Leesrooster middaggebed (in de Domkerk) en avondgebed (in de huiskapel)

NB: voor de Lezingen in Het ochtendgebed: zie  dagthema's

                     

 Lezingenrooster t/m 1 juli 2017                                                  

   MIDDAGGEBED  AVONDGEBED

Week B 4 Judica

 

 

Zo 2 april Passiezondag

Joh 11:1-45

Mc 10: 32-45

Ma 3 april Begin vastenweek

Joh 9:1-17

Joh 8: 12-20

Di 4 april Martin Luther King

Joh 9:18-41

 

Wo 5 april

Joh 10:1-18

Joh 8: 21-30

Do 6 april

Joh 10:31-42

Joh 8: 31-43

Vr 7 april

Joh 12:1-11

Joh 8: 44b-59

Za 8 april

Joh 12:37-50

Joh 11: 17-44

Week B 5  Goede Week

 

 

Zo 9 april Palmzondag Dietrich Bonhoeffer

Mt 26:14-27

Mt 21: 1-11

Ma 10 april

Joh 12:9-19

Klaagliederen 1

Di 11 april

Joh 12:20-26

Klaagliederen 2

Wo 12 april

Joh 12:27-36

Klaagliederen 3:1-34

Do 13 april Witte Donderdag

Joh 17:1-11

Klaagliederen 3:34-66

Vr 14 april Goede Vrijdag

Joh 13:36-38

Klaagliederen

Kruiswake:4:1-11

Kompleten: 4:12-22

Za 15 april Stille Zaterdag

Hebr 4:1-16

Klaagliederen 5

Week B 6

 

 

Zo 16 april Eerste Paasdag

Joh 20:1-9

Lc 24: 13-35

Ma 17 april Tweede Paasdag

Joh 14:1-14

Mc 16: 1-8

Di 18 april

Joh 14:15-31

 

Wo 19 april

Joh 15:1-11

Mc 16: 9-20

Do 20 april

Joh 15:12-27

Lc 24: 1-12

Vr 21 april

Joh 16:1-15

Joh 20: 1-10

Za 22 april

Joh 16:16-33

Joh 20: 11-18

Week B 7

 

 

Zo 23 april Beloken Pasen

Joh 20:19-31

Joh 20: 24-31

Ma 24 april

Joh 17:1-11

Lc 24: 36-43

Di 25 april Marcus

Joh 17:12-19

 

Wo 26 april

Joh 17:20-26

Lc 24: 44-49

Do 27 april

Lc 3:1-14

Joh 21: 1-14

Vr 28 april

Lc 3:15-22

Joh 21: 15-25

Za 29 april Catharina van Siena

Lc 4:1-13

Mt 28: 11-20

Week B 1

 

 

Zo 30 april

Lc 24:13-35

Lc 24:35-48

Ma 1 mei Geboortedag Guido Gezelle

Lc 4:14-30

Joh 3: 1-15

Di 2 mei Athanasius

Lc 4:31-37

 

Wo 3 mei

Lc 4:38-44

Joh 3: 16-21

Do 4 mei

Lc 5:1-11

Joh 3: 22-36

 Vr 5 mei

Lc 5:12-26

Joh 4: 1-10

Za 6 mei

Lc 5:27-39

Joh 4: 11-26                      

 

Week B 2

 

 

Zo 7 mei Jubilate

Joh10:1-10

Joh 10: 1-10

Ma 8 mei

Lc 6:1-11

Joh 4: 27-34

Di 9 mei Kapelwijding

Lc 6:12-26

 

Wo 10 mei Jesaja

Lc 6:27-38

Joh 4: 34-42

Do 11 mei

Lc 6:39-49

Joh 4: 43-52

Vr 12 mei

Lc 7:1-17

Joh 5: 1-18

Za 13 mei

Lc 7:18-35

Joh 5: 19-30

Week B 3

 

 

Zo 14 mei Cantate

Joh14:1-12

Joh 14: 1-12

Ma 15 mei

Lc 7:36-50

Joh 5: 31-38

Di 16 mei

Lc 8:1-15

 

Wo 17 mei

Lc 8:16-25

Joh 5: 39-47

Do 18 mei

Lc 8:26-39

Joh 6: 16-27

Vr 19 mei

Lc 8:40-56

Joh 6: 28-40

Za 20 mei

Lc 9:1-17

Joh 6: 41-51

Week B 4

 

 

Zo 21 mei Rogate

Joh14:15-21

Joh 14: 15-21

Ma 22 mei

Lc 9:18-27

Joh 6: 51-59

Di 23 mei

Lc 11:1-13

 

Wo 24 mei

Lc 12:22-31

Joh 6: 60-71

Do 25 mei Hemelvaartsdag

Mt 28:16-20

Mc 16: 15-20

Vr 26 mei

Lc 9:28-36

Lc 24: 44-53

Za 27 mei Johannes Calvijn

Lc 9:37-50

Joh 13: 31-38

Week B 5

 

 

Zo 28 mei Wezenzondag

Joh17:1-11

Joh 17: 1-11a

Ma 29 mei

Lc 9:51-62

Joh 15: 1-8

Di 30 mei

Lc 10:1-16

 

Wo 31 mei

Lc 10:17-24

Joh 15: 9-17

Do 1 juni

Lc 10:25-37

Joh 15: 18-27

Vr 2 juni

Lc 10:38-42

Joh 17: 11b-19

Za 3 juni

Lc 11:14-26

Joh 17: 20-26

Week B 6

 

 

Zo 4 juni Eerste Pinksterdag

Joh 20:19-23

Joh 20: 19-23

Ma 5 juni Tweede Pinksterdag

Bonifatius

Lc 11:27-36

Joh 16: 13-15

Di 6 juni

Lc 11:37-52

 

Wo 7 juni

Lc 11:53-12:12

Joh 14: 11-21

Do 8 juni

Lc 12:13-31

Joh 14: 22-31

Vr 9 juni

Lc 12:32-48

Joh 16: 1-11

Za 10 juni

Lc 12:49-59

Joh 16: 12-22

Week A 3

 

 

Zo 11 juni Trinitatis

Joh3:16-18

Mt 28: 16-20

Ma 12 juni

Lc 13:1-9

Joh 16: 23-33

Di 13 juni Martin Buber

Lc 13:10-17

 

Wo 14 juni

Lc 13:18-30

Joh 7: 11-24

Do 15 juni

Lc 13:31-35

Joh 7: 25-30

Vr 16 juni

Lc 14:1-11

Joh 7: 31-39

Za 17 juni Salomo

Lc 14:12-24

Joh 7: 40-53

Week A 4

 

 

Zo 18 juni

Joh 6:51-58

Mt 9: 36-10:8

Ma 19 juni

Lc 14:25-35

Joh 8: 1-11

Di 20 juni

Lc 15:1-10

 

Wo 21 juni

Lc 15:1-2, 11-32

Joh 9: 1-12

Do 22 juni

Lc 16:1-9

Joh 9: 13-23

Vr  23 juni

Lc 18:10-17

Joh 9: 24-41

Za 24 juni Johannes de Doper

Lc 16:19-31

Lc 1: 57-66

Week A 5

 

 

Zo 25 juni Zr. Bertken

Mt 10:26-33

Mt 10: 26-33

Ma 26 juni

Lc 17:1-10

Joh 11: 1-16

Di 27 juni

Lc 17:11-19

 

Wo 28 juni

Lc 17:20-37

Joh 11: 17-31

Do 29 juni Petrus en Paulus

Lc 18:1-8

Joh 21: 15-19

Vr  30 juni

Lc 18:9-14

Joh 11: 32-44

Za 1 juli

Lc 18:15-30

Joh 11: 55-12: 11

 Bij de indeling van de avondlezingen, is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.