DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)

Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en oriëntatiepunt.
 

                                                   

              Dagthema's t/m  12 mei 2018               

Ma 26 feb       Micha 4, 1-2               Het samen hogerop zoeken
 
Di 27 feb         Ez 20, 42-44               God blijft trouw aan zijn naam
 
Wo 28 feb       1 Joh 1, 8-9                Je tekortkomingen erkennen maakt
                                                           de weg vrij
 
Do 1 mrt         Ps 25, 6-7                   Gods liefde is altijd groter
 
Vr 2 mrt          Ps 142, 6-8                 We worden niet overvraagd
 
Za 3 mrt          Gal 5, 16-18               Wie uit de geest van liefde leeft,
                                                           volvoert de wet 
 
Zo 4 mrt         Heb 12, 12-14a          Heiliging vereist moed
 
Ma 5 mrt         Hosea 12, 6-7             Terugkeer in vertrouwen
 
Di 6 mrt           Lc 10, 25-27               Waar het op aan komt
 
Wo 7 mrt         Ps 25, 15-17+ 20-21  De blikrichting is bepalend
 
Do 8 mrt         Hosea 6, 1-3               Als wij tot God terugkeren, keert
                                                           zich ook ons lot
 
Vr 9 mrt          Ps 10, 12-15               Roepen om gerechtigheid

 

Za 10 mrt        Micha 7, 18-20           Bevrijding uit gebondenheid

 

Zo 11 mrt        Jes 66, 10                    Vreugde en troost

 

Ma 12 mrt       Judit 9, 11                  Niemand is te gering voor Gods genade

 

Di 13 mrt        Jes 42, 1-3                  God doet het recht overwinnen

 

Wo 14 mrt      Klaagl 3, 28-32           Gods laatste woord is altijd ontferming

 

Do 15 mrt       Mt 23, 25-26              Reiniging begint van binnen

 

Vr 16 mrt        Jona 2, 4-5                  Gered door het water heen

 

Za 17 mrt        Ps 38, 22-23               Noodkreet om hulp in vertrouwen

 

 Zo 18 mrt        Mt 19, 29                    Wie loslaat, ontvangt

 

Ma 19 mrt       Pred 7, 8-9                  Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

 

Di 20 mrt        1 Joh 2, 5-6                 In Christus blijven vervolmaakt de liefde

 

Wo 21 mrt      Ef 2, 10                      God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

 

Do 22 mrt       Ps 16, 11                     Een weg uit de dood

 

Vr 23 mrt        Joh 14, 11-13              Overgave en inzet geeft vreugde

 

Za 24 mrt        Joh 11, 25-27              Geloof geeft leven

 

 Zo 25 mrt        Ps 24, 9-10                 De poorten wijd open voor de koning

 

Ma 26 mrt       Ps 51, 10-11               Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

 

Di 27 mrt        Sirach 25, 10-12         Ontzag voor de Heer doet leven

 

Wo 28 mrt      Ps 51, 16-17               Vragen om bevrijding

 

Do 29 mrt       Mt 23, 8-12                De juiste verhoudingen in acht nemen

 

Vr 30 mrt        Klaagl 5, 19-21           Bidden om mededogen

 

Za 31 mrt        Wijsheid 3, 1-4           Hopen tot het uiterste toe

 

 Pasen

 

Zo 1 apr          Ps 117                         Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

 

Ma 2 apr         1 Kor 15, 42-43          Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

 

Di 3 apr           Gal 4, 4-7                   Kindschap schept ook verplichtingen

 

Wo 4 apr         Ps 37, 27-28a              Wie het goede kiest, wordt beloond

 

Do 5 apr          Jer 31, 23-25               Samen leven en samen loven met hernieuwde kracht

 

Vr 6 apr          Ps 31, 20                     Geluk kan niet verborgen blijven

 

Za 7 apr          Ps 119, 162-164         Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

 

 Zo 8 apr          Ps 136, 1-4                 Een loflied voor de Eeuwige Trouw

 

Ma 9 apr         Jes 30, 20-21              Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

 

Di 10 apr         Hand 26, 15-16          Wie ooggetuige is, mag getuigen

 

Wo 11 apr       Jes 40, 30-31              Hoop zet in beweging

 

Do 12 apr        Ps 119, 105-106         Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

 

Vr 13 apr        Jer 30, 19a + 22          Het verbond vieren

 

Za 14 apr        Sirach 34, 19-20         Gods liefde richt ons weer op

 

 Zo 15 apr        Joh 21, 15-17              Liefde is geduldig en vol goedheid

 

Ma 16 apr       Ez 34, 11-12               God is zorgzaam als een herder

 

Di 17 apr         Ps 37, 30-31    Wie het Licht in zijn hart draagt, brengt goede vruchten voort

 

Wo 18 apr       Ez 34, 24-26               Gezegende vrede

 

Do 19 apr        Jer 31, 16-17               Heb goede hoop, in je hart en in je ogen

 

Vr 20 apr        Ex 33, 18-19               Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

 

Za 21 apr        Sirach 50, 22-24         Gods trouw was, is en zal zijn

 

 Zo 22 apr        Ps 66, 14                     Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

 

Ma 23 apr       Jes 40, 25-26              Ook ik word bij name gekend

 

Di 24 apr         Sirach 43, 27-29         God is groter dan wij durven dromen

 

Wo 25 apr       Jes 38, 16-17              Het kwade kan zich ten goede keren

 

Do 26 apr        Sirach 34, 16-17         Ontzag voor de Heer sluit angst buiten

 

Vr 27 apr        Jes 44, 21-23              Terugkeer laat de schepping juichen

 

Za 28 apr        Ps 119, 96-97             Dagelijkse overweging van Gods oneindigheid

 

 Zo 29 apr        Ps 98, 1-2                   Zingt een nieuw lied van overwinning

 

Ma 30 apr       Mc 16, 15                   Het goede nieuws is voor heel de schepping

 

Di 1 mei          Ez 47, 12                    Levend water geneest en geeft leven

 

Wo 2 mei        Jes 45, 21-22              God laat zich kennen

 

Do 3 mei         Spr 25, 15                   Niet te snel wanhopen aan de macht van de zachte krachten

 

Vr 4 mei          1 Kron 29, 15             Wij mogen bij God te gast zijn

 

Za 5 mei          Jak 1, 16-18                De waarheid als volmaakt geschenk dat leven geeft

 

 Zo 6 mei         Spr 24, 3-5                  Wonen in wijsheid en inzicht

 

Ma 7 mei         Neh 9, 6                      Ere wie ere toekomt

 

Di 8 mei          Jes 54, 10                    Onwankelbaar is het verbond van vrede

 

Wo 9 mei        Ps 93, 1+3+5              Gods troon staat vast in alle eeuwen

 

Do 10 mei       Lc 24, 50-53               Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

 

Vr 11 mei        Hand 1, 12-14             Zo verschillende mannen en vrouwen, eensgezind in gebed

 

Za 12 mei        Kol 3, 1-4                   Je richten op wat verborgen is

 

                                           


                

 Maliesingel met aan de overkant de huizen van de Nikola-kommuniteit