Leesrooster middaggebed (in de Domkerk),

onder verantwoordelijkheid van het Citypastoraat van de Domkerk

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m juli 2021                                                                                Ma 31 mei, Guido de Bres leraar van de kerk

 

 

Joh 3: 1 - 5

 

 

 

Di 1 juni

 

 

Joh 3: 6 - 13

 

 

 

Wo 2 juni

 

 

Joh  3: 14 - 16

 

 

 

Do 3 juni

 

 

1 Kor 2: 6 - 8

 

 

 

Vr 4 juni

 

 

1 Kor 2: 9 - 11

 

 

 

Za 5 juni

 

 

1 Kor 2: 12 - 16

 

 

 

 Vanaf zondag Trinitatis (31 mei 2021) volgen we een jaarlang het alternatieve (oecumenische) leesrooster, met het evangelie van Johannes als hoofdlezing (lectio continua).

6 juni  - 1e zondag na Trinitatis A2     1 Johannes 2, 22-29    Johannes 3, 22-36

Ma.       7/6       Johannes 3, 22-27

 

 

Di.  8/6       Johannes 3, 28-30

 

 

Wo.      9/6              Johannes 3, 31-36

 

 

Do.       10/6             1 Johannes 2, (21)22-23

 

 

Vs. 22 - leugen is geen verschil van inzicht of geloof maar de ontkenning dat God in Christus met ons omgaat

 

 

Vr. 11/6             1 Johannes 2, 24-26

 

 

Za. 12/6             1 Johannes 2, 27-29

 

 

Vs. 27 - het gaat uiteraard om de zalving door Christus; in Hem blijven, dat is zoals ranken aan een wijnstok

 

 

 

13 juni   2e zondag na Trinitatis   A3       HebreeŽn 12,18-29        Johannes 4, 5-26

 

 

Ma.       14/6             Johannes 4, (1)5-11

 

 

Vs. 10 - levend water is een functionerende bron; tegelijk wordt dit beeld gebruikt om Jezus als de Levensbron te duiden

 

 

Di.  15/6             Johannes  4, 11-19

 

 

Wo.      16/6             Johannes  4, 19-26

 

 

Do. 17/6             HebreeŽn 12, 18-21

 

 

Vs. 18, 19 - zie Deuteronomium 4: 31-36 en 5: 22-28 (Gods verschijning bij de Horeb)

 

 

Vr. 18/6             Hebreeen 12, 22-24

 

 

Wij staan weer voor de verschijning van de levende God, maar niet in angst en ontzetting, want tegelijk staan wij voor de Middelaar, Jezus

 

 

Za. 19/6             Hebreeen 12, 25-29

 

 

Vs. 29 - De Hebr. brief leertduidelijk  geen alverzoening; dit vers slaat terug op vers 25; dus: Hem niet ontkomen wanneer we Hem hebben afgewezen

 

 

 

20 juni   -  1e zondag van de zomer A4Efeziers 2, 11-22          Johannes 4, 27-42

 

 

Ma.       21/6             Johannes 4, 25-30

 

 

Di.  22/6             Johannes 4, 31-38

 

 

Vs. 38 - anderen hebben gezaaid (Mozes en de profeten), de Zaaier (Christus) is onder jullie; jullie hebben slechts de rijke opkomst van het zaaigoed te maaien

 

 

Wo.      23/6             Johannes 4, 39-42

 

 

Do. 24/6             Efs 2, 11-13

 

 

Vr. 25/6             Efs 2, (13)14-18

 

 

Vs. 14 - de 2 werelden, nl. van IsraŽl en van de heidenen. Het is de schandvlek van de kerk (immers uit de heidenen genomen) dat zij al heel snel de weggebroken tussenmuur tussen IsraŽl en haarzelf weer heeft opgericht

 

 

Vs. 15 - uit die 2 werelden is ťťn nieuwe mens geschapen, d.w.z. kerk-zijn kan niet buiten het jodendom om

 

 

Vs. 16 - de vijandschap tussen de 2 werelden is gedood; dan is daarmee gezegd dat elke vorm van antisemitisme opstand is tegen God zelf

 

 

Za. 26/6             Efezs 2, 19-22

 

 

                    Vs. 22 - wat een prachtige omschrijving van de kerk

 

 

 

27 juni   -   2ezondag van de zomerA5     Handelingen 9, 36-43   Johannes 4, 43-54

 

 

Ma.       28/6             Johannes 4, 43-47

 

 

Di.  29/6             Johannes 4, 48-50

 

 

Wo.      30/6             Johannes 4, 50-54

 

 

Do.   1/7             Handelingen 9, 36-39a

 

 

       Vs. 36 - de naam Dorcas betekent: Gazelle

 

 

Vr.   2/7             Handelingen 9, 39b-40a

 

 

Za.   3/7             Handelingen 9, 40b-43

 

 

 

4 juli     -  3 zondag van de zomer A6      2 Korintiers 4, 7-15          Johannes 5,1-18

 

 

Ma.         5/7             Johannes 5, 1-6

 

 

Vs. 5 en 14 - 38 jaar, dus niet de volle tijd (40 jaar); in Johannes 9: 2, 3 verbindt Jezus ziekte nadrukkelijk niet met zonde; in dit gedeelte ligt dat blijkbaar anders; dat pleit er m.i. voor dat de verlamde symbool is van het volk IsraŽl, dat immers ook 38 jaar - extra - rondtrok in de woestijn omwille van hun ongeloof en ongehoorzaamheid (zie Deuteronomium 1: 42, 43)

 

 

Di.    6/7             Johannes 5, 7-13

 

 

Wo.        7/7             Johannes 5, 14-18

 

 

Vs. 17 - ik lees dit als: sinds Genesis 3 (zondeval) is de rust van de Vader (Genesis 2: 2) verstoord

 

 

Do.   8/7             2 Korintiers 4, 7-9

 

 

       Vs. 7 - een aarden pot en dus breekbaar

 

 

Vr.   9/7             2 KorintiŽrs 4, 10-12

 

 

Vs.10b-12 - dit is geen lijdensverheerlijking maar een oproep om met heel ons bestaan getuige te zijn van Jezus Christus, de Opgestane

 

 

Za. 10/7             2 Korintiers 4, 13-15

 

 

 

11 juli  -  4ezondag van de zomer A7    Handelingen 24, 10-21    Johannes 5,19-36a

 

 

Ma.         12/7           Johannes 5, 19-23

 

 

Di.    13/7           Johannes 5, 24-29

 

 

Vs. 25 - de doden zijn degenen die Jezus' verkondiging nog niet kennen, resp. nog niet kunnen geloven; in vs. 28 zijn de doden de gestorvenen

 

 

Wo.        14/7           Johannes 5, 30-36a

 

 

Do.   15/7           Handelingen 24, 10-15

 

 

Vr.   16/7           Handelingen 24, 14-19

 

 

Za.   17/7           Handelingen 24, 19-21(23)

 

 

 

18 juli  -  5ezondag van de zomer A1      Hebreeen 3, 1-6           Johannes 5, 36b-47

 

 

Ma.         19/7           Johannes 5, 36b-38

 

 

Vs. 36 - als je dit leest in verbinding met 4: 34 - Gods werk voltooien -  dan lijkt mij dit een impliciete aankondiging van dood en verrijzenis

 

 

Di.    20/7           Johannes 5, 39-44a

 

 

Wo.        21/7           Johannes 5, 44b-47

 

 

Do.   22/7           Hebreeen 3, 1-2

 

 

Vr.   23/7           Hebreeen 3, 3-4

 

 

Za.   24/7           Hebreeen 3, 5-6

 

 

Vs. 5 - de schrijver benadrukt hier de eenheid tussen het O.T. en het N.T., tussen Israel en de kerk en daarmee benadrukt hij de eenheid in Gods handelen

 

 

 

25 juli - 6ezondag van de zomer  A2     Filippenzen 4, 10-20         Johannes 6, 1-15

 

 

Ma.         26/7           Johannes 6, 1-5

 

 

Di.    27/7           Johannes 6, 5-11

 

 

Wo.        28/7           Johannes 6, 12-15

 

 

Vs. 13 - genoeg voor alle  discipelen en daarmee genoeg voor de verkondiging over heel de wereld

 

 

Do.   29/7           Filippenzen 4, 10-13

 

 

Vr.   30/7           Filippenzen 4, 12-17

 

 

Za.   31/7           Filippenzen 4, 15-20

 

 

Vs. 19 - het gaat hier om geestelijke tekorten; je kunt daarbij denken aan datgene dat in Filippi niet goed gaat, maar een verwijzing naar Romeinen 9: 23 spreekt me toch meer aan, vooral omdat de hoofdtoon van deze brief de blijdschap is