Wat betreft de gemeenschap van de Nikola-kommuniteit:

Na 7 december 2019 wordt er een punt gezet achter de huidige vorm. Zie onder "actueel". 

Alle gegevens hieronder staan dus tussen haakjes.

(De kommuniteit bewoont een tweetal huizen aan de Utrechtse Maliesingel.

Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de centrale keuken, eetkamer en huiskamer.

Een bescheiden bibliotheek staat ons ter beschikking.

Het bestuur van de Stichting Nikola-kommuniteit waakt over de financiën en de huisvesting.

Deelname aan de kommuniteit is op verschillende manieren mogelijk:

 De 3 kernleden hebben een gelofte voor het leven afgelegd. Voor hen geldt de gemeenschap van goederen en inkomsten.)

Uitje van de kern

De kernleden, Lambert Moll, 2e van links, overleed op 20-01-2016.

Annemarie van der Steen, rechts, overleed op 28 januari 2020.

(De leden van de Kommuniteit hebben een belofte afgelegd of zich aangemeld om gedurende een bepaalde periode hun schouders onder het werk van de kommuniteit te zetten; zij zijn al dan niet inwonend.)

 
                                   

                                             Startdag 2017 met alle leden en huisgenoten