Leesrooster middaggebed (in de Domkerk) en avondgebed (in de huiskapel)

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m 3 november 2018  

      MIDDAGGEBED   AVONDGEBED

Week A 5

 

 

Zo 23 sept

Mc 9:30-37

Mc 9: 30-37

Ma 24 sept

Lc 3:1-14

Lc 7: 11-17

Di 25 sept

 Lc 3:15-22

 

Wo 26 sept

Lc 4:1-13

Lc 7: 18-30

Do 27 sept

Lc 4:14-30

Lc 7: 31-35

Vr 28 sept

Lc 4:31-37

Lc 7: 36-50

Za 29 sept Michaël en alle engelen

 

 

Week A 6

 

 

Zo 30 sept Hieronymus

Mc 9:38-43, 45, 47-48

Mc 9: 38-43,45,47-48

Ma 1 okt

Lc 5:1-11

Lc 8: 1-10

Di 2 okt

Lc 5:12-26

 

Wo 3 okt

Lc 5:27-39

Lc 8: 11-21

Do 4 okt Franciscus van Assisi

Lc 6:1-11

Lc 8: 22-25

Vr 5 okt

Lc 6:12-26

Lc 8: 26-39

Za 6 okt

Lc 6:27-38

Lc 8: 40-56

Week A 7

 

 

Zo 7 okt

Mc 10:2-16

Mc 10: 2-16

Ma 8 okt Sara, Rebekka, Lea, Rachel

Lc 6:39-49

Lc 9: 1-9

Di 9 okt

Lc 7:1-17

 

Wo 10 okt

Lc 7:18-35

Lc 9: 10-17

Do 11 okt

Lc 7:36-50

Lc 9: 18-26

Vr 12 okt

Lc 8:1-15

Lc 9: 27-36

Za 13 okt

Lc 8:16-25

Lc 9: 37-50

Week A 1

 

 

Zo 14 okt

Mc 10:17-30

Mc 10: 17-30

Ma 15 okt Teresa van Avila

Lc 8:26-39

Lc 9: 51-62

Di 16 okt

Lc 8:40-56

 

Wo 17 okt Ignatius van Antiochie

Lc 9:1-17

Lc 10: 1-16

Do 18 okt Lucas

Lc 9:18-27

Lc 10: 17-24

Vr 19 okt

Lc 9:28-36

Lc 10: 25-37

Za 20 okt

Lc 9:37-50

Lc 10: 38-42

Week A 2

 

 

Zo 21 okt

Mc 10:35-45

Mc 10: 35-45

Ma 22 okt

Lc 9:51-62

Lc 11: 1-13

Di 23 okt

Lc 10:1-16

 

Wo 24 okt

Lc 10:17-24

Lc 11: 14-28

Do 25 okt

Lc 10:25-37

Lc 11: 29-36

Vr 26 okt

Lc 10:38-42

Lc 11: 37-44

Za 27 okt

Lc 11:1-13

Lc 11: 45-51

Week A 3

 

 

Zo 28 okt Sterfdag E.M

Mc 10:46-52

Mc 10: 46-52

Ma 29 okt

Lc 11:14-26

Lc 12: 1-12

Di 30 okt

Lc 11:27-36

 

Wo 31 okt

Lc 11:37-52

Lc 12: 13-21

Do 1 nov Allerheiligen

Lc 11:53-12:12

Lc 12: 22-34

Vr 2 nov Allerzielen

Lc 12:13-21

Lc 12: 35-48

Za 3 nov

Lc 12:32-48

Lc 12: 49-59


Bij de indeling van de avondlezingen, is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.