Ons dagelijks middaggebed vindt plaats in de Domkerk te Utrecht

Konferentie Nederlandse Religieuzen
koepelorganisatie van religieuze instituten

Benedictijnen, Cisterciënzers en Trappisten
in Nederland en Vlaanderen:http://www.monasteria.org/

Docete, theologische verzendboekhandel

Oecumenische gemeenschap van Taizé

 

                                                                            www.grandchamp.orgde Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit
                                                                                van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen

Iona-groep Nederland

Casella, religieuze woongemeenschap inHilversum: www.casella.nl

Elim, evangelische leefgemeenschap in Doorn

Gemeenschap de Hooge Berkt te Bergeijk

Mensen uit alle hoeken van de samenleving
                                                   vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100 te Amsterdam.
                                                                                  

 

                                                                                                  klooster.pagina.nl

leefgemeenschappen.nl

leefgemeenschappen.pagina.nl

Santa Cruz Mission Schools, project in de Filipijnen dat de NK ondersteunt:

Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal, project dat de NK ondersteunt:
www.spsenegal.nl