Leesrooster middaggebed (in de Domkerk) en avondgebed (in de huiskapel)

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m 1 juli 2017                                                  

   MIDDAGGEBED  AVONDGEBED

 

Week B 4

 

 

Zo 21 mei Rogate

Joh14:15-21

Joh 14: 15-21

Ma 22 mei

Lc 9:18-27

Joh 6: 51-59

Di 23 mei

Lc 11:1-13

 

Wo 24 mei

Lc 12:22-31

Joh 6: 60-71

Do 25 mei Hemelvaartsdag

Mt 28:16-20

Mc 16: 15-20

Vr 26 mei

Lc 9:28-36

Lc 24: 44-53

Za 27 mei Johannes Calvijn

Lc 9:37-50

Joh 13: 31-38

Week B 5

 

 

Zo 28 mei Wezenzondag

Joh17:1-11

Joh 17: 1-11a

Ma 29 mei

Lc 9:51-62

Joh 15: 1-8

Di 30 mei

Lc 10:1-16

 

Wo 31 mei

Lc 10:17-24

Joh 15: 9-17

Do 1 juni

Lc 10:25-37

Joh 15: 18-27

Vr 2 juni

Lc 10:38-42

Joh 17: 11b-19

Za 3 juni

Lc 11:14-26

Joh 17: 20-26

Week B 6

 

 

Zo 4 juni Eerste Pinksterdag

Joh 20:19-23

Joh 20: 19-23

Ma 5 juni Tweede Pinksterdag

Bonifatius

Lc 11:27-36

Joh 16: 13-15

Di 6 juni

Lc 11:37-52

 

Wo 7 juni

Lc 11:53-12:12

Joh 14: 11-21

Do 8 juni

Lc 12:13-31

Joh 14: 22-31

Vr 9 juni

Lc 12:32-48

Joh 16: 1-11

Za 10 juni

Lc 12:49-59

Joh 16: 12-22

Week A 3

 MIDDAGGEBED 

 AVONDGEBED

Zo 11 juni Trinitatis

Joh3:16-18

Mt 28: 16-20

Ma 12 juni

Lc 13:1-9

Joh 16: 23-33

Di 13 juni Martin Buber

Lc 13:10-17

 

Wo 14 juni

Lc 13:18-30

Joh 7: 11-24

Do 15 juni

Lc 13:31-35

Joh 7: 25-30

Vr 16 juni

Lc 14:1-11

Joh 7: 31-39

Za 17 juni Salomo

Lc 14:12-24

Joh 7: 40-53

Week A 4

 

 

Zo 18 juni

Joh 6:51-58

Mt 9: 36-10:8

Ma 19 juni

Lc 14:25-35

Joh 8: 1-11

Di 20 juni

Lc 15:1-10

 

Wo 21 juni

Lc 15:1-2, 11-32

Joh 9: 1-12

Do 22 juni

Lc 16:1-9

Joh 9: 13-23

Vr  23 juni

Lc 18:10-17

Joh 9: 24-41

Za 24 juni Johannes de Doper

Lc 16:19-31

Lc 1: 57-66

Week A 5

 

 

Zo 25 juni Zr. Bertken

Mt 10:26-33

Mt 10: 26-33

Ma 26 juni

Lc 17:1-10

Joh 11: 1-16

Di 27 juni

Lc 17:11-19

 

Wo 28 juni

Lc 17:20-37

Joh 11: 17-31

Do 29 juni Petrus en Paulus

Lc 18:1-8

Joh 21: 15-19

Vr  30 juni

Lc 18:9-14

Joh 11: 32-44

Za 1 juli

Lc 18:15-30

Joh 11: 55-12: 11

 Bij de indeling van de avondlezingen, is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.