Leesrooster middaggebed (in de Domkerk) en avondgebed (in de huiskapel)

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m 2 September 2017                                                   

Week A 3

 MIDDAGGEBED 

 AVONDGEBED

Zo 11 juni Trinitatis

Joh3:16-18

Mt 28: 16-20

Ma 12 juni

Lc 13:1-9

Joh 16: 23-33

Di 13 juni Martin Buber

Lc 13:10-17

 

Wo 14 juni

Lc 13:18-30

Joh 7: 11-24

Do 15 juni

Lc 13:31-35

Joh 7: 25-30

Vr 16 juni

Lc 14:1-11

Joh 7: 31-39

Za 17 juni Salomo

Lc 14:12-24

Joh 7: 40-53

Week A 4

 

 

Zo 18 juni

Joh 6:51-58

Mt 9: 36-10:8

Ma 19 juni

Lc 14:25-35

Joh 8: 1-11

Di 20 juni

Lc 15:1-10

 

Wo 21 juni

Lc 15:1-2, 11-32

Joh 9: 1-12

Do 22 juni

Lc 16:1-9

Joh 9: 13-23

Vr  23 juni

Lc 18:10-17

Joh 9: 24-41

Za 24 juni Johannes de Doper

Lc 16:19-31

Lc 1: 57-66

Week A 5

 

 

Zo 25 juni Zr. Bertken

Mt 10:26-33

Mt 10: 26-33

Ma 26 juni

Lc 17:1-10

Joh 11: 1-16

Di 27 juni

Lc 17:11-19

 

Wo 28 juni

Lc 17:20-37

Joh 11: 17-31

Do 29 juni Petrus en Paulus

Lc 18:1-8

Joh 21: 15-19

Vr  30 juni

Lc 18:9-14

Joh 11: 32-44

Za 1 juli

Lc 18:15-30

Joh 11: 55-12: 11

 Week A 6

 MIDDAGGEBED   

 AVONDGEBED

Zo 2 juli Visitatie

Mt 10: 37-42

Lc 1: 39-45

Ma 3 juli Thomas

Lc 18:31-43

Joh 14: 1-7

Di 4 juli

Lc 19:1-10

Cit. Boeddha: De onwerkelijke werkelijkheid

Wo 5 juli

Lc 19:11-27

Joh 12: 12-19

Do 6 juli Johannes Hus

Lc 19:28-40

Joh 12: 37-50

Vr 7 juli

Lc 19:41-48

Joh 13: 1-15

Za 8 juli

Lc 20:1-8

Joh 13: 16-20

 

Week A 7

 

 

Zo 9 juli

Mt 11:25-30

Mt 11: 25-30

Ma 10 juli

Lc 20:9-18

Mc 1 : 1-13

Di 11 juli Benedictus

Lc 20:19-26

Erik van Ruisbeek cit. “De zangen van Ongrond”

Wo 12 juli Erasmus

Lc 20:27-40

Mc 1: 14-20

Do 13 juli

Lc 20:41-21:4

Mc 1: 21-34

Vr 14 juli

Lc 21:5-19

Mc 1: 35-45

Za 15 juli

Lc 21:20-28

Mc 2: 1-12

 

Week A 1

 

 

Zo 16 juli

Mt 13:1-23

Mt 13: 1-9

Ma 17 juli

Lc 21:29-36

Mc 2: 13-17

Di 18 juli

Lc 21:37-22:13

cit. Kena Upanishad

Wo 19 juli

Lc 22:14-23

Mc 2: 18-28

Do 20 juli Elia

Lc 22:24-30

Mc 3: 1-12

Vr 21 juli

Lc 22:31-38

Mc 3: 13-21

Za 22 juli Maria Magdalena

Lc 22:39-53

Mc 3: 22-35

 

Week A 2

 

 

Zo 23 juli Ezechiel

Mt 13:24-43

Mt 13: 24-30

Ma 24 juli

Lc 22:54-62

Mc 4: 1-9

Di 25 juli Jakobus

Lc 22:63-71

 cit. Jan van Ruusbroec  “Van den blinckenden steen”

Wo 26 juli

Lc 23:1-12

Mc 4: 10-20

Do 27 juli Titus Brandsma

Lc 23:13-25

Mc 4: 21-34

Vr 28 juli J.S. Bach

Lc 23:26-31

Mc 4: 35-41

Za 29 juli Maria, Marta en Lazarus

Lc 23:32-43

Mc 5: 1-14

 Week A 3

 

 

Zo 30 juli

Mt 13:44-52

Mc 5: 15-20

Ma 31 juli

Lc 23:44-56a

Mc 5: 21-34

Di 1 aug Anne Frank

Lc 23: 56b-24:11

Cit. J. Krishnamurti : “Meditaties”

Wo 2 aug

Lc 24:13-35

Mc 5: 35-43

Do 3 aug

Lc 24:36-53

Mc 6: 1-6a

Vr 4 aug

Mc 1:1-13

Mc 6: 6b-13

Za 5 aug

Mc 1:14-28

Mc 6:30-44

 Week A 4

 

 

Zo 6 aug Transfiguratie

Mt 17:1-9

Mc 9: 1-13

Ma 7 aug

Mc 1:29-45

Mc 6: 45-52

Di 8 aug

Mc 2:1-12

cit. Thomas Evangelie

Wo 9 aug Edith Stein

Mc 2:13-22

Mc 6: 53-56

Do 10 aug

Mc 2:23-3:6

Mc 7: 1-13

Vr 11 aug Clara van Assisi

Mc 3:7-19

Mc 7: 14-23

Za 12 aug

Mc 3:20-35

Mc 7: 24-30

 Week A 5

 

 

Zo 13 aug

Mt 14:22-33

Mc 7: 31-37

Ma 14 aug Maximilian Kolbe

Mc 4:1-20

Mc 8: 1-10

Di 15 aug Ontslapen van Maria (Dormitio)

Mc 4:21-34

cit. Lau Zhi Tau teh king

Wo 16 aug

Mc 4:35-41

Mc 8: 11-21

Do 17 aug

Mc 5:1-20

Mc 8: 22-30

Vr 18 aug

Mc 5:21-43

Mc 8: 31-38

Za 19 aug Hanna en Samuel

Mc 6:1-13

Mc 9: 14-29

 Week A 6

 

 

Zo 20 aug Bernard van Clairvaux/ Geert Grote

Mt 15:21-28

Mc 9: 30-37

Ma 21 aug

Mc 6:14-29

Mc 9: 38-50

Di 22 aug

Mc 6:30-46

cit. Sri  Nisrgadatta Maharaj  ”I am that”

Wo 23 aug

Mc 6:47-56

Mc 10 : 1-16

Do 24 aug Simone Weil

Mc 7:1-23

Mc 10: 17-27

Vr 25 aug

Mc 7:24-37

Mc 10: 28-34

Za 26 aug

Mc 8:1-10

Mc 10: 35-45

 Week A 7

 

 

Zo 27 aug

Mt 16:13-20

Mc 10: 46-52

Ma 28 aug Augustinus

Mc 8:11-21

Mc 11: 1-11

Di 29 aug

Mc 8:22-33

cit. Meister Eckhart  “Tractaten”

Wo 30 aug

Mc 8:34-9:1

Mc 11: 12-25

Do 31 aug

Mc 9:2-13

Mc 11: 26-33

Vr 1 sept Jozua

Mc 9:14-29

Mc 12: 1-12

Za 2 sept

Mc 9:30-41

Mc 12: 13-17

 Bij de indeling van de avondlezingen, is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.