Ons dagelijks middaggebed vindt plaats in de Domkerk te Utrecht

Konferentie Nederlandse Religieuzen
koepelorganisatie van religieuze instituten

Benedictijnen, Cisterciënzers en Trappisten
in Nederland en Vlaanderen:http://www.monasteria.org/

Docete, theologische verzendboekhandel

Oecumenische gemeenschap van Taizé

Iona-groep Nederland

Informatie over getijdengebed (zowel algemeen als in de stad Utrecht)

Casella, religieuze woongemeenschap inHilversum:
www.casella.nl

Elim, evangelische leefgemeenschap in Doorn

Gemeenschap de Hooge Berkt te Bergeijk

Mensen uit alle hoeken van de samenleving
vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100 te Amsterdam.

                                                                                           Fanciscaans Milieuproject in de Stoutenburg    www.stoutenburg.nl

 

                                                                                                   klooster.pagina.nl

leefgemeenschappen.nl

leefgemeenschappen.pagina.nl

Santa Cruz Mission Schools, project in de Filipijnen dat de NK ondersteunt:

Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal, project dat de NK ondersteunt:
www.spsenegal.nl