1. Wijsbegeerte
 2. Ethiek
 3. Godsdienstwetenschap
 4. Wereldgodsdiensten Algemeen
 5. Godsdienst van het oude Egypte en Eurazië
 6. Joodse Godsdienst
 7. Indische Godsdiensten en Tagore
 8. Boeddhisme
 9. Chinese en Japanse Godsdiensten
 10. Islam
 11. Overige Godsdiensten en Levensbeschouwingen, Humanisme
 12. Boeken over de Bijbel
 13. Bijbelverklaringen (tekstuitleg)
 14. Oude Testament (achtergronden),
     14 A. Psalmen
 15. Nieuwe Testament (achtergronden). 15 A Apocriefen
 16. Theologie, Dogmatiek, Berkhouwer, Pastorale Cahiers
 17. Feministische Theologie,
     17 A. Dorothee Sölle
 18. Christendom en wetenschap
 19. Kerkgeschiedenis
 20. Kerkvaders, Woestijnvaders
 21. Catechese
 22. Geestelijke begeleiding
 23. Godsdienstpsychologie
 24. Spiritualiteit
 25. (Auto)biografieën
 26. Gebed, Meditatie, Gebedenboeken
 27. Mystiek,
     27 A. Clara
     27 B. Meister Eckhart,
     27 C. Franciscus van Assisi
     27 D. Franciscus van Sales
     27 E. Hadewych
     27 F. Hildegard von Bingen,
     27 G. Ignatius,
     27 H. Johannes van het Kruis,
     27 K. Ruusbroec,
     27 L. Theresa van Avila
     27 M. Theresa van Lisieux
     27 N. Simone Weil.
 28. Kloosterwezen,
     28 A. Augustijnen,
     28 B. Benedictijnen,
     28 C. Charles de Foucauld,
     28 D. Cisterciënzers/Trappisten,
     28 E. Franciscanen,
     28 F Kartuizers,
     28 G. Andere ordes,
     28 H. Communes,
     28 K. Actueel, Taizé,
     28 L. Algemeen
 29. Heiligen
 30. Liturgie
 31. Ecclesiologie
 32. Kerkgenootschappen,
     32 A. Anglicaanse kerk
     32 B. Oosterse kerken
     32 C. Oud-Katholieke kerk
     32 D. Rooms-Katholicisme
 33. Reformatie / PKN,
     33 A. Calvinisme,
     33 B. Doopsgezind,
     33 C. Luthers,
     33 D. Remonstrants.
 34. Oecumene
 35. Interreligie
 36. Christelijke theologen en schrijvers,
     36 A. Willem Barnard,
     36 B. Dietrich Bonnhoeffer,
     36 C. Anselm Grün,
     36 D. Romano Guardini,
     36 E. Thomas Merton,
     36 F. Harrie Nouwen,
     36 G. Huub Oosterhuis,
     36 H. Eduard Schillebeeckx
 37. Pastoraat
 38. Sociale wetenschappen (sociologie, psychologie, antropologie)
 39. Parapsychologie
 40. Geschiedenis
 41. Politicologie
 42. Ecologie
 43. Taal- en letterkunde, literatuur
 44. Rariteiten
 45. Over Utrecht
 46. Muziek
 47. Bouwkunst
 48. Naslagwerken, encyclopedieën,
 49. Tijdschriften: O.a.: Speling, Herademing, Inzicht, Benedictijns Tijdschrift, Monastieke informatie/Kovel