Leesrooster middaggebed (in de Domkerk) en avondgebed (in de huiskapel)

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m 4 mei 2019 

                                                                              

Week B 4

  MIDDAGGEBED  

 AVONDGEBED

Zo 27 jan

Joh 8:12-20

Mt 5: 33-48

Ma 28 jan Thomas van Aquino

Mc 3:7-19

Mt 6: 1-15

Di 29 jan

Mc 3:20-35

 

Wo 30 jan Gandhi

Mc 4:1-20

Mt 6: 16-24

Do 31 jan Menno Simons

Mc 4:21-34

Mt 6: 25-34

Vr 1 febr

Mc 4:35-41

Mt 7: 1-11

Za 2 febr  Opdracht van de Heer in de tempel

Mc 5:1-20

Lc 2: 25-38

Week A 1

 

 

Zo 3 febr

Lc 4:21-30

Mt 7: 12-20

Ma 4 febr

Mc 5:21-43

Mt 7: 21-29

Di 5 febr

Mc 6:1-13

 

Wo 6 febr

Mc 6:14-29

Mt 8: 1-13

Do 7 febr

Mc 6:30-46

Mt 8: 14-22

Vr 8 febr

Mc 6:47-56

Mt 8: 23-34

Za 9 febr

Mc 7:1-23

Mt 9: 1-8

Week A 2

 

 

Zo 10 febr

Lc 5:1-11

Mt 9: 9-17

Ma 11 febr

Mc 7:24-37

Mt 9: 18-26

Di 12 febr

Mc 8:1-10

 

Wo 13 febr

Mc 8:11-26

Mt 9: 27-38

Do 14 febr

Mc 8:27-9:1

Mt 10: 1-16

Vr 15 febr

Mc 9:2-13

Mt 10: 17-25

Za 16 febr

Mc 9:14-29

Mt 10: 26-33

Week A 3

 

 

Zo 17 febr

Lc 6:17, 20-26

Mt 10: 34-42

Ma 18 febr Maarten Luther

Mc 9: 30-41

Mt 11: 1-15

Di 19 febr

Mc 9:42-50

 

Wo 20 febr

Mc 10:1-16

Mt 11: 16-24

Do 21 febr

Mc 10:17-31

Mt 11: 25-30

Vr 22 febr

Mc 10:32-45

Mt 12: 1-8

Za 23 febr

Mc 10:46-52

Mt 12: 9-21

Week A 4

 

 

Zo 24 febr

Lc 6:27-38

Mt 12: 22-37

Ma 25 febr J.C. Blumhardt

Mc 11:1-11

Mt 12: 38-50

Di 26 febr

Mc 11:12-26

 

Wo 27 febr

Mc 11:27-12:12

Mt 13: 1-9

Do 28 febr

Mc 12:13-27

Mt 13: 10-23

Vr 1 maart

Mc 12:28-34

Mt 13: 24-30

Za 2 maart

Mc 12:35-44

Mt 13: 31-35

 

Week A 5

 Middaggebed                                     

 Kompleten

Zo 3 maart

Lc 6:39-45

Mt 13:36-43

Ma 4 maart

Joh 1:1-18

Mt 13:44-58

Di 5 maart H.F.Kohlbrugge

Joh 1:19-28

Dag Hammerskjȍld, Merkstenen

Week B 5

 

 

Wo 6 maart Aswoensdag

Hebr 12:1-14

Mt 6:1-21

Do 7 maart Perpetua en Felicitas

Titus 1:1-16

Lc 9:22-25

Vr 8 maart

Titus 2:1-15

Mt 9:14-17

Za 9 maart

Titus 3:1-15

Lc 5:27-32

Week B 6

 

 

Zo 10 maart 1e zondag 40-dagentijd, Invocabit

Rom 10:8-13

Mt 4: 1-11

Ma 11 maart

Hebr 2:10-18

Mt 18: 1-7

Di 12 maart  Gregorius de Grote

Hebr 3:1-11

 

Wo 13 maart Biddag voor Gewas en Arbeid

Hebr 3:12-19

Mt 18: 8-14

Do 14 maart

Hebr 4:1-10

Mt 18:15-22

Vr 15 maart

Hebr 4:11-16

Mt 18: 23-35

Za 16 maart

Hebr 5:1-10

Mt 19: 13-22

Week B 7

 

 

Zo 17 maart 2e zondag 40-dagentijd, Reminiscere  

Fil 3:17-4:1

Lc 9: 28-36

Ma 18 maart

Rom 1:1-15

Mt 19: 23-30

Di 19 maart Jozef van Nazaret

Rom 1:16-25

 

Wo 20 maart

Rom 2:1-11

Mt 20: 1-16

Do 21 maart Benedictus

Rom 2:12-24

Mt 20: 17-28

Vr 22 maart

Rom 3:1-18

Mt 20: 29-34

Za 23 maart Oscar Romero

Rom 3:19-31

Mt 21: 12-22

Week B 1  

 

 

Zo 24 maart 3e zondag 40-dagentijd, Oculi

1 Kor 10:1-6

Joh 4: 1-42

Ma 25 maart Annunciatie

Rom 4:1-12

Lc 1: 26-38

Di 26 maart Ludger

Rom 4:13-25

 

Wo 27 maart

Rom 5:1-11

Mt 21: 23-32

Do 28 maart

Rom 5:12-21

Mt 21: 33-46

Vr 29 maart

Rom 6:1-11

Mt 22: 1-14

Za 30 maart

Rom 6:12-23

Mt 22: 15-22

 

Week B 2

 

 

Zo 31 maart 4e zondag 40-dagentijd, Laetare

2 Kor 5:17-21

Joh 6: 1-15

Ma 1 april

Rom 7:1-12

Mt 22: 23-33

Di 2 april

Rom 7:13-25

 

Wo 3 april

Rom 8:1-11

Mt 22: 34-46

Do 4 april Martin Luther King

Rom 8:12-27

Mt 23: 1-12

Vr 5 april

Rom 8:28-39

Mt 23: 13-22

Za 6 april

Rom 9:1-18

Mt 23: 23-33

Week B 3

 

 

Zo 7 april 5e zondag 40-dagentijd, Judica, Passiezondag

Fil 3:8-14

Mc 10: 32-45

Ma 8 april

Rom 9:19-33

Joh 8: 21-30

Di 9 april Dietrich Bonhoeffer

Rom 10:1-13

 

Wo 10 april

Rom 10:14-21

Joh 8: 31-43

Do 11 april

Rom 11:1-12

Joh 8: 44b-59

Vr 12 april

Rom 11:13-24

Joh 10: 37-42

Za 13 april

Rom 11:25-36

Joh 11: 17-44

Week B 4  Goede Week

 

 

Zo 14 april

Fil 2:6-11

Mt 21: 1-11

Ma 15 april

Fil 3:1-14

Klaagliederen 1

Di 16 april

Fil 3:15-21

Klaagliederen 2

Wo 17 april

Fil 4:1-13

Klaagliederen 3: 1-33

Do 18 april  Witte Donderdag

1 Kor 1014-17, 11:23-32

Klaagl 3:34-66

Vr 19 april Goede Vrijdag

Joh 19:31-37

Klaagliederen

Kruiswake 4: 1-11

Kompleten 4: 12-22

Za 20 april  Stille Zaterdag

Joh 19: 38-42

Klaagliederen 5

Week B 5

 

 

Zo 21 april Eerste Paasdag

Kol 3:1-4

Lc 24: 13-35

Ma 22 april Tweede Paasdag

Hand 2:14, 22-32

Mc 16: 1-8

Di 23 april

Hand 2: 36-47

 

Wo 24 april

Hand 3:1-10

Mc 16: 9-18

Do 25 april  Marcus

Hand 3:11-26

Lc 24: 1-12

Vr 26 april

Hand 4:1-12

Joh 20: 1-10

Za 27 april

Hand 4:13-31

Joh 20: 11-18

Week B 7

 

 

Zo 28 april Beloken Pasen

Openb 1:9-11A, 12-13, 17-19

Joh 20: 24-31

Ma 29 april  Catharina van Siena

 1 Joh 1:1-10

Lc 24: 36-43

Di 30 april

1 Joh 2:1-11

 

Wo 1 mei

1 Joh 2:12-17

Lc 24: 44-49

Do 2 mei Athanasius

1 Joh 2:18-29

Joh 21: 1-14

Vr 3 mei

1 Joh 3:1-10

Joh 21: 15-25

Za 4 mei Jeremia

1 Joh 3:11-18

Mt 28: 11-20

 

 Bij de indeling van de avondlezingen, is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.