Leesrooster middaggebed (in de Domkerk),

onder verantwoordelijkheid van het Citypastoraat van de Domkerk

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m 4 december 2021                                                                                

Za.     2/10            Handelingen 6, 5-7               "

 3 oktober - 3ezondag van de herfst   A5     Romeinen 7, 1-6         Johannes 8, 1-11

 Ma.      4/10                  Johannes 8, 1-5 - op grond van het taalgebruik wordt er algemeen van uitgegaan dat 1-11 een Lucastekst is die hierheen verdwaalde. Inhoudelijk vind ik de tekst wel bij Johannes passen. Immers vs. 6 en 8 herinneren aan Gods schrijven van de wet (Deuteronomium 34: 1) waarmee het schrijven van Jezus duidt op een nieuw gebod. Zie ook letterlijk Johannes 13: 34

 Di.        5/10                  Johannes 8, 4-7

Wo.      6/10                  Johannes 8, 7-11

 Do.       7/10                 Romeinen 7, 1-4a - wij zijn dood voor de wet (immers levend in en door Christus) en die heeft daarom geen gezag meer over ons. Het gezag van de wet is vervangen door het gezag van Christus

 Vr.        8/10        Romeinen 7, 4 - wij behoren Christus toe zoals een vrouw/bruid haar man/bruidegom (zie vs. 2)

 Za.        9/10        Romeinen 7, 5-6 - vs. 5: zondige hartstochten bestaan in Adams zonde (als God willen zijn - het beter weten dan Hij) dan wel KaÔns zonde (haaks op de wet handelen); vs. 6: de orde van de Geest is de gebondenheid (= vrijheid!!) aan de wet van de liefde

 10 oktober  - 4e zondag van de herfst A6    EfeziŽrs 5, 15-21        Johannes 8, 12-20

Ma.     11/10        Johannes 8, 12-14

 Di.       12/10        Johannes 8, 15-18

 Wo.     13/10        Johannes 8, 19-20

 Do.      14/10       EfeziŽrs 5, 15-17 - vs. 11 - slaat terug op 5: 3, 4

 Vr.       15/10       EfeziŽrs 5, 18-19

Za.       16/10       EfeziŽrs 5, 20-21

 17 oktober  - 5e zondag van de herfst    A7  2 Johannes 1-13         Johannes 8, 21-36

Ma.     18/10        Johannes 8, 21-24

 Di.       19/10        Johannes 8, 25-29

 Wo.     20/10        Johannes 8, 30-36

 Do.      21/10       2 Johannes 1-5

 Vr.       22/10       2 Johannes 6-9 - vs. 7 - wie Christus slechts als een goddelijke verschijning belijdt (dus niet als mens) haalt het hart weg uit het evangelie

 Za.       23/10       2 Johannes 9-13 - vs. 10 - ontvangen en groeten betekent: wij horen bij elkaar

 24 oktober  - 6e zondag van de herfst  A1   1 Johannes 5, 10-21    Johannes 8, 37-47     

Ma.      25/10       Johannes 8, 37-41

 Di.        25/10       Johannes 8, 42-44

  Wo.      27/10       Johannes 8, 45-47 - vs. 45: waarheid is datgene dat ons tot heil dient, d.w.z. Jezus (zijn leven en leer) als de waarheid erkennen. NB: wij beschadigen anderen niet met onze waarheden!

 Do.       28/10      1 Johannes 5, 9-12

Vr.        29/10      1 Johannes 5, 13-15

 Za.        30/10      1 Johannes 5, 16-21 - vs. 16 - is zonde die tot de dood leidt zonde zonder berouw? Het wordt in het N.T. niet verder genoemd.

 31 oktober - 7e zondag van de herfst  A2      EfeziŽrs 5, 6-14          Johannes 9, 1-41

Ma.     1/11                  Johannes 9, 1-12 - vs. 4 - licht is hier het heil, namelijk Jezus zelf; vs. 7 - zie Jesaja 8: 6; Siloam: bron met genezend water

 Di.        2/11                  Johannes 9, 13-23

Wo.      3/11                  Johannes 9, 24-41 - vs. 27 - zie 8: 43, 47 waar Jezus de Joden verwijt niet te luisteren (dus zijn ze 'niet van God'). De genezene zegt ook: 'u luistert niet', dat is dus zout in de wonde.

Do.       4/11                 EfeziŽrs 5, 6-9

Vr.        5/11        EfeziŽrs 5, 10-12 

 Za.        6/11        EfeziŽrs 5, 10-14

 7 november - 8e zondag van de herfst     A31 Petrus 2, 11-25        Johannes 10, 1-6

Ma.   8/11            Johannes 10, 1-3

 Di.       9/11          Johannes 10, 4-5

 Wo.   10/11          Johannes 10, 1-6

  Do.    11/11          1 Petrus 2, 11-17 - vs. 15 - de dwazen wordt niet altijd de mond gesnoerd door christelijk handelen; dan is lijden het thema

 Vr.    12/11          1 Petrus 2, 18-20 - vs. 19, 20 - onverdiend leed is leed omwille van de gehoorzaamheid aan het evangelie en als zodanig een getuigenis (zie ook 3: 17 en 4: 19)

 Za.     13/11          1 Petrus 2, 21-25

 14 november -  9e zondag van de herfst   A4  EfeziŽrs 3, 14-21   Johannes 10,22-30

Ma.   15/11          Johannes 10, 22-24a - vs. 22: zie 1 MakkabeeŽn 4: 59

 Di.     16/11          Johannes 10, 24b-26

 Wo.   17/11                   Johannes 10, 27-30

 Do.             18/11          EfeziŽrs 3, 14-17

 Vr.   19/11          EfeziŽrs 3, 16-19

 Za.     20/11          EfeziŽrs 3, 18-21

 21 november - 10ezondag van de herfst  A5 Romeinen 11, 33-36 Johannes 10, 31-42

Ma.   22/11          Johannes 10, 31-36                

 Di.     23/11          Johannes 10, 37-39

 Wo.   24/11          Johannes 10, 40-42

 Do.    25/11           Romeinen 11, 33-34(36) - vs. 33-36 - Gods liefde, openbaar in deze brief, in ons leven, in Christus, heeft tegelijk iets raadselachtigs. Maa: met God weet je nooit waar je aan toe bent.

 Vr.    26/11                   Romeinen 11, 35-36

Za.     27/11           Romeinen 11, 33-36

  28 november - Advent I    B1            1 Tessalonicenzen 3,9-13             Lucas 1,5-25

Ma.  29/11          Lucas 1, 5-14      

 Di.     30/11          Lucas 1, 13-20 - vs. 15 - zie vs. 41

 Wo.     1/12          Lucas 1, 21-25

Do.      2/12                   1 Tessalonicenzen 3, 9-10

 Vr.       3/12                   1 Tessalonicenzen 3, 11-12

 Za.       4/12                   1 Tessalonicenzen 3, 12-13

 Af en toe kan een vers of kunnen een paar verzen (van de vorige dag) vanwege samenhang en leesbaarheid herhaald worden.