De kommuniteit bewoont een drietal huizen aan de Utrechtse Maliesingel.
Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de centrale keuken, eetkamer en huiskamer.

De maaltijden worden gedeeltelijk gezamenlijk gebruikt. Een bescheiden bibliotheek staat ons ter beschikking.

 

Het bestuur van de Stichting Nikola-kommuniteit waakt over de financiën en de huisvesting.

Deelname aan de kommuniteit is op verschillende manieren mogelijk:

 De 4 kernleden hebben een gelofte voor het leven afgelegd. Voor hen geldt de gemeenschap van goederen en inkomsten.

Uitje van de kern

De kernleden, Lambert Moll, 2e van links, overleed op 20-01-2016.

De leden van de Kommuniteit hebben een belofte afgelegd of zich aangemeld om gedurende een bepaalde periode hun schouders onder het werk van de kommuniteit te zetten; zij zijn al dan niet inwonend.

 Voor zo ver de ruimte in onze huizen het toelaat, zijn er huisgenoten die kommuniteitslid zijn of meeleven op basis van een huur- en huisgenotencontract en een onkostenvergoeding.

                                   

                                             Startdag 2017 met alle leden en huisgenoten

                                   

     Tenslotte zijn er niet-inwonende medewerkers: zij verzorgen regelmatig taken voor de kommuniteit.