Gebed

Er zijn na 7 december 2019 dagelijks twee getijdendiensten: ochtend-en middaggebed. In de diensten wordt er gezongen en gebeden en is er plaats voor lezing en stilte. Er wordt gebruik gemaakt van liturgisch materiaal uit diverse tradities.  

                                        De hele kapel

 

                                   

Getijdendiensten

Ochtendgebed:
Dagelijks om 08.00 uur in de huiskapel, behalve op zondagen, ook na 7 december 2019

Middaggebed onder verantwoordelijkheid van het Citypastoraat Domkerk.

Vanwege de Coronamaatregelen is er alleen op woensdag en vrijdag een middaggebed.

Dagelijks om 12.30 uur in de Domkerk op het Domplein,
behalve op zon,- en feestdagen.

Avondgebed: Dit is vervallen na 7 december 2019

                                                                                                                     

   Stiltemeditatie ook na 7 december 2019
Een bijeenkomst van samen stil zijn. Alleen maar stilte: 25 minuten, gemarkeerd door de gong. Open voor ieder die zich op eigen manier, maar ook samen, wil concentreren. Een ruimte voor bijvoorbeeld stil gebed, meditatie, zazen, etcetera. Elke vrijdag van 17.30-17.55 uur in de huiskapel. Welkom!
                                                                                           

 

      De banken in de kapel                   

 

Het Gebed van Coventry: elke vrijdag om 12.30 in de Utrechtse Domkerk

Elke dag (behalve zondag) om 12.30.uur is er een middaggebed in de Utrechtse Domkerk onder verantwoordelijkheid van de Domkerkgemeente en de Nikolakommuniteit .   

      Elke vrijdagmiddag wordt tijdens het middaggebed het gebed van Coventry gebeden. Het is een gebed van vrede en verzoening met een lange geschiedenis ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op Coventry op 14 november 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De schade was enorm:  568 doden en 865 zwaargewonden. Meer dan 4300 huizen werden vernietigd. Van de St. Michael-kathedraal in Coventry stond, aan de kant van het hoogaltaar, nog een muur overeind, een onbekende hand had hierop geschreven:  “Vader vergeef”.

                      De kathedraal van Coventry was niet de enige kerk die getroffen werd, velen kerken ondergingen eenzelfde lot waaronder de Rotterdamse Laurenskerk en de Dresdense Kreuzkirche.

In de ruïne van de kathedraal van Coventry vond één van de kanunniken twee grote middeleeuwse spijkers uit het dak precies in de vorm van een kruis. Dit 'cross of nails' is na de oorlog het symbool geworden voor Internationale Vrede en Verzoening, een beweging die de herbouwde kathedraal van Coventry als basis heeft. Wekelijks op vrijdag wordt, in de ruïne van de oude kathedraal, het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden. Vanuit Coventry is een netwerk opgebouwd van kerken die door oorlogsgeweld getroffen zijn. Kerken in Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Arnhem en Middelburg o.a. zijn hierbij ook aangesloten.

Coventryberaad Nederland                    Werken en bidden voor vrede en verzoening. In Nederland bestaat een netwerk van kerken, met ervaringen van oorlog en geweld, die werken en ijveren voor vrede en verzoening. Ze zijn lid van de internationale Gemeenschap The community of the cross of Nails/Gemeenschap van het spijkerkruis.

Vrijdagmiddaggebed
In veel van deze centra heeft elke vrijdagmiddag het gebed voor vrede en verzoening plaats. Een traditie als hartslag van hoop en uitzicht, waarbij men zich verbonden weet met een honderdtal plaatsen over de hele wereld, waar op dezelfde tijd het Coventry-gebed gebeden wordt.
Zo zijn er alleen in Berlijn al 10 kerken waar het Coventry gebed gebeden wordt (o.a. in die Kapelle der Versöhnung, zie: www.kapelle-versoehnung.de), in heel Duitsland zijn er nog zo’n 50 en wereldwijd een kleine 200. Ook in de Domkerk in Utrecht bidden wij, verbonden met hen, op vrijdag het Coventry gebed.

 Meer informatie over het Coventry gebed en                                                         

The Community of the Cross of Nails is te vinden op:                                                                              

-www.coventrycathedral.org.uk

-www.nagelkreuzgemeinschaft.de                                                                     

-De wereldwijde  lijst van zo’n 200 aangesloten kerken is te vinden op:  http://www.crossofnails.org/our-partners/