WELKOM op de website van de Nikola-kommuniteit!

De Nikola-kommuniteit was een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een drietal huizen bewoonde aan de Utrechtse Maliesingel.
De gemeenschap werd opgericht in 1964.
Zij ontstond als de kerngroep van een bredere oecumenische beweging.

Op 7 december 2019 werd een punt gezet achter de toen bestaande vorm.

 

                                        De hele kapel

          

De communiteit ontleende haar naam aan Nikola, de Oost-Europese benaming van onze welbekende Sinterklaas. Hij was de legendarische bisschop van Myra, die de beschermheilige werd van kinderen, reizigers en varensgezellen. Hij is een begrip voor jong en oud, in oost en west. Zeker in Nederland is hij op een bijzondere manier oecumenisch. Je hoeft niet in hem te geloven om van hem te houden. De 6e december was bij ons een grote feestdag. Nikola herinnert ons er aan dat we mensen onderweg zijn.   

                                

Grondslag

De communiteit had haar wortels in het christelijk geloof, in de beweging die voortbouwt op de getuigenissen over Jezus van Nazareth. We hebben veel geleerd van kerken, kloosters, mystici en wijsheidstradities maar ook van allerlei maatschappelijke bewegingen. Mensen die heel verschillend zijn, moeten (zo denken wij) niet proberen elkaar te veranderen. Integendeel, zij kunnen elkaar juist aanvullen en verrijken. Dat geldt voor mannen en vrouwen, voor ouderen en jongeren, voor celibatairen, alleenstaanden,  gehuwden, levenspartners en gezinnen. Het geldt voor katholieken en protestanten en voor de belijders van andere religies. Religie is (ook in letterlijke zin) verbondenheid. Het gaat ten diepste om de eenheid van gebed, liturgie en leven, meditatie en actie, woord en stilte, om een bevrijding die wijsheid wekt en die liefde en mededogen vrijmaakt. Er is een beweging die voortkomt uit het hart en die heel concreet haar uitstraling heeft in het gewone leven, dichtbij, maar misschien ook verder weg.