Leesrooster middaggebed (in de Domkerk) en avondgebed (in de huiskapel)

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m 3 november 2018  

      MIDDAGGEBED   AVONDGEBED

Week A 3

 

 

Zo 22 juli Maria Magdalena

Mc 6:30-34

Joh 20 : 11-18

Ma 23 juli Ezechiel

Ef 2:11-22

Mc 6 : 53-56

Di 24 juli

Ef 3:1-13

 

Wo 25 juli Jakobus

Ef 3:14-21

Mc 7 : 1-13

Do 26 juli

Ef 4:1-16

Mc 7 : 14-23

Vr 27 juli Titus Brandsma

Ef 4:17-24

Mc 7 : 24-30

Za 28 juli J.S.Bach

Ef 4:25-32

Mc 7 : 31-37

Week A 4

 

 

Zo 29 juli Marta, Maria, Lazarus

Joh 6:1-15

Joh 12 : 1-8

Ma 30 juli

Ef 5:1-9

Mc 8: 1-10

Di 31 juli

Ef 5:10-20

 

Wo 1 aug Anne Frank

Ef 5:21-33

Mc 8 : 11-21

Do 2 aug

Ef 6:1-9

Mc 8: 22-30

Vr 3 aug

Ef 6:10-24

Mc 8 : 31-38

Za 4 aug

Filemon

Mc 9 : 14 - 29

Week A 5

 

 

Zo 5 aug

Joh 6:24-35

Joh 6 : 24 - 35

Ma 6 aug Transfiguratie

Joh 1:1-18

Mc 9 : 1-13

Di 7 aug

Joh 1:19-28

 

Wo 8 aug

Joh 1:35-42

Mc 9 : 30-37

Do 9 aug Edith Stein

Joh 1:43-51

Mc 9 : 38-50

Vr 10 aug

Joh 2:1-12

Mc 10 : 1-16

Za 11 aug Clara van Assisi

Joh 2:13-25

Mc 10 : 17-27

Week A 6

 

 

Zo 12 aug

Joh 6:41-51

Joh 6 : 41-51

Ma 13 aug

Joh 3:1-21

Mc 10 : 28 - 34

Di 14 aug

Joh 3:22-36

 

Wo 15 aug Ontslapen van Maria

Joh 4:1-26

Mc 10 : 35-45

Do 16 aug

Joh 4:27-42

Mc 10 : 46-52

Vr 17 aug

Joh 4:43-54

Mc 11 : 1-11

Za 18 aug

Joh 5:1-18

Mc 11 : 12-25

Week A 7

 

 

Zo 19 aug Hanna en Samuel

Joh 6:51-58

Joh 6 : 51-58

Ma 20 aug Bernard van Clairvaux

Joh 5:19-29

Mc 11: 26-33

Di 21 aug

Joh 5:30-47

 

Wo 22 aug

Joh 6:1-15

Mc 12: 1-12

Do 23 aug

Joh 6:16-27

Mc 12 : 13-17

Vr 24 aug  Simone Weil

Joh 6:27-40

Mc 12 : 18-27

Za 25 aug

Joh 6:41-51

Mc 12: 38-44

Week A 1

 

 

Zo 26 aug

Joh 6:60-69

Joh 6 : 60-69

Ma 27 aug

Joh 6:52-59

Mc 13 : 1-8

Di 28 aug Augustinus

Joh 6:60-71

 

Wo 29 aug

Joh 7:1-13

Mc 13: 9-13

Do 30 aug

Joh 7:14-36

Mc 13 : 14-27

Vr 31 aug

Joh 7:37-52

Mc 13: 28-37

Za 1 sept Jozua

Joh 8:12-20

Lc 3 : 1-14

Week A 2

 

 

Zo 2 sept

Mc 7:1-8

Mc 7 : 1-8

Ma 3 sept

Joh 8:21-32

Lc 3 : 15-22

Di 4 sept Mirjam en Mozes

Joh 8:33-45

 

Wo 5 sept Elisabet en Zacharias

Joh 8:46-59

Lc 4 : 1-14

Do 6 sept

Joh 9:1-17

Lc 4 : 15-30

Vr 7 sept

Joh 9:18-41

Lc 4 : 31-37

Za 8 sept

Joh 10:1-18

Lc 4 : 38-44

Week A 3

 

 

Zo 9 sept

Mc 7:31-37

Mc 7: 31-37

Ma 10 sept

Joh. 10:19-30

Lc 5 : 1-11

Di 11 sept

Joh. 10:31-42

 

Wo 12 sept

Joh 11:1-16

Lc 5: 12-16

Do 13 sept Joh. Chrysostomus

Joh 11:17-29

Lc 5: 17-26

Vr 14 sept Kruisverheffing

Joh. 11:30-44

Lc 5: 27-39

Za 15 sept

Joh. 12:44-50

Lc 6: 1-11

Week A 4  VREDESWEEK 15-23 september

 

 

Zo 16 sept

Mc 9:14-29

Mc 9: 14-29

Ma 17 sept Hildegard von Bingen; Dag Hammerskjȍld

Lc 1:46-55

Lc 6: 12-19

Di 18 sept

Lc 1:67-79

 

Wo 19 sept

Lc 24:36-45

Lc 6: 20-26

Do 20 sept

Jak 2: 1-8

Lc 6: 27-38

Vr 21 sept Mattheüs

Jak 2:14-18

Lc 6: 39-49

Za 22 sept

Jak.3:13-18

Lc 7: 1-10

Week A 5

 

 

Zo 23 sept

Mc 9:30-37

Mc 9: 30-37

Ma 24 sept

Lc 3:1-14

Lc 7: 11-17

Di 25 sept

 Lc 3:15-22

 

Wo 26 sept

Lc 4:1-13

Lc 7: 18-30

Do 27 sept

Lc 4:14-30

Lc 7: 31-35

Vr 28 sept

Lc 4:31-37

Lc 7: 36-50

Za 29 sept Michaël en alle engelen

 

 

Week A 6

 

 

Zo 30 sept Hieronymus

Mc 9:38-43, 45, 47-48

Mc 9: 38-43,45,47-48

Ma 1 okt

Lc 5:1-11

Lc 8: 1-10

Di 2 okt

Lc 5:12-26

 

Wo 3 okt

Lc 5:27-39

Lc 8: 11-21

Do 4 okt Franciscus van Assisi

Lc 6:1-11

Lc 8: 22-25

Vr 5 okt

Lc 6:12-26

Lc 8: 26-39

Za 6 okt

Lc 6:27-38

Lc 8: 40-56

Week A 7

 

 

Zo 7 okt

Mc 10:2-16

Mc 10: 2-16

Ma 8 okt Sara, Rebekka, Lea, Rachel

Lc 6:39-49

Lc 9: 1-9

Di 9 okt

Lc 7:1-17

 

Wo 10 okt

Lc 7:18-35

Lc 9: 10-17

Do 11 okt

Lc 7:36-50

Lc 9: 18-26

Vr 12 okt

Lc 8:1-15

Lc 9: 27-36

Za 13 okt

Lc 8:16-25

Lc 9: 37-50

Week A 1

 

 

Zo 14 okt

Mc 10:17-30

Mc 10: 17-30

Ma 15 okt Teresa van Avila

Lc 8:26-39

Lc 9: 51-62

Di 16 okt

Lc 8:40-56

 

Wo 17 okt Ignatius van Antiochie

Lc 9:1-17

Lc 10: 1-16

Do 18 okt Lucas

Lc 9:18-27

Lc 10: 17-24

Vr 19 okt

Lc 9:28-36

Lc 10: 25-37

Za 20 okt

Lc 9:37-50

Lc 10: 38-42

Week A 2

 

 

Zo 21 okt

Mc 10:35-45

Mc 10: 35-45

Ma 22 okt

Lc 9:51-62

Lc 11: 1-13

Di 23 okt

Lc 10:1-16

 

Wo 24 okt

Lc 10:17-24

Lc 11: 14-28

Do 25 okt

Lc 10:25-37

Lc 11: 29-36

Vr 26 okt

Lc 10:38-42

Lc 11: 37-44

Za 27 okt

Lc 11:1-13

Lc 11: 45-51

Week A 3

 

 

Zo 28 okt Sterfdag E.M

Mc 10:46-52

Mc 10: 46-52

Ma 29 okt

Lc 11:14-26

Lc 12: 1-12

Di 30 okt

Lc 11:27-36

 

Wo 31 okt

Lc 11:37-52

Lc 12: 13-21

Do 1 nov Allerheiligen

Lc 11:53-12:12

Lc 12: 22-34

Vr 2 nov Allerzielen

Lc 12:13-21

Lc 12: 35-48

Za 3 nov

Lc 12:32-48

Lc 12: 49-59


Bij de indeling van de avondlezingen, is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.