      Jes 55, 1-3  Leven vanuit het verbond van liefde

 

 

 

Zo 2 okt      Jes 12, 1-4  De bron van bevrijding bezingen

 

 

Ma 3 okt     Ps 27, 8      God in alle dingen zoeken

 

 

Di 4 okt      Ps 8, 4-9     De glans van de schepping

 

 

Wo 5 okt    Jes 55, 12-13  Heel de schepping looft de roem van God

 

 

Do 6 okt     Ps 103, 6-8 Onvergelijkelijke liefde

 

 

Vr 7 okt      Jak 1, 2-4   Beproeving maakt sterk

 

 

Za 8 okt      Ps 22, 23-25          Elkaar inspireren tot dankbaarheid

 

 

 

Zo 9 okt      1 Kron 17, 16+19-20  Wees je bewust van Gods grote daden

 

 

Ma 10 okt   1 Tim 6, 6-7           Geloof zal zich zeker lonen

 

 

Di 11 okt    Jes 55, 1-3  Overvloed van leven voor wie luistert

 

 

Wo 12 okt  Gal 5, 25    Trouw blijven aan de bron

 

 

Do 13 okt   Kol 2, 6-7   De mogelijkheden in dankbaarheid aanvaarden

 

 

Vr 14 okt    Ps 17, 6-9   In de nabijheid van God verliest het kwaad zijn kracht

 

 

Za 15 okt    1 Joh 4, 20-21     Liefde zichtbaar maken

 

 

 

Zo 16 okt    Gal 4, 3-7   Dankzij Christus zijn wij kinderen van God

 

 

Ma 17 okt   Gen 1, 31a  Wat zie ik als ik met Gods ogen kijk?

 

 

Di 18 okt    Lc 10, 1-2   In het koninkrijk van God is werk voor iedereen

 

 

Wo 19 okt  Joh 3, 20-21        Breng je daden aan het licht!

 

 

Do 20 okt   Ef 1, 5-6     Onze bestemming ligt al vast

 

 

Vr 21 okt    Kol 3, 13    Genade doorgeven

 

 

Za 22 okt    Rom 13, 12          Het Licht is je sterkste wapen

 

 

 

Zo 23 okt    Deut 32, 1-3           Stromen van levend water

 

 

Ma 24 okt   Jak 5, 7-8   Geduld vanuit vertrouwen

 

 

Di 25 okt    Deut 4, 27-29  Wie zoekt met heel het hart, zal vinden!

 

 

Wo 26 okt  1 Sam 2, 8  Armen worden gered door Gods almacht

 

 

Do 27 okt   Zach 8, 16-17  Liefde voor waarheid en recht

 

 

Vr 28 okt    Joh 3, 16    Gods liefde is grenzeloos

 

 

Za 29 okt    Gal 3, 13-14         Wij zijn vrije mensen

 

 

 

Zo 30 okt    Judas 17-21         Spirituele groei

 

 

Ma 31 okt   Ex 3, 13-15          God is een wijze van ZIJN in de ik-vorm

 

 

Di 1 nov     1 Joh 3, 1-2         Vertrouwen in de Liefde van God

 

 

Wo 2 nov   Ps 39, 6-8   Ons leven is vluchtig, maar gericht op de Eeuwige

 

 

Do 3 nov    Deut 31, 8  Gods nabijheid bemoedigt je

 

 

Vr 4 nov     Jak 1, 23-24         Weet je nog wie je werkelijk bent?

 

 

Za 5 nov     Hand 17, 24-25  Gods initiatief draait de rollen om

 

 

 

Zo 6 nov     Ef 1, 7-10   Meewerken aan de volheid van de tijd

 

 

Ma 7 nov    1 Joh 1, 2-3         Vertrouwen in de traditie

 

 

Di 8 nov     Jer 33, 10-11  De moed bewaren

 

 

Wo 9 nov   Rom 14, 6  Leven als voortdurende dankzegging

 

 

Do 10 nov  Joh 6, 27  Voedsel voor het hart

 

 

Vr 11 nov   2 Kor 3, 18 Het onvoorstelbare zal ons gegeven worden

 

 

Za 12 nov   Haggai 2, 4d-5  "Ga aan het werk" zegt de Heer

 

 

 

Zo 13 nov   Gen 1, 1-4  Creatief omgaan met chaos

 

 

Ma 14 nov  Ps 56, 13-14          Ware offers brengen

 

 

Di 15 nov   1 Joh 3, 18-20  Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

 

 

Wo 16 nov Ps 42, 3  Verlangen naar ontmoeting

 

 

Do 17 nov  Jes 44, 23  Heel de aarde mag in de bevrijding delen

 

 

Vr 18 nov   Rom 12, 13-15  Een stukje meewandelen op de Weg

 

 

Za 19 nov   1 Joh 4, 7-8         Alleen de liefde doet ons God kennen

 

 

Zo 20 nov   Ps 93, 1-3 Gods koningschap is met de wereld verbonden

 

 

Ma 21 nov  Gen 2, 7  Wij mogen met God mee ademen

 

 

Di 22 nov   Jer 15, 16  Vervuld worden van het woord

 

 

Wo 23 nov Rom 8, 18  De balans slaat door naar de goede kant

 

 

Do 24 nov  Titus 3, 4-5a  Gerechtvaardigd door Gods barmhartigheid

 

 

Vr 25 nov   Jer 31, 37  Gods liefde is onpeilbaar

 

 

 

Za 26 nov   Kol 1, 17-19  Christus is begin en voltooiing